Diplomski rad - Rokovi za zimski i ljetni semestar ak. god. 2022./2023.

Zimski semestar

 • Unos Diplomskih zadataka u ISVU:
  • 7. listopada 2022. godine
 • Sastanak Odbora za preddiplomske i diplomske studije:
  • 11. listopada 2022. godine
 • Preuzimanje teme Diplomskog rada:
  • 14. listopada 2022. godine
 • Predaja Diplomskih radova
  • 3. veljače 2023. godine
 • Obrane Diplomskih radova:
  • od 6. do 24. veljače 2023. godine
    

Ljetni semestar

 • Unos Diplomskih zadataka u ISVU:
  • 3. ožujka 2023. godine
 • Sastanak Odbora za preddiplomske i diplomske studije:
  • 7. ožujka 2023. godine
 • Preuzimanje teme Diplomskog rada:
  • 10. ožujka 2023. godine
 • Predaja Diplomskih radova
  • 23. lipnja 2023. godine
 • Obrane Diplomskih radova:
  • od 26. lipnja do 14. srpnja 2023. godine
 

Jesenski rok

 • Obrane Diplomskih radova:
  • od 1. do 22. rujna 2023. godine

Na ovom roku Diplomski rad brane studenti koji polažu ispite iz predmeta u jesenskom ciklusu. 
Ovaj rok koriste i studenti koji zbog međunarodne razmjene nisu u mogućnosti pristupiti roku na kraju ljetnog semestra.
Rok za predaju Diplomskog rada koji se brani u jesenskom roku je isti kao i za ljetni rok (23. lipnja 2023. godine).