Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  dr. sc. Filip Jukić

  Viši asistent, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

  Voltage Sensorless Synchronization of a Grid-Side Converter Based on a Discontinuous Operating Mode and a Sliding Mode Observer

  Jukić, Filip; Pravica, Luka; Kovačić, Marinko; Stipetić, Stjepan
  , 2024.
  IEEE transactions on industry applications

  Framework for Sensorless Control and Flying Start of a Permanent Magnet Generator Based on a Sliding Mode Observer

  Jukić, Filip ; Pravica, Luka ; Sumina, Damir ; Erceg, Igor
  , 2023.
  IEEE transactions on industrial electronics

  Sensorless Synchronization Method For a Grid-Side Converter With an LCL Filter Based On a Sliding Mode Observer and Discontinuous Operating Mode

  Jukić, Filip ; Pravica, Luka ; Stipetić, Stjepan
  , 2022.

  DC/DC Converter Topologies for Elevator Energy Storage Systems Based on Supercapacitors

  Makar, Martin ; Kutija, Martina ; Pravica, Luka ; Jukić, Filip
  , 2021.

  Flying Start and Continuous Operation of a Permanent Magnet Wind Generator Based on Discontinuous Currents, Discrete Second-Order Sliding-Mode Observer and Phase-Locked Loop

  Jukić, Filip ; Pravica, Luka ; Bariša, Tin ; Sumina, Damir
  , 2019.
  IET renewable power generation

  Interior Permanent Magnet Wind Generator Torque Estimation Considering Low-Pass Filter Phase Shift Compensation

  Pravica, Luka ; Jukić, Filip ; Bariša, Tin ; Stipetić, Stjepan
  , 2018.

  Comparison of Torque Estimation Methods for Interior Permanent Magnet Wind Power Generator

  Jukić, Filip ; Sumina, Damir ; Erceg, Igor
  , 2017.

  Practical Approach for Parameter Determinations of Interior Permanent Magnet Generator

  Jukić, Filip ; Sumina, Damir ; Pravica, Luka ; Kuzle, Igor
  , 2017.

  Životopis

  Filip Jukić rođen je 1993. godine u Zagrebu gdje završava osnovnu školu i I. gimnaziju. Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2011. godine. Diplomirao je 2016. godine na Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju. Od listopada 2016. godine do studenog 2018. godine radio je kao istraživač na Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju u sklopu projekta "Razvoj naprednih energetski učinkovitih struktura upravljanja generatorom s permanentnim magnetima bez mjernog člana brzine vrtnje" financiranog od Hrvatske zaklade za znanost.  Od studenog 2018. radi na Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju kao asistent te sudjeluje u izvođenju laboratorijskih vježbi iz nekoliko predmeta na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.

  Poslijediplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu upisao je 2016. godine. Objavio je dva znanstvena rada u časopisima indeksiranim u CC bazi te pet radova u zbornicima s međunarodnom recenzijom. Područje njegovog znanstvenog istraživanja je upravljanje sinkronim strojevima s permanentnim magnetima bez mjernog člana brzine vrtnje.

  Aktivno govori i piše engleski jezik, a služi se i njemačkim jezikom.

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Kompetencije

  • Control systems
   Automatic control Power generation control Control design Control engineering Microcontrollers Servosystems Digital control PI control SCADA systems Sensorless control Sliding mode control
  • Engineering – general
   Electrical engineering
  • Power electronics
   DC-AC power converters Power conversion Pulse width modulation converters Inverters Insulated gate bipolar transistors
  • Education
   Electrical engineering education Industrial training Vocational training
  • IEEE organization
   IEEE Conference activities IEEE Student activities IEEE Student Members IEEE publications
  • Industry applications
   Drives Electric machines Permanent magnet motors
  • Power engineering and energy
   Wind energy generation Wind power generation
  • Communications technology
   Pulse width modulation inverters Space vector pulse width modulation
  • Instrumentation and measurement
   Inductance measurement Torque measurement Velocity measurement

  Profesionalni interesi i članstva

  IEEE - Member

  IEEE Young Professionals

  IEEE Transportation Electrification Community

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2016.
  Godina doktoriranja:
  2022.
  Na zavodu od:
  2016.

  Izabrani projekti

  • 2020.-2023.   Razvoj pametnog modularnog sustava upravljanja pogonom dizala za povećanje energetske učinkovitosti zgrade, voditelj doc.dr.sc. Martina Kutija, Europski fond za regionalni razvoj 
  • 2020.-2023.  Razvoj sustava za optimizaciju potrošnje električne energije u podatkovnim centrima, voditelj izv.prof.dr.sc. Igor Erceg, Europski fond za regionalni razvoj
  • 2020.-2023.  Razvoj tehnologije povezivanja komponenti upravljačkih električnih ormara upotrebom laminiranih vodiča, voditelj izv.prof.dr.sc. Igor Erceg, Europski fond za regionalni razvoj
  • 2020.-2023. Inovativno rješenje za upravljanje kibernetičkom sigurnosti industrijskih sustava automatizacije postrojenja i procesa, voditelj prof.dr.sc. Damir Sumina, Europski fond za regionalni razvoj
  • 2018.-2022. Sinkroni reluktantni generatori za mikro hidroelektrane, voditelj izv.prof.dr.sc. Stjepan Stipetić, Hrvatska zaklada za znanost 
  • 2016.-2018. Razvoj naprednih energetski učinkovitih struktura upravljanja generatorom sa stalnim magnetima bez mjernog člana, voditelj izv.prof.dr.sc. Damir Sumina, Hrvatska zaklada za znanost 
  • 2019. Implementacija vektorskog upravljanja sinkronim motorom s permanentnim magnetima, Gemmotors d.o.o.
  • 2018.  Sustav upravljanja i nadzora opskrbe plovila električnom energijom i vodom u marinama i lučkim upravama, Marex Elektrostroj d.o.o.

  Povijest zaposlenja

  2022.- Viši asistent, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju, Unska 3, Zagreb

     
  2018.-2022.  Suradnik u suradničkom zvanju asistent, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju, Unska 3, Zagreb 


  2016.-2018. Suradnik u suradničkom zvanju HRZZ asistent, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju, Unska 3, Zagreb