Laboratorij i vještine - Autocad

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Osnovne geometrijske konstrukcije. Tehničko crtanje. Projektiranje podržano računalom (CAD). Opis komponenata i načina upotrebe CAD sustava. Zadaće CAD sustava. Osnove konstruiranja i izrada dokumentacije primjenom računala. Osnove programa Autocad 2012, opis korisničkog sučelja, podešavanje parametara za rad. Osnove koordinatnih sustava, naredbe za izradu 2D crteža. Izrada ortogonalne projekcije, podešavanje stilova kotiranja, naredbe za kotiranje. Podešavanje ispisa crteža. Uvod u 3D modeliranje, korisnički koordinatni sustav (UCS) i Z-os, naredbe za 3D modeliranje, pogledi 3D modela. AutoCAD Electrical za izradu shema, crtanje simbola i rad s bibliotekama simbola, crtanje strujnih i upravljačkih shema i izradu dokumentacije.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Elektrotehnika i informacijska tehnologija - studij
Predmet po izboru iz grupe obveznih predmeta-Laboratorij i vještine Autocad (3. semestar)
[FER2-HR] Računarstvo - studij
Predmet po izboru iz grupe obveznih predmeta-Laboratorij i vještine Autocad (3. semestar)

Opće kompetencije

Temeljna znanja u području tehničkog crtanja i primjeni računala za izradu crteža. Iskustvo u primjeni programa AutoCAD za izradu 2D crteža i 3D modela. Temeljna znanja u području crtanja elektrotehničkih shema primjenom računala. Iskustvo u primjeni CAD programa za izradu crtežne dokumentacije elektrotehničkog projekta.

Ishodi učenja

 1. definirati tehničko crtanje
 2. prepoznati koncepte za projektiranje podržano računalom
 3. primijeniti računalo za projektiranje
 4. generirati 2D crtež upotrebom programa AutoCAD
 5. generirati 3D model upotrebom programa AutoCAD
 6. primijeniti AutoCAD za izradu crtežne dokumentacije
 7. generirati elektrotehničku shemu
 8. proizvesti crtežnu dokumentaciju elektrotehničkog projekta
 9. upotrijebiti biblioteke simbola AutoCAD Electrical-a za crtanje
 10. integrirati vlastite simbole u biblioteke simbola AutoCAD Electrical-a

Oblici nastave

Predavanja

U prvom tjednu nastave održava se uvodno predavanje.

Provjere znanja

Na kraju nastave održava se provjera znanja.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe će se održavati u tri tjedna u trajanju od 2 sata u laboratoriju.

Konstrukcijske vježbe

Crteže započete na laboratorijskim vježbama potrebno je samostalno dovršiti.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 40 % 0 % 0 %
Domaće zadaće 0 % 25 % 0 % 0 %
Kratke provjere znanja 0 % 25 % 0 % 0 %
Prisutnost 0 % 10 % 0 % 0 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje.
 2. Prva laboratorijska vježba u laboratoriju.
 3. Samostalno dovršavanje prve laboratorijske vježbe. Priprema za drugu laboratorijsku vježbu.
 4. Druga laboratorijska vježba u laboratoriju. Popravak crteža s prve laboratorijske vježbe.
 5. Samostalno dovršavanje druge laboratorijske vježbe.
 6. Treća laboratorijska vježba u laboratoriju.
 7. Samostalno dovršavanje treće laboratorijske vježbe.
 8. Četvrta laboratorijska vježba u laboratoriju.
 9. Samostalno dovršavanje četvrte laboratorijske vježbe.
 10. Peta laboratorijska vježba u laboratoriju.
 11. Samostalno dovršavanje pete laboratorijske vježbe.
 12. Nadoknada laboratorijskih vježbi.
 13. Nadoknada laboratorijskih vježbi.
 14. Nadoknada laboratorijskih vježbi.
 15. Nadoknada laboratorijskih vježbi.

Literatura

Nikola Švigir, Damir Sumina, Lukša Padovan (2007.), Tehničko crtanje uporabom CAD programa, Graphis
Randy H. Shih (2011.), AutoCAD 2012 Tutorial - First Level: 2D Fundamentals, SDC Publications
Randy H. Shih (2011.), AutoCAD 2012 Tutorial - Second Level: 3D Modeling, SDC Publications
Shawna Lockhart (2011.), Tutorial Guide to AutoCAD 2012: 2D, SDC Publications
Sham Tickoo (2012.), AutoCAD Electrical 2012 for Electrical Control Designers, CADCIM

Za studente

Izvedba

ID 86471
  Zimski semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
2 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
0 dovoljan