Osnove elektromotornih pogona

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Opća struktura elektromotornog pogonskog sustava. Pojmovi, definicije, jednadžbe gibanja. Komponente pogona; motori, učinski pretvarači, prenosni mehanizmi, radni mehanizmi, izvori napajanja, transformatori. Klasifikacije pogona i karakteristike. Karakteristike istosmjernih izmjeničnih i univerzalnih motora. Karakteristike radnih mehanizama. Definicije pogona prema IEC normama. Elektromotorni pogoni s istosmjernim, asinkronim i sinkronim motorima. Statička stanja pogona. Osnove dinamičkih stanja. Pokretanje, kočenje i reverziranje. Reguliranje brzine vrtnje i štednja energije primjenom reguliranih pogona. Osnovne zaštite pogona. Pogoni vlastite potrošnje u klasičnim i nuklearnim elektranama. Pogoni u protueksplozijskoj izvedbi. Odnosne norme.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Izborni predmeti (6. semestar)

Opće kompetencije

Stječu se znanja o svojstvima i karakteristikama elektromotornih pogona koje su relevantne za njihovu primjenu.

Ishodi učenja

 1. opisati osnovnu strukturu elektromotornog pogona
 2. definirati osnovne elektromehaničke pojmove
 3. objasniti osnovne karakteristike el. motora za elektromotorne pogone
 4. predvidjeti ponašanje elektromotornog pogona u tipičnim radnim stanjima
 5. pripremiti osnovne parametre pogona prema zadanim zahtjevima
 6. prikazati primjerom izbor motora i njegovo djelovanje u elektromotornom pogonu

Oblici nastave

Predavanja

Održavaju se u dva ciklusa; 6 predavanja do međuispita, 5 predavanja poslije međuispita.

Provjere znanja

Provode se kroz pripremu laboratorijskih vježi, pismenim i usmenim ispitom.

Auditorne vježbe

Dvije auditorne vježbe: jedna prije međuispita, druga na kraju, prije završnog ispita.

Laboratorijske vježbe

Održavaju se u tri ciklusa u grupama u laboratorijima Zavoda. Jedan ciklus laboratorijskih vježbi se može zamijeniti stručnom posjetom.

Stručni posjeti

Elektromotorni pogoni u industrijskom postrojenju.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 60 % 20 % 60 % 20 %
Međuispit: Pismeni 20 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 20 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Pismeni 40 % 30 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Opća svojstva elektromotornog pogonskog sustava; osnovni pojmovi i definicije, jednadžbe gibanja, klasifikacije i karakteristike.
 2. Statička stanja pogona, mehaničke karakteristike radnih mehanizama, karakteristike elektromotora
 3. Elektromotorni pogoni s istosmjernim motorima, osnovne karakteristike
 4. Elektromotorni pogoni s istosmjernim motorima. Pokretanje, kočenje, regulacija brzine vrtnje. Primjena u vučnim sredstvima.
 5. Elektromotorni pogoni s asinkronim motorima, osnovne karakteristike.
 6. Elektromotorni pogoni s asinkronim motorima. Pokretanje, kočenje, reverziranje. Kolutni motor. Regulacija brzine vrtnje. Primjena u industriji.
 7. Auditorna vježba.
 8. Međuispit
 9. Pogoni sa sinkronim motorima. Pokretanje sinkronih motora s klasičnom uzbudom i trajnim magnetima. Reguliranje brzine vrtnje.
 10. Osnove dinamike elektromotornog pogona, mehaničke prelazne pojave i gubici energije, mjere za smanjenje gubitaka.
 11. Dinamička stanja pogona s istosmjernim motorima, s asinkronim i sinkronim motorima.
 12. Izbor motora za konkretni elektromotorni pogon, vrste tipičnih opterećenja prema IEC 60034-1,osnove zagrijavanja i hlađenja motora
 13. Principi zaštite elektromotornih pogona, utjecaj preopterećenja, smetnji iz pojne mreže, utjecaj okoliša. Specifičnosti pogona u eksplozijski ugroženim prostorima. ATEX regulativa. Tipične primjene reguliranih i nereguliranih elektromotornih pogona.
 14. Auditorna vježba
 15. Završni ispit

Literatura

Jurković Berislav (1986.), Elektromotorni pogoni, Školska knjiga Zagreb
Gopal K.Dubey (2001.), Fundamental of Electrical Drives, Alpha Science Ltd, Pangabourne, UK
Ned Mohan (2001.), Electric Drives, an integrative Aproach, MNPERE, Minneapolis, USA
Muhamed H.Rashid (2011.), Power Electronics Handbook, Editor-In-Chief, Academic Press,New York

Za studente

Izvedba

ID 91613
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
26 Predavanja
0 Seminar
4 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
71 vrlo dobar
61 dobar
50 dovoljan