Vođenje elektroenergetske mreže

Opis predmeta

Kratka povijest razvoja sustava za vođenje EE mreža.Zadaci sustava za vođenje EE mreža (nadzor, upravljanje, optimiranje).Osnovne karakteristike sustava procesne informatike i komunikacijskog sustava.Komunikacijski i mrežni protokoli.Prikupljanje podataka iz realnog sustava (telemjerenja i signalizacija).Aplikacijski programi (SCADA, Modeli EE mreža, Baza podataka, Prezentacija EE mreža i dr.).Funkcije i struktura centara daljinskog upravljanja.Dispečerski centri za vođenje pogona prijenosnih mreža (NDC-i).Struktura i zadaci programske podrške u NDC-u (EMS).Programi za ON-LINE analizu EE mreža (procjena stanja, analiza sigurnosti N-1, kratki spoj).Programi za OFF-LINE analizu EE mreža (tokovi snaga, naponski plan i dr.).Dispečerski centri za vođenje pogona razdjelnih mreža.Funkcije DMS sustava (padovi napona, kratki spoj, gubici, optimiranje pogona i dr.).Centri daljinskog upravljanja u industrijskim postrojenjima.Programska podrška za vođenje industrijskih EE mreža.

Opće kompetencije

Studenti trebaju steći osnovna znanja iz vođenja EES-a, te se upoznati s ustrojstvom nacionalnih i mrežnih centara za vođenje. Osim toga, trebaju usvojiti znanja vezana uz primjenu funkcija u sustavima za vođenje (estimacija stanja, tokovi snaga, analiza sigurnosti N-1,kratki spoj i dr. Na test primjerima trebaju se naučiti njima aktivno služiti i primjenjivati ih u praksi.

Ishodi učenja

 1. opisati osnovne funkcije sustava za vođenje EES-a
 2. objasniti rezultate osnovnih proračuna
 3. primijeniti rezultate proračuna u vođenju EES-a
 4. analizirati utjecaj rezultata proračuna na pogon EES-a
 5. planirati pogon EES-a
 6. procijeniti stanje sigurnosti EES-a

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju pomoću powerpoint prezentacija koje su objavljene na web stranicama predmeta. Nastava na predmetu organizirana je kroz tri nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od pet tjedana nastave i međuispita, dok drugi ciklus sadržava četiri tjedana nastave i drugi međuispit. Treći ciklus ima četiri tjedna nastave i završni ispit. Nastava se izvodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Provjere znanja

dva međuispita i završni ispit

Konzultacije

Termin konzultacija objavljuje se na prvim predavanjima u dogovoru sa studentima.

Ostalo

domaće zadaće

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 5 % 10 % 5 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Pismeni 50 % 90 %

Tjedni plan nastave

 1. Kratka povijest razvoja sustava za vođenje EE mreža.
 2. Osnovni zadaci sustava za vođenje EE mreža: nadzor, upravljanje, optimiranje.
 3. Osnovne karakteristike sustava procesne informatike i komunikacijskog sustava. Glavni komunikacijski i mrežni protokoli.
 4. Prikupljanje podataka iz realnog sustava (telemjerenja i signalizacija) i aplikacijski programi (SCADA, Modeli EE mreža, Baza podataka, Prezentacija EE mreža i dr.).
 5. Funkcije i struktura centara daljinskog upravljanja.
 6. Dispečerski centri za vođenje pogona prijenosnih mreža (NDC, CDU)
 7. Struktura i zadaci programske podrške u NDC-u (EMS).
 8. Programi za ON-LINE analizu EE mreža (procjena stanja).
 9. Programi za ON-LINE analizu EE mreža (procjena sigurnosti, analiza sigurnosti N-1).
 10. Programi za ON-LINE analizu EE mreža (kratki spoj).
 11. Programi za OFF-LINE analizu EE mreža (tokovi snaga, naponski plan i dr.).
 12. Dispečerski centri za vođenje pogona razdjelnih mreža.
 13. Funkcije DMS sustava (padovi napona, kratki spoj, gubici, optimiranje pogona i dr.).
 14. Centri daljinskog upravljanja u industrijskim postrojenjima.
 15. Programska podrška za pogon i vođenje industrijskih EE mreža.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektroenergetika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

A. S. DEBS (1988.), Modern Power System Control and Operation, DSI
P. M. ANDERSON, A. A. FOUAD (2002.), Power System Control and Stability, John Wiley & Sons
A. MONTICELLI (1999.), State Estimation in Electric Power Systems, Kluwer

Izvedba

ID 57256
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
67 dobar
55 dovoljan