Kognitivne komunikacijske mreže

Opis predmeta

Studenti će steći temeljna znanja o kognitivnim komunikacijskim mrežama, njihovim značajkama, arhitekturama i tehnologijama izvedbama, te dobiti uvid u istraživačke i stručne izazove prilikom oblikovanja i izvedbe kognitivnih mreža, prije svega komunikacijskih mreža nove generacije. Studenti će također steći znanja i vještine koje će im omogućiti razumijevanje problema u oblikovanju i izvedbi kognitivnih komunikacijskih mreža te samostalno istraživanje u tom području.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Telekomunikacije i informatika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Predavanja

Izvedba

ID 170392
  Ljetni semestar
4 ECTS
30 Predavanja
12 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe