Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    prof. dr. sc. Hana Horak

    Vanjski suradnik, Društveni predmeti

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski

    Sveučilišni diplomski