Istraživanja, publikacije i odgovornost u znanosti

Opis predmeta

Studente će se upoznati s temeljnim načelima znanstvenog načina mišljenja i provedbe znanstvenih istraživanja. Naučit će koje su i kako pretraživati relevantne baze bibliografskih informacija.Upoznat će se sa strukturom znanstvenog članka, te osnovnim načelima pisanja i kvalitetnog prikaza rezultata istraživanja u tehničkim znanostima.Upoznat će se i s procesom slanja, recenzije i objavljivanja znanstvenih članaka u časopisima.Kroz strukturirane skupne rasprave slučaja upoznat će se s mogućim etičkim dvojbama koje se javljaju prilikom znanstvenog rada.Kroz iste rasprave naučit će kako učinkovito rasuđivati u situacijama moralnih dvojbi.

Opće kompetencije

Temeljna znanja o znanstvenom radu, odgovornom ponašanju u znanosti, objavljivanju rezultata znanstvenoga rada i zaštiti intelektualnoga vlasništva. Iskustvo u pretraživanju bibliografskih i full-text baza podataka.

Ishodi učenja

 1. prepoznati načela znanstvenog rada i mišljenja
 2. objasniti strukturu znanstvenog članka
 3. koristiti bibliografske baze podataka
 4. prepoznati temeljna načela znanstvene etike
 5. opisati procese zaštite intelektualnog vlaništva
 6. opisati tijek objavljivanja znanstvenoga članka

Oblici nastave

Predavanja

Provjere znanja

domaće zadaće (1), kratka provjera znanja (1), međuispit (1)

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 15 % 0 % 15 %
Kratke provjere znanja 0 % 10 % 0 % 10 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Znanost i znanstveno istraživanje
 2. Metodologija i vrste znanstvenog istraživanja
 3. Odgovorna provedba istraživanja
 4. Prikupljanje i obrada podataka
 5. Pretraživanje znanstvene literature
 6. Objavljivanje rezultata istraživanja
 7. Otvoreni pristup znanstvenim informacijama
 8. Provjera znanja
 9. Kritička ocjena znanstvenog članka
 10. Vrjednovanje znanstvenog rada
 11. Intelektualno vlasništvo u istraživanju, razvoju inovacija i transferu tehnologije 1
 12. Intelektualno vlasništvo u istraživanju, razvoju inovacija i transferu tehnologije 2
 13. Znanost i web
 14. Razgovor sa znanstvenikom - razgovor s jednim od istaknutih znanstvenika s FER-a
 15. Provjera znanja

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Obradba informacija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)

Literatura

David F. Beer, David McMurrey (2004.), Guide to Writing as an Engineer, Wiley
David F. Beer (2003.), Writing and Speaking in the Technology Professions: A Practical Guide, Wiley/IEEE Press
Jadranka Stojanovski (2007.), Online baze podataka : priručnik za pretraživanje : najvažnije svjetske baze podataka dostupne hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj zajednici, Zagreb : CARNet.
Milica Gačić (2012.), Pisanje znanstvenih i stručnih radova, Školska knjiga
Ratko Zelenika (2000.), Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Rijeka: Ekonomski fakultet u Rijeci

Izvedba

ID 46418
  Ljetni semestar
2 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan