Upute za Laboratorij elektroničkog i računalnog inženjerstva 1.

U okviru Laboratorija elektroničkog i računalnog inženjerstva 1. izvode se vježbe tematski vezane uz predmete:

  1. Analogna i mješovita obrada signala
  2. Digitalna obradba signala
  3. Slučajni procesi u sustavima

Obizrom na mogućnosti biranja predmeta molimo sve studente koji su upisali Laboratorij elektroničkog i računalnog inženjerstva 1., a da nisu istodobno upisali ili položili teorijske predmete Analognu i mješovitu obradu signala, Digitalnu obradbu signala i Slučajne procese u sustavima da se jave predmetnim nastavnicima.

Ocjenjivanje na predmetu temelji se na rezultatima ostvarenim kroz rad na laboratorijskim vježbama vezanih uz teorijske predmete profila. Pri tome svaka od tri cjeline nosi trećinu od ukupnih 100 bodova.

 

Bodovanje na predmetu
  Broj bodova
Vježbe vezane uz AMOS 100/3
Vježbe vezane uz DOS 100/3
Vježbe vezane uz SPUS 100/3

 

Za prolaznu ocjenu potrebno je postići barem 50% bodova iz svake cjeline te barem 50 bodova ukupno. Studentima koji su zadovoljili te uvjete za prolaz ocjena se određuje prema sljedećoj tablici:

 

Ocjenjivanje na predmetu
Ocjena Raspon bodova
izvrstan (5) 88-100
vrlo dobar (4) 75-88
dobar (3) 62-75
dovoljan (2) 50-62
nedovoljan (1) 0-50

 

Granični bodovi između ocjena ulaze u višu ocjenu.


Repozitorij