Naslovnica Pretraživanje AA
 
RAČUNALA I PROCESI

Ovdje možete naći dodatne informacije o predmetu Računala i procesi. Zamišljeno je da sve informacije od trajnije vrijednosti budu pohranjene ovdje, a informacije vezane za tekući semestar (vijesti, rezultati kolokvija i sl.) na stranici predmeta na FER webu.

Osnovne informacije o predmetu, te informacije vezane uz trenutni semestar poput obavijesti za laboratorijske vježbe, napomena, vremena održavanja pismenih ispita, rezultate pismenih ispita, rasporede studenata po grupama i dr. možete naći na:
http://www.fer.hr/predmet/rip


OBAVIJESTI
Objavljeno: 26. 2. 2003. u 15:12
Poštovani studenti,
materijali s predavanja su kompletirani i stavljeni u repozitorij. Molim da ih shvatite kao nadopunu predavanjima (na kojima su dana dodatna tumačenja vezana uz pojedine cjeline) i pomoć u pripremi ispita, a ne kao tekst koji treba naučiti napamet da bi se položio ispit!
Srdačan pozdrav
M. Žagar
Goran Jakovljević
ČESTA PITANJA
Povratak na popis pitanja

Atlas - CD

Da li Atlas - CD radi s Windows 98?

Ne. Atlas - CD se oslanja na VMware koji glumi PC na kojem je instaliran Linux. Budući da on zahtijeva verziju Windowsa iz NT-linije (WinNT, Win2000, WinXP) i određene service packove, nije moguće koristiti ga na Windows 95, 98 i Me. Za detalje konzultirajte http://www.vmware.com.

Jedna od mogućih alternativa je korištenje cygwin verzije Atlasa (više detalja na stranicama Atlas distribucije). Cygwin radi na 'svim modernim 32-bitovnim Windows verzijama, osim Windows CE'.

Natrag na vrh

Xconas javlja da ne može naći /home/atlas/asm.adl

Kad pokrenem xconas javlja mi da ne može naći /home/atlas/asm.adl pa ne mogu niti krenuti s asembliranjem svog koda. Taj file stvarno ne postoji u tom direktoriju.

Potrebno je slijediti upute iz skripte za labose - dakle, iskopirati .compaspar i .atlaspar fileove iz standardnih lokacija.. npr. za frisc nesto ovako:

cp /usr/local/lib/atlas/lib/frisc.1/.*par .

Preporuka je da se stvori neka struktura direktorija (zbog različitih datoteka za pojedine laboratorijske vježbe), te da se svaka vježba drži unutar svojeg poddirektorija.

Natrag na vrh

Povratak na popis pitanja
REPOZITORIJ
TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan