Diplomski rad - Rokovi za ak. god. 2017./2018.

 

Zimski semestar
 • Unos Diplomskih zadataka u ISVU:
  • 6. listopada 2017. godine
 • Sastanak Odbora za preddiplomske i diplomske studije:
  • 10. listopada 2017. godine
 • Zadavanje teme Diplomskog rada (uručivanje studentu):
  • 13. listopada 2017. godine
 • Predaja Diplomskih radova
  • 9. veljače 2018. godine
 • Obrane Diplomskih radova:
  • od 12. veljače do 2. ožujka 2018. godine
    
Ljetni semestar
 • Unos Diplomskih zadataka u ISVU:
  • 9. ožujak 2018. godine
 • Sastanak Odbora za preddiplomske i diplomske studije:
  • 13. ožujak 2018. godine
 • Zadavanje teme Diplomskog rada (uručivanje studentu):
  • 16. ožujak 2018. godine
 • Predaja Diplomskih radova
  • 29. lipnja 2018. godine
 • Obrane Diplomskih radova:
  • od 3. do 20. srpnja 2018. godine

 

Jesenski rok
 
 • Obrane Diplomskih radova:
  • od od 3. do 28. rujna 2018. godine
  • Na ovom roku Diplomski rad brane studenti koji polažu ispite iz predmeta u jesenskom ciklusu za drugu ispitnu provjeru znanja
  • Ovaj rok koriste i studenti koji zbog međunarodne razmjene nisu u mogućnosti pristupiti roku na kraju ljetnog semestra 
  • Rok za predaju Diplomskog rada koji se brani u jesenskom roku je isti kao i za ljetni rok (29. lipnja 2018.)