Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  Mladen Žubrinić, ing.

  Viši laborant 2. vrste, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  1982.

  Povijest zaposlenja

  Na zavodu:

  od 1982. do 1988., FER-ZESA - suradnja s privredom

  od 1998. do 2006., PEO d.o.o., lokacija FER-ZESA

  od 2019. do 2021., INGRA D.D., lokacija FER-ZESA

  od 2021., FER-ZESA-OST, ISS,  lokacija: Banjavčićeva 1a, soba: 1-7, (S-11)

   

  Na HVU /TVA: od 1988. do 1998.

   

  STORM GRUPA d.o.o.: od 2006. do 2019.