Naslovnica Pretraživanje AA
 
RAČUNALA I

Općenito

Računala 1 (R1) je predmet koji se predaje na trećoj godini studija (zimski semestar) smjerovima AUT, INE, ESA i RKP. Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama načina rada procesora, programiranjem u asembleru te povezivanjem procesora s ulazno/izlaznim vanjskim jedinicama. Prema nastavnom planu postoje predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe (3 + 1 + 2). Na predavanjima i auditornim vježbama se objašnjava teorijska podloga navedenog gradiva, a na laboratorijskim vježbama studenti bi trebali u praktičnom radu primjeniti naučeno gradivo.

Ispit

Ispit je organiziran kao i većina drugih na fakultetu i sastoji se od pismenog i usmenog dijela. O svemu tome više možete pročitati na posebnoj stranici o ispitima iz R1, gdje su priloženi i zadatci s prijašnjih pismenih ispita.

Preporučena literatura

Prve dvije knjige pokrivaju gradivo predavanja i sadrže teorijski dio predmeta, ali i zadatke. U knjigama se nalaze prilozi s tablicama naredaba koje se mogu koristiti kao službeni šalabahter na ispitima.

Basch, Kovač: "Osnove procesora FRISC", Antonić, Zagreb, 2002.

Kovač, Basch: "Osnove procesora ARM", Antonić, Zagreb, 2002.

Sljedeće dvije knjige služe kao pomoćna literatura za laboratorijske vježbe. Prva knjiga objašnjava korištenje programskog sustava ATLAS na kojemu se rade vježbe. Druga knjiga objašnjava upotrebu UNIX-a, operacijskog sustava računala na kojemu se izvode vježbe.

Basch, Žagar: "ATLAS - simulacija arhitekture mikroračunala", Antonić, Zagreb, 1995.

Žagar: "UNIX i kako ga koristiti", Korijandol, 1995.

Sve navedene knjige mogu se kupiti na skriptarnici fakulteta. Svi eventualni dodatni materijali bit će dostupni na web-u.


OBAVIJESTI
ČESTA PITANJA
REPOZITORIJ
Repozitorij je prazan
TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan