Naslovnica Pretraživanje AA
 
PREDAVANJA IZ ODR-A

Organizacija predavanja

ODR prema nastavnom planu nema auditornih vježbi pa se cjelokupno gradivo mora obraditi na predavanjima. Zbog male satnice, po potrebi se organiziraju dopunska predavanja u tjednima u kojima nema labosa. Obavijesti o dopunskim predavanjima pravovremeno se oglašavaju na web-u. Dolaženje na predavanja se ne provjerava, ali studentima preporučamo redovito dolaženje jer im to olakšava praćenje labosa i kasnije polaganje ispita.

Predavanja se izvode pomoću projektora. Materijali za predavanja sadržani su u knjigama "Osnove procesora FRISC" i "Osnove procesora ARM". Svi dodatni materijali koji se ne nalaze u knjigama, bit će objavljeni u elektronskom obliku na fakultetskim stranicama web-a, a trajno će se nalaziti i na ovoj stranici u repozitoriju datoteka.

Opis dopunskih materijala

Trenutačno raspoloživi dodatni materijali u repozitoriju datoteka su:

  • Dodatni materijali 1: Nekoliko riješenih zadataka iz uvodnog dijela gradiva;
  • Dodatni materijali 2: Način izvođenja pojedinih naredaba FRISC-a
  • Dodatni materijali 3: Nekoliko zadataka iz FRISC-a (potprogrami, rekurzija)
  • Dodatni materijali 4: Nekoliko riješenih zadataka za ARM

Prva tri dodatna materijala uključena su u drugo izdanje knjige "Osnove procesora FRISC".


REPOZITORIJ
TRAŽILICA