Naslovnica Pretraživanje AA
 
POVIJEST WEBA

RASIP je uvijek prepoznavao i aktivno sudjelovao u usvajanju, primjeni i širenju novih tehnologija. Slučaj je to i sa WEB-om koji je kroz RASIP-ovo aktivno sjedište zaživio  u jesen 1993. g. dakle vrlo brzo nakon pojave jezika HTML(i naravno, među prvima u Hrvatskoj, ranjenoj Hrvatskoj). Imena kao što su Netscape, Internet Explorer, Mozilla,.... Google, Yahoo,...nisu tad postojala, a Gopher je bio vrhunac :-). Vukovar je bio i ostao simbol. Prikazati ga svijet korištenjem najnovijih dostignuća u području informacijsko komunikacijskih tehnologija bio je i izazov i obveza. Djelić te povijesti možete pronaći u nastavku:


Dokumenti o Vukovaru na svjetskoj računalnoj mreži (Internet)

Svjetska računalna mreža Internet danas spaja milijune računala po cijelom svijetu. Osim što je impresivan i sam broj računala koji koegzistiraju, impresionira i mnoštvo različitih tema i sadržaja koje je moguće dobiti. Od početka agresije na Hrvatsku, a posebno za i nakon tragedije grada Vukovara, njihovih stanovnika i cijelog tog napadnutog područja, stalno je bila prisutna ideja o stvaranju dokumentacije o gradu Vukovaru i njegovoj tragediji koja će biti dostupna cijelom svijetu putem već spomenute računalne mreže.

Za radnu platformu odabran je HTML (Hypertext Markup Language) standard za pisanje teksta koji u sebi objedinjuje mogućnost rada sa multimedijalnim dokumentima, mrežna usluga WWW (World Wide Web) i to program Mosaic (xmosaic). To znači da je na vrlo jednostavan način moguće sastaviti dokumente koji sadrže običan tekst, slike, zvuk, pa čak i pokretne slike. Za primjer je u prilogu dana početna stranica dokumentacije o Vukovaru, gdje se vidi slika starog Vukovara, a u nastavku je tekst, a i pjesma „Ne dirajte mi ravnicu“ koju je moguće poslušati ukoliko to korisnik odabere.

Na Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo (ZARI) Elektrotehničkog fakulteta, u suradnji sa mentorom prof. dr. Mariom Žagarom dobio sam potrebne dozvole i punu podršku za rad, tako da sam u svibnju 1994. godine već uz glavnu (uvodnu) stranicu imao i nekoliko podstranica (podstranica je stranica koja se selektiranjem može dobiti iz početne stranice). Vukovarska stranica je odmah bila uredno čitana od velikog broja korisnika iz najrazličitijih zemalja.

Svi tekstovi su na engleskom i počinjemo sa prevođenjem na njemački, tako da bi uskoro imali potpuno paralelni engleski/njemački tekst.

Očekujemo podršku u vidu tekstova, slika, glazbe, dijelova emisija Hrvatskog radija Vukovar i sličnih dokumenata o Vukovaru, ali u budućnosti i sa potrebnim računalima. Smatramo da je ovaj način prezentacije izuzetno uspješan jer je dostupan ogromnom broju ljudi širom svijeta.


Mario Rotim


Korisnici širom svijeta su čitali dokumentaciju o Vukovaru, a podaci o pristupima praćeni su u vremenu od lipnja do listopada 1994.godine (08.06. - 11.10.1994.).


Na popisu je 216 računala, sa svih strana svijeta (Finska, Nizozemska, Švedska, Njemačka, francuska, Amerika, Kanada, Danska, Češka, Austrija, Engleska, Turska, Norveška, Australija, Italija, Island, Novi Zeland, Mađarska, Portugal, Belgija, Slovenija, Costa Rica), dok se broj računala u Hrvatskoj nije evidentirao.


Spomenute stranice možete pogledati, u neizmjenjenom stanju, na ovoj adresi.


TRAŽILICA