Preddiplomska stručna praksa

Opis predmeta

Stručna praksa omogućuje studentima izravan dodir s poslovnim i industrijskim okruženjem tijekom preddiplomskog studija kroz rješavanje inženjerskih zadaća pod vodstvom i nadzorom stručnih voditelja u poduzećima. Poduzeća nude teme koje studenti samostalno odabiru. Poduzeće praktikantu dodjeljuje stručnog voditelja koji prati i nadzire rad studenta. Student po završetku prakse sastavlja izvješće kojeg treba potvrditi stručni voditelj u poduzeću. Potvrđeno izvješće nakon toga pregledava voditelj stručne prakse sa suradnicima i donosi odluku o priznavanju prakse. Studenti se kroz stručnu praksu upoznaju s ustrojem i organizacijom rada u poduzeću, načelima projektne organizacije i rada u timu, rade samostalno na rješavanju jednostavnijih inženjerskih zadataka i pripremaju izvješće o odrađenoj stručnoj praksi.

Ishodi učenja

 1. Opisati organizaciju rada u poduzeću
 2. Opisati načela projektne organizacije i rada u timu
 3. Prepoznati područja primjene znanja stečenih na preddiplomskom studiju na rješavanje stvarnih problema
 4. Primijeniti znanja i vještine stečene na preddiplomskom studiju na samostalno rješavanje jednostavnijih inženjerskih zadataka
 5. Opisati nužnost interdisciplinarne timske suradnje u razvoju proizvoda za tržište
 6. Generirati dokumentaciju i izvješće o stručnoj praksi

Oblici nastave

Stručna praksa

Student odabire područje, temu i poduzeće u kojem želi obavljati stručnu praksu. Stručni voditelj u poduzeću nadzire rad i napredak studenta te ga usmjerava prilikom rješavanja dodijeljenog zadatka. Po završetku stručne prakse student sastavlja izvješće o radu u elektroničkom obliku, kojeg potvrđuje stručni voditelj u poduzeću. Voditelj stručne prakse sa suradnicima pregledava izvješća o radu te donosi odluku o priznavanju stručne prakse.

Tjedni plan nastave

 1. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 2. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 3. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 4. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 5. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 6. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 7. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 8. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 9. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 10. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 11. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 12. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 13. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 14. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 15. nastava se održava u ljetnim mjesecima

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Automatika - modul
Stručna praksa (6. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
Stručna praksa (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Stručna praksa (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Stručna praksa (6. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
Stručna praksa (6. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnika i informacijska tehnologija - studij
Stručna praksa (4. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Stručna praksa (6. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
Stručna praksa (6. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
Stručna praksa (6. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
Stručna praksa (6. semestar)
[FER2-HR] Računarstvo - studij
Stručna praksa (4. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Stručna praksa (6. semestar)

Za studente

Izvedba

ID 186808
  Ljetni semestar
0 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
0 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
120 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan