Diplomski rad - Rokovi za zimski i ljetni semestar ak. god. 2019./2020.

Zimski semestar

 • Unos Diplomskih zadataka u ISVU:
  • 4. listopada 2019. godine
 • Sastanak Odbora za preddiplomske i diplomske studije:
  • 9. listopada 2019. godine
 • Zadavanje teme Diplomskog rada (uručivanje studentu):
  • 11. listopada 2019. godine
 • Predaja Diplomskih radova
  • 7. veljače 2020. godine
 • Obrane Diplomskih radova:
  • od 10. veljače do 28. veljače 2020. godine
    

Ljetni semestar

 • Unos Diplomskih zadataka u ISVU:
  • 6. ožujka 2020. godine
 • Sastanak Odbora za preddiplomske i diplomske studije:
  • 10. ožujka 2020. godine
 • Zadavanje teme Diplomskog rada (uručivanje studentu):
  • 13. ožujka 2020. godine
 • Predaja Diplomskih radova
  • 30. lipnja 2020. godine
 • Obrane Diplomskih radova:
  • od 6. do 17. srpnja 2020. godine
 

Jesenski rok

 • Obrane Diplomskih radova:
  • od 31. kolovoza do 25. rujna 2020. godine

Na ovom roku Diplomski rad brane studenti koji polažu ispite iz predmeta u jesenskom ciklusu. 
Ovaj rok koriste i studenti koji zbog međunarodne razmjene nisu u mogućnosti pristupiti roku na kraju ljetnog semestra.
Rok za predaju Diplomskog rada koji se brani u jesenskom roku je isti kao i za ljetni rok (30. lipnja 2020. godine).