Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  mr. sc. Marijan Kuri

  Voditelj ispitnog laboratorija, Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

  Self-Powered Wireless Sensor Node Based on Rotational Triboelectric Nanogenerator

  Zrinka Kovačić ; Marijan Kuri ; Ana Pilipović ; Haitao Zhao ; Hrvoje Džapo
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
  2020 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC 2020)

  Experimental validation of energy harvesting- system availability improvement through battery heating

  Cesarini, Daniel ; Jeličić, Vana ; Kuri, Marijan ; Marinoni, Mauro ; Brunelli, Davide ; Bilas, Vedran
  Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
  Ieee sensors journal

  AENEAS : An Energy-Aware Simulator of Automatic Weather Stations

  Cesarini, Daniel ; Cassano, Luca ; Kuri, Marijan ; Bilas, Vedran ; Avvenuti, Marco
  Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
  IEEE sensors journal

  MasliNET : a Wireless Sensor Network based Environmental Monitoring System

  Jeličić, Vana ; Ražov, Tomislav ; Oletić, Dinko ; Kuri, Marijan ; Bilas, Vedran
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
  International Convention MIPRO (34 ; 2011)

  Influence of Frequency, Electrode Size and Stimulation Site on Oral Mucosal Current Perception Threshold

  Alajbeg, Ivan ; Tonković, Stanko ; Cekić-Arambašin, Ana ; Kuri, Marijan ; Alajbeg, Z. Iva
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
  Medicon and Health Telematics 2004

  Beskontaktni prijenos električne energije međuinduktivno vezanim titrajnim krugovima

  Kuri, Marijan ; Šantić, Ante
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1994.
  39. međunarodni godišnji skup KoREMA = 39th International Annual Gathering KoREMA.

  Optimiranje beskontaktnog prijenosa energije napajanja u telemetriji i telestimulaciji

  Kuri, Marijan
  Magistarski radovi, 1994.

  Optimizacija beskontaktnog prijenosa električne energije za napajanje mjernih uređaja na rotirajućoj osovini

  Šantić, Ante ; Magjarević, Ratko ; Banović, Božidar ; Kuri, Marijan
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1992.
  37. međunarodni godišnji skup KoREMA = 37th International Annual Gathering KoREMA

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  1989.
  Godina magistriranja:
  1994.
  Na zavodu od:
  1989.