Napajanje električne vuče

Opis predmeta

Sustavi za napajanje elektrovuče: istosmjerni 600 V, 1500 V i 3000 V, izmjenični 15 kV sa frekvencijom 16 2/3 Hz, i izmjenični 25 kV i 2x25 kV sa frekvencijom 50 Hz. Ekonomski kriteriji i uvjeti za elektrifikaciju pruga. Glavne komponente elektrovučnih sustava:izvori električne energije, elektrovučne podstanice, elektrovučni motori. Vrste kontaktnih mreža: nekompenzirana, polukompenzirana i kompenzirana. Matematički model kretanja elektrovučnog vozila; režimi vožnje. Vučna sila. Proračun električnih prilika u kontaktnoj mreži: naponi, snage i energije potrebne za vuču. Dimenzioniranje stabilnih elektrovučnih postrojenja. Utjecaj nesimetričnog opterećenja podstanica na trofaznu visokonaponsku mrežu. Utjecaji elektrificiranih pruga na napone smetnji i opasnosti u telekomunikacijskim krugovim i na signalne i komandne uređaje. Električna i magnetska polja ispod kontaktnih vodova i u blizini postrojenja električne vuče. Napajanje električnih željeznica velikih brzina.

Opće kompetencije

Upoznavanje sa principima rada, metodama proračuna, dimenzioniranja i utjecaja na oklinu elektrovučnih sustava,

Ishodi učenja

 1. definirati osnovne fizikalne zakone i principe potrebne za modeliranje vučnog sustava
 2. objasniti metodu proračuna vuče i kočenja vlakova
 3. opisati postojeće sustave napajanja električne vuče
 4. opisati glavne komponente elektrovučnog sustava
 5. izvesti elektroenergetski proračun stabilnih postrojenja za napajanje električne vuče
 6. analizirati utjecaj stabilnih postrojenja električne vuče na okoliš

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju dva stat tjedno.

Provjere znanja

Sastoji se ispita i seminara.

Konzultacije

Poslije predavanja ili prema dogovoru.

Seminari

Praktičan rad studentat.

Stručni posjeti

Posjeta EVP-u Zaprešić

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 15 % 5 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 0 % 20 % 10 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 15 %
Ispit: Pismeni 30 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %
Napomena / komentar

Za pristupanje usmenom dijelu ispita potrebno je sakupiti 50 bodova iz domaćih zadaća,međuispita i pismenog dijela završnog ispita.

Tjedni plan nastave

 1. Pregled sustava za napajanje elektrovuče: istosmjerni 600 V, 1500 V i 3000 V, izmjenični 15 kV sa frekvencijom 16 2/3 Hz, i izmjenični 25 kV i 2x25 kV sa frekvencijom 50 Hz.
 2. Ekonomski i tehnički kriteriji i uvjeti za elektrifikaciju pruga.
 3. Stabilna postrojenja elektrovučnih sustava:elektrovučne podstanice, kontaktna mreža postrojenja za sekcioniranje
 4. Konstrukcija i vrste kontaktnih mreža: nekompenzirana, polukompenzirana i kompenzirana.
 5. Određivanje električnih parametara kontaktne mreže elektrificiranih pruga.
 6. Matematički model kretanja elektrovučnog vozila; režimi vožnje. Vučna sila.
 7. Proračun električnih prilika u kontaktnoj mreži: naponi, snage i energije potrebne za vuču. Proračun struja kratkog spoja u sustavima za napajanje elektrovuče.
 8. 1. provjera znanja
 9. 1. provjera znanja
 10. Lociranje i dimenzioniranje stabilnih elektrovučnih podstanica; potrebna snaga i energija.
 11. Priključivanje elektrovučnih podstanica u trofaznu visokonaponsku mrežu; dopuštene nesimetrije napona i struja.
 12. Radijalni i paralelni pogon elektrovučnih podstanica u sustavima napajanja elektrovuče. Napajanje 2x25 kV sustava iz 1x25 kV sustava.
 13. Utjecaji elektrificiranih pruga na napone smetnji i opasnosti u telekomunikacijskim, signalnim i komandnim krugovima i uređajima.
 14. Električna i magnetska polja ispod kontaktnih vodova i u blizini postrojenja električne vuče. Utjecaj lutajućih struja na podzemne metalne cijevi i kabele.
 15. Napajanje električnih željeznica velikih brzina. Novi sustavi za velike brzine; elektromagnetska levitacija.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Literatura

F. Kießling, R. Puschmann, A. Schmieder (2002.), Contact Lines for Electrical Railways: Planning - Design - Implementation, Wiley
I. Švaljek, T. Kožulj, M. Bošnjak (2003.), Tehničko-eksploatacijski pokazatelji i značajke vučnih vozila Hrvatskih željeznica, Željeznička tiskara d.o.o
3. V.A Profillidis (2006.), Railway Managment and Engineering third edition, British Library cataloguing in Publication Data
J. Zavada (2004.), Željeznička vozila i vuča vlakova, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb
K. KARWOWSKI, A. SZELAG (2009.), Modern Electric Traction, Power Supply, Gdank University of Technology, Gdansk

Za studente

Izvedba

ID 34445
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan