Naslovnica Pretraživanje AA
 
PROGRAMI PAINTABLE SIMULATORA

BioField:

     Kao što mu samo ime govori, program služi simulaciji biološkog sustava, jedne od zanimljivijih primjena Paintable tehnologije. Kroz promjene stanja polja(brisanje, odvajanje dijelova polja) može se pratiti i promjena odluke pojedinog fragmenta o tome nalazi li se na rubu polja. Paralela s biološkim sutavom bi se mogla povući u primjeru stvaranja "kože" na vanjskim dijelovima nekog organizma.

 

Image Presentation:

    Paintable računala tako malena da se mogu zamiješati u boji i namazati na zid, dala bi životnom prostoru potpuno novu dimenziju, stvrajući prikaz slike ili filma. Primjena bi se mogla proširiti i na različite tehnološki obrađene površine.

    Idea ove simulacije je približiti mogućnosti i problematiku primjene stvarnog sustava na postojećoj tehnologiji.

 

 Prime Numbers Calculator:

    Mnoštvo računala, slabih procesnih mogućnosti i limitiranih resursa, u međusobnoj interakciji mogu učinkovito riješavati probleme visoke razine složenosti. Osnovna prednost ovakvog distribuiranog sutava je visok stupanj paralelizma, pa se dijeljenjem zadatka na elementarne dijelove postižu značajne performase.

    Traženje prostih brojeva u ovoj simulaciji izvodi se podjelom skupa prirodnih brojeva na intrevale i raspodijelom zadaka među fragmentima.

 

Routing:

    Polje paintable računala je izrazito distribuiran sustav. Ova simulacija je namjemenjena testiranju algoritma usmeravanja pomoću troje gradijentnih polja. Ovisno o ispadima mreže, promjenama u topologiji i ostalim devijacijama, algoritam se prilagođava novonastalom stanju, i pronalazi optimalan put do odredišta.

 


REPOZITORIJ
TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan