Diplomski rad - Rokovi za zimski semestar ak. god. 2019./2020.

 

Zimski semestar
 • Unos Diplomskih zadataka u ISVU:
  • 4. listopada 2019. godine
 • Sastanak Odbora za preddiplomske i diplomske studije:
  • 9. listopada 2019. godine
 • Zadavanje teme Diplomskog rada (uručivanje studentu):
  • 11. listopada 2019. godine
 • Predaja Diplomskih radova
  • 7. veljače 2020. godine
 • Obrane Diplomskih radova:
  • od 10. veljače do 28. veljače 2020. godine