Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom  prof. dr. sc. Milan Vrdoljak

  Zavodski suradnik, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

  Lokacija:
  Telefon:
  Telefon kućni:
  E-mail: