Razvoj elektrotehničkih proizvoda

Opis predmeta

Struktura znanstvenih revolucija; povijesni razvoj tehnike i tehnologije. Tehnika, temelj kulture. Inženjerska osobna i društvena infrastruktura te informatička tehnologija potrebna za razvoj proizvoda. Metodologija znanstvenog istraživanja, faze razvoja proizvoda. Upravljanje projektima; mrežno planiranje, dokumentiranje. Timski rad. Objavljivanje rezultata razvoja. Zaštita tehničkog znanja. Hrvatske i europske norme i preporuke. Akreditiranje i certificiranje. Institucije Europske unije.

Opće kompetencije

Teorijska i praktična znanja o metodama i tehnikama u planiranju i menadžmentu u istraživačkim i razvojnim projektima. Sposobnost prezentiranja rezultata istraživanja i razvoja, te pisanja stručnih i znanstvenih publikacija.

Ishodi učenja

 1. definirati faze razvoja elektrotehničkih proizvoda
 2. objasniti osnovnu i društvenu infrastrukturu potrebnu za uspješan razvoj proizvoda
 3. primijeniti stečena znanja za pisanje stručnih i znanstvenih radova
 4. identificirati najznačajnije podatke nakon faze pretraživanja podataka
 5. analizirati potrebe za razvojem novih proizvoda
 6. napisati tehnički esej o postupku razvoja određenog tehničkog proizvoda

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz 2 nastavna ciklusa. Prvi ciklus sastoji se od 7 tjedana nastave i međuispita, a drugi ciklus od 6 tjedana nastave i završnog ispita. Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 3 sata.

Provjere znanja

Provjere znanja sastoje se od međuispita i završnog ispita.

Seminari

Tijekom semestra studenti pišu kratke seminarske radove u kojima se provjerava sposobnost samostalnog rješavanja problema.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 25 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Pismeni 0 % 80 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Kako se Zapad obogatio ?
 2. Razvoj znanosti i proizvodnje
 3. Osobna i društvena infrastruktura
 4. Informatička osobna i društvena infrastruktura
 5. Pisanje znanstvenih i stručnih radova
 6. Pretraživanje informacija
 7. Pisanje tehničkog eseja
 8. Međuispit
 9. Intelektualno vlasništvo, norme i normizacija
 10. Integrirana programska podrška i primjena u učinskoj elektronici
 11. Razvoj sinkronog motora s trajnim magnetima za brodsku propulziju
 12. Razvoj industrijskog sustava za ispitivanje električnih strojeva
 13. Upravljanje projektima
 14. Studija slučaja - razvoj novog tramvaja TMK 2200
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

N. Rosenberg, L. E. Birdzell (1993.), Kako se Zapad obogatio, August Cesarec
P. M. Senge (2001.), Peta disciplina, Mozaik knjiga
T. S. Kuhn (1999.), Struktura znanstvenih revolucija, Naklada Jesenski Turk
L. Goodman, R. Ignacio (1999.), Engineering Project Management, CRC Press
P.B. Adamsen (2000.), A Framework for Complex Systems Development, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 34423
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan