Diplomski rad - Rokovi za zimski i ljetni semestar ak. god. 2021./2022.

Zimski semestar

 • Unos Diplomskih zadataka u ISVU:
  • 8. listopada 2021. godine
 • Sastanak Odbora za preddiplomske i diplomske studije:
  • 12. listopada 2021. godine
 • Preuzimanje teme Diplomskog rada:
  • 15. listopada 2021. godine
 • Predaja Diplomskih radova
  • 4. veljače 2022. godine
 • Obrane Diplomskih radova:
  • od 7. veljače do 25. veljače 2022. godine
    

Ljetni semestar

 • Unos Diplomskih zadataka u ISVU:
  • 4. ožujka 2022. godine
 • Sastanak Odbora za preddiplomske i diplomske studije:
  • 8. ožujka 2022. godine
 • Preuzimanje teme Diplomskog rada:
  • 11. ožujka 2022. godine
 • Predaja Diplomskih radova
  • 27. lipnja 2022. godine
 • Obrane Diplomskih radova:
  • od 28. lipnja do 15. srpnja 2022. godine
 

Jesenski rok

 • Obrane Diplomskih radova:
  • od 1. do 23. rujna 2022. godine

Na ovom roku Diplomski rad brane studenti koji polažu ispite iz predmeta u jesenskom ciklusu. 
Ovaj rok koriste i studenti koji zbog međunarodne razmjene nisu u mogućnosti pristupiti roku na kraju ljetnog semestra.
Rok za predaju Diplomskog rada koji se brani u jesenskom roku je isti kao i za ljetni rok (27. lipnja 2022. godine).