Naslovnica Pretraživanje AA
 
ISPITI IZ RAČUNALA I

Organizacija ispita

Od ak.god. 2003./2004. organizacija ispita je pokusno promijenjena u odnosu na prošle godine. Glavna razlika je u uvođenju blic-pitanja na labose čime se želi potaknuti studente na kontinuirani rad. Ovi blicevi utječu na ocjenu pismenog ispita odnosno kolokvija, a samim tim i na ukupnu ocjenu (tablice bodova i ocjena te utjecaj bodova s labosa možete vidjeti u pravilima za labose). Minimalan broj bodova na blicevima također predstavlja uvjet za potpis. Uobičajeni broj zadataka i raspored gradiva na kolokvijima i pismenim ispitima je također promijenjen. Još jedna velika novost je mogućnost oslobođenja usmenog ispita preko kolokvija. Više o svemu ovome pročitajte u daljnjem tekstu. 

Pismeni ispit

Pismeni ispit sastoji se od zadataka sličnih onima kakvi se objašnjavaju na predavanjima. Tipovi zadatka koji se javljaju najbolje se vide iz prošlih pismenih ispita koji se nalaze u repozitoriju datoteka. Pismeni ispit po novom ima četiri zadatka (svaki nosi po deset bodova). Gradivo je po zadatcima raspodijeljeno na sljedeći način:

  • 1. zadatak: programski zadatak iz FRISC-a
  • 2. zadatak: u/i zadatak iz FRISC-a
  • 3. zadatak: programski zadatak iz ARM-a
  • 4. zadatak: u/i zadatak iz ARM-a

Za prolaz je potrebno sakupiti najmanje 20 bodova s time da je potrebno sakupiti barem po 8 bodova iz FRISC-a i 8 bodova iz ARM-a.

Usmeni ispit

Usmeni ispit obhvaća cijelo gradivo predmeta s naglaskom na teorijski dio. Često se na usmenom pitaju i jednostavniji zadatci. Studentima je na raspolaganju popis eliminacijskih pitanja za usmeni (vidi repozitorij datoteka). Ova pitanja ne obuhvaćaju cjelokupno gradivo već samo njegova najvažnije dijelove. Student bi načelno morao znati odgovore na sva eliminacijska pitanja kao minimum za prolaz usmenog. Naravno, osim eliminacijskih pitanja na usmenom dolaze i pitanja iz preostalog dijela gradiva.

Kolokviji

Iz R1 se pišu dva kolokvija - jedan sredinom, a drugi krajem semenstra. Studenti se pomoću kolokvija mogu osloboditi pismenog, ali i usmenog dijela ispita. Oslobođenje traje godinu dana počevši od prvog zimskog roka. Studenti koji ne izađu na usmeni do prvog zimskog roka sljedeće akademske godine, gube pravo na ostvareno oslobođenje. Oslobođenje vrijedi jednokratno, tj. kao jedan pismeni ispit. Ako kolokvent padne na usmenom, sljedeći puta mora pristupiti pismenom.

Svaki kolokvij ima dva zadatka koji nose po deset bodova. Tip zadataka je isti kao i na pismenom ispitu. U repozitoriju datoteka nalaze se primjeri starih kolokvija. Za oslobođenje, potrebno je na svakom kolokviju sakupiti barem po 10 bodova uz odgovarajući broj bodova na labosima (tablice bodova i ocjena te utjecaj bodova s labosa možete vidjeti u pravilima za labose). Gradivo je po zadatcima najčešće raspoređeno ovako:

  • 1. kolokvij: 1. zadatak: programski zadatak iz FRISC-a
  • 1. kolokvij: 2. zadatak: u/i zadatak iz FRISC-a
  • 2. kolokvij: 1. zadatak: programski zadatak iz ARM-a
  • 2. kolokvij: 2. zadatak: u/i zadatak iz ARM-a


REPOZITORIJ
TRAŽILICA