Diplomski rad - Rokovi za ak. god. 2018./2019.

 

Zimski semestar
 • Unos Diplomskih zadataka u ISVU:
  • 5. listopada 2018. godine
 • Sastanak Odbora za preddiplomske i diplomske studije:
  • 9. listopada 2018. godine
 • Zadavanje teme Diplomskog rada (uručivanje studentu):
  • 12. listopada 2018. godine
 • Predaja Diplomskih radova
  • 8. veljače 2019. godine
 • Obrane Diplomskih radova:
  • od 11. veljače do 1. ožujka 2019. godine
    
Ljetni semestar
 • Unos Diplomskih zadataka u ISVU:
  • 8. ožujak 2019. godine
 • Sastanak Odbora za preddiplomske i diplomske studije:
  • 12. ožujak 2019. godine
 • Zadavanje teme Diplomskog rada (uručivanje studentu):
  • 15. ožujak 2019. godine
 • Predaja Diplomskih radova
  • 28. lipnja 2019. godine
 • Obrane Diplomskih radova:
  • od 2. do 19. srpnja 2019. godine

 

Jesenski rok
 
 • Obrane Diplomskih radova:
  • od od 2. do 27. rujna 2019. godine
  • Na ovom roku Diplomski rad brane studenti koji polažu ispite iz predmeta u jesenskom ciklusu za drugu ispitnu provjeru znanja
  • Ovaj rok koriste i studenti koji zbog međunarodne razmjene nisu u mogućnosti pristupiti roku na kraju ljetnog semestra 
  • Rok za predaju Diplomskog rada koji se brani u jesenskom roku je isti kao i za ljetni rok (28. lipnja 2019.)