Umrežavanje sadržaja

Opis predmeta

Pojam sadržaja kao reprezentacije informacije. Pojavni oblici sadržaja. Pregled usluga utemeljenih na raspodjeli i dostavi sadržaja. Mreže za isporuku sadržaja i primjeri aplikacija. Strategije privremene pohrane sadržaja za statični i višemedijski sadržaj. Privremena pohrana sadržaja u pokretnoj mreži. IPTV: arhitekture i standardi. Usluge isporuke sadržaja temeljene na računalnom oblaku: višemedijske usluge i digitalne igre.

Opće kompetencije

Poznavanje modela i tehnologija usmjerenih ka naprednim umreženim informacijskim sustavima, od World-Wide Weba nove generacije do mreža za isporuku sadržaja. Sposobnost oblikovanja i programske izvedbe složenih mrežnih usluga zasnovanih na sadržaju.

Ishodi učenja

 1. definirati pojam mreže za isporuku sadržaja
 2. koristiti u praksi priručna posrednička spremišta
 3. analizirati raspodijeljene algoritme za isporuku sadržaja
 4. recenzirati rješenja za raspodijeljenu isporuku sadržaja
 5. klasificirati usluge za isporuku sadržaja
 6. ocijeniti konkretno rješenje za isporuku sadržaja

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je u dva nastavna ciklusa. Prvi nastavni ciklus sastoji se od 7 tjedana nastave i međuispita dok drugi ciklus sadrži 6 tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 školska sata.

Provjere znanja

Održava se međuispit u 8. tjednu nastave i završni ispit u 15 tjednu nastave.

Laboratorijske vježbe

Studenti samostalno rješavaju 3 praktična zadatka.

Konzultacije

Konzultacije su organizirane u definiranom terminu u tjednima nastave.

Seminari

Studenti samostalno analiziraju stručnu literaturu.

Stjecanje vještina

Studenti samostalno rješavaju 3 zadatka kao pripremu za laboratorijske vježbe.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Domaće zadaće 0 % 5 % 0 % 5 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Seminar/Projekt 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 55 %

Tjedni plan nastave

 1. Mrežne osnove isporuke sadržaja. Mreže za isporuku sadržaja: postojeća dostignuća, zahtjevi, arhitektura. Pregled usluga utemeljenih na raspodjeli i isporuci sadržaja.
 2. Isporuka statičkog i dinamičkog sadržaja. Tehnike za replikaciju sadržaja i preusmjeravanje zahtjeva. Ustroj i konfiguracija priručnih spremišta.
 3. Mreže za potporu strujanja višemedijskog sadržaja.
 4. Mreže za isporuku sadržaja u pokretnom okruženju: protokoli, replikacija, studijski slučajevi.
 5. IPTV: arhitektura, standardi, postojeća dostignuća.
 6. Mreže s jednakopravnim sudionicima: arhitektura, algoritmi usmjeravanja, replikacija sadržaja, skalabilnost. Primjeri aplikacija.
 7. Isporuka sadržaja u visoko-raspodijeljenim okruženjima. Dinamička organizacija posredničkih priručnih spremišta. Oblikovanje sadržaja: pristupačnost, uporabivost, personalizacija.
 8. Provjera znanja (međuispit).
 9. Računarstvo u oblaku i usluge zasnovane na računalnom oblaku.
 10. Višemedijske usluge zasnovane na računalnom oblaku: arhitektura i protokoli, primjeri usluga.
 11. Višemedijske usluge zasnovane na računalnom oblaku: replikacija sadržaja i skalabilnost.
 12. Digitalne igre zasnovane na računalnom oblaku: video kodiranje i QoS/QoE.
 13. Mrežni promet digitalnih igara zasnovanih na računalnom oblaku.
 14. Prezentacije seminarskih radova.
 15. Provjera znanja (završni ispit).

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)

Literatura

Markus Hofmann, Leland R. Beaumont (2005.), Content Networking: Architecture, Protocols, and Practice, Morgan Kaufmann
Rajkumar Buyya, Mukaddim Pathan, Athena Vakali (Eds.) (2008.), Content Delivery Networks, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Mukaddim Pathan, Ramesh K. Sitaraman, Dom Robinson (2014.), Advanced Content Delivery, Streaming, and Cloud Services, John Wiley & Sons

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 127419
  Zimski semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan