Obavijesti

Ako niste dobili poziv na MS Teams meeting za 3. laboratorijsku vježbu (NSU), sastanku možete pristupiti klikom ovdje.

Autor: Nikola Mišković

Ako ste u sklopu predmeta Laboratorij automatike 2 već odradili laboratorijske vježbe iz premeta Nelinearni sustavi upravljanja prethodnih godina i želite da vam se bodovi prenesu u ovu akademsku godinu (za potrebe polaganje predmeta Laboratorij automatike 2 i Nelinearni sustavi upravljanja), pošaljite e-mail s kratkom zamolbom na frane.rogic@fer.hr. U tom slučaju ne morate prisustvovati laboratorijskim vježbama iz Nelinearnih sustava upravljanja u sklopu predmeta Laboratorij automatike 2 u ovoj akademskoj godini.

Zamolbu pošaljite u roku od dva tjedna od objave ove obavijesti, do 17.03.2020. Bez primljene zamolbe u zadanom roku, bodovi koje ste skupili prethodnih godina brišu se.

Autor: Mato Baotić

... na FERWeb stranicu kolegija Laboratorij automatike 2. Više o organizaciji predmeta i pravilima možete pročitati na podstranici ili klikom ovdje.

 

Kako bi i nama i vama olakšali snalaženje u predmetu, dodali smo dvije podstranice, za laboratorijske vježbe koje se odnose na gradivo usvojeno na kolegiju Teorija estimacije, odnosno Nelinearni sustavi upravljanja.

U ime svih izvođača, želim Vam uspješno savladavanje predmeta.

Autor: Nikola Mišković