Projektiranje i automatizacija industrijskih postrojenja

Opis predmeta

Struktura industrijskog postrojenja. Analiza i sinteza. Tok materijala, energije, informacija i kapitala. Nastajanje industrijskog postrojenja i faze projekta. Izbor opreme i tehničkog rješenja. Zahtjevi tehnološkog procesa, definiranje tokova energije i informacija. Principi projektiranja elektroenergetskog sustava. Specifičnosti napajanja velikih potrošača. Suvremeni pristup projektiranju (CAD). Tehnička dokumentacija. Uvod u automatizaciju industrijskih postrojenja. Strategija upravljanja. Upravljački sustavi: relejni, elektronički, mikroprocesorski i računarski sustavi. Industrijski programabilni kontroleri PLC: zahtjevi, arhitektura i funkcije, sučelje čovjek-postrojenje, aplikacija. Logički elementi i grafičko programiranje. Industrijske komunikacijske mreže. Mrežni standardi: ISO, referentni model. Komunikacijski protokoli i sučelja. Automatizacija i vizualizacija.

Opće kompetencije

Saznanja o industrijskom postrojenju, projektiranju industrijskog postrojena, dokumentaciji, automatizaciji industrijskog postrojenja, industrijskim komunikacijskim mrežama, standardizaciji.

Ishodi učenja

 1. nabrojati tipove dokumentacija
 2. razlikovati tipove projekata
 3. primijeniti stečeno znanje pri izradi kratkog projekta
 4. identificirati osnovne veličine potrebne za izradu elektrotehničkog projekta
 5. analizirati industrijsko postrojenje
 6. integrirati potrebno znanje za izradu seminarskog rada - elektrotehničkog projekta

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja su kombinirana sa seminarskim zadacima i auditornim vježbama

Provjere znanja

Kratke provjere znanja, seminarski rad i završni usmeni ispit.

Auditorne vježbe

Dva puta u semestru se obavljaju auditorne vježbe kao potpora seminaru.

Seminari

Seminarski rad uključuje izradu individualnog projekta za svakog studenta.

Stručni posjeti

Posjeta industrijskom postrojenju

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 50 % 60 % 50 % 60 %
Međuispit: Pismeni 0 % 1 % 0 %
Završni ispit: Usmeni 39 %
Ispit: Usmeni 40 %
Napomena / komentar

Seminar se odvija u dvije faze: kraj prve faze se podudara s terminom međuispita. Konačno se prikazuje na usmenom dijelu završnog ispita.

Tjedni plan nastave

 1. Industrijsko postrojenje
 2. Tokovi (materijala, energije, informacija) u industrijskom postrojenju
 3. Tehnološki zahtjevi, izbor opreme
 4. Faze projekta
 5. Auditorna vježba - podloge za 1. fazu seminara
 6. Tehnička dokumentacija
 7. Automatizacija industrijskih postrojenja
 8. Seminar - prikaz 1. faze seminara (termin međuispita)
 9. Strategija upravljanja i upravljački sustavi
 10. Programirljivi logički kontroleri
 11. Industrijske mreže
 12. Auditorna vježba - podloga za 2. fazu seminara
 13. Protokoli i sučelja
 14. Automatizacija i vizualizacija
 15. Završni ispit + završni prikaz seminara

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Friedman B. S. (.), Logical Design of Automation Systems, Prentice Hall 1990
Friedman B. S. (.), Automation, Prod. Sys. and Comp.-Int. Manuf., Prentice Hall 2001
C. Albert, D.A. Coggan (.), Fundamentals of Industrial Control, Practical Guides for Measurement and Control, ISA, NY 1992
(.), The Euroean Handbook of Managenment Consultancy, Oak Tree Press 1996

Auditorne vježbe

Za studente

Izvedba

ID 86510
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
26 Predavanja
0 Seminar
4 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
71 vrlo dobar
61 dobar
50 dovoljan