Posrednici umreženih sustava

Opis predmeta

Arhitektura umreženih sustava zasnovana na posredniku. Uloga i svojstva posredničkih sustava. Slojevi, modeli i razredba posredničkih arhitektura. Potpora razvoju, integraciji i izvođenju raspodijeljenih programskih sustava. Gradivne osnove i alati posredničkih sustava. Posrednici namijenjeni različitim umreženim sustavima, aplikacijama i okolinama. Integracijski posrednici. Komunikacijski posrednici. Posrednici područja primjene.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za oblikovanje, izgradnju i integraciju složenih raspodijeljenih sustava primjenom posrednika. Studenti će upoznati postojeće posredničke standarde i tehnologije te ih naučiti primjenjivati u izgradnji različitih vrsta raspodijeljenih sustava.

Ishodi učenja

 1. definirati ulogu i funkciju posredničkog sustava
 2. prepoznati potrebu za uvođenjem posredničkog sustava u raspodijeljeni računalni sustav
 3. raščlaniti funcionalnosti raspodijeljenog sustava na primjenske funkcije i funkcije posrednika
 4. definirati arhitekturu posredničkog sustava na osnovi zahtjeva raspodijeljene aplikacije
 5. dizajnirati raspodijeljene sustave zasnovane na posredniku sa svojstvima sigurnosti, pouzdanosti i razmjernog rasta
 6. ocijeniti kvalitetu usluge i korisničkog doživljaja umreženog sustava zasnovanog na posredniku

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja popraćena PowerPoint projekcijom uz demonstraciju programske izvedbe prikazanih teorijskih načela

Provjere znanja

Dva pismena ispita

Laboratorijske vježbe

MapReduce, Hadoop

Konzultacije

Pojedinačne konzultacije s nastavnicima i asistentima organiziraju se po potrebi na zahtjev studenta.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 43 % 35 % 43 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 43 % 100 %
Napomena / komentar

Kontinuirana nastava: Prag (Međuispit: Pismeni + Završni ispit: Pismeni + Prisutnost i sudjelovanje u nastavi) = 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod
 2. Osnovni zahtjevi za posredničke sustave
 3. Razmjeran rast sustava zasnovanih na posrednicima
 4. Posrednici zgodom oblikovanih i pokretnih mreža
 5. Kvaliteta usluge u posrednicima umreženih sustava
 6. Sigurnost u posrednicima umreženih sustava
 7. Posrednici mreža ravnopravnih sudionika
 8. Međuispit
 9. Posrednici za pristup podacima i izvođenje transakcija
 10. Posrednički sustavi u grozdovima i spletovima računala
 11. Formalno modeliranje raspodijeljenih sustava zasnovanih na posredniku; Pokazni primjer posredničkog sustava: SIP/WS gateway;
 12. Pokazni primjer posredničkog sustava: MidArc, e-Health
 13. Pokazni primjer posredničkog sustava: programirljivo internetsko okružje (PIE)
 14. Prezentacije studentskih projekata
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Q. H. Mahmoud (2004.), Middleware for Communications, Wiley
M. K. Goff (2004.), Network Distributed Computing: Fitscapes and Fallacies, Prentice Hall
M. Lerner, G. Vanecek, N. Vidovic, D. Vrsalovic (2000.), Middleware Networks: Concept, Design and Deployment of Internet Infrastructure, Springer

Predavanja

Laboratorijske vježbe