Naslovnica Pretraživanje AA
 
IMPULSNA ELEKTRONIKA

Impulsna elektronika

G. Smiljanić

Linearno oblikovanje signala, tranzistori i elektronske cijevi kao sklopke, regenerativni sklopovi, generatori pilastog napona, generatori brzih impulsa, linije za kašnjenje, logički sklopovi, integrirani logički sklopovi. 
   

Iz sadržaja:

1. LINEARNO OBLIKOVANJE SIGNALA

  1.1. Linearno oblikovanje
  1.2. Valni oblici u impulsnoj elektronici
  1.3. Prijenos valnih oblika preko visokopropusnog filtra
   1.3.1. Prijenos sinusoidnog signala
   1.3.2. Ulazni napon. u obliku step-funkcije
   1.3.3. Impulsna pobuda
   1.3.4. Slucaj vrlo velike i vrlo male konstante u odnosu na trajanje impulsa
   1.3.5. Kvadraticani valni oblik
   1.3.6. Pomicanje osnovice impulsa i uspostavljanje nivoa
   1.3.7. Eksponencijalnii ulaz
   1.3.8. Pobuda ulaznim ramp-signalom
   1.3.9. Deriviranje
  1.4. Prijenos valnih oblika preko niskopropusnog filtra
   1.4.1. Pobuda RC-sklopa skokom napona
   1.4.2. Impulsni ulaz
   1.4.3. RC-sklop kao integrator
  1.5. Primjer koristenja CR- i RC-sklopa pri prijenosu impulsnih signala
2.OGRANICAVACI I AMPLITUDNI KOMPARATORI
  2.1. Diode kao ogranicavaci
  2.2. Primjer ogranicavanja hoda napona pomocu diode
  2.3. Tranzistor kao ogranicavac
  2.4. Elektronska cijev kao ogranicavac
  2.5. Ostali ogranicavaci i amplitudni komparatori
3. TRANZISTOR I ELEKTRONSKA CIJEV KAO SKLOPKE
  3.1. Rucna sklopka
  3.2. Tranzistor kao sklopka
   3.2.1. Tranzistor kao sklopka - uzemljena baza
   3.2.2. Tranzistor kao sklopka - uzemljen emiter
    3.2.2.1. Podrucje zatvaranja
    3.2.2.2. Podrucje zasicenja
  3.3. Primjer sklopa za otvaranje i zatvaranje tranzistora.
  3.4. Elektronska cijev kao sklopka.
   3.4.1. Elektronska cijev kao zatvorena sklopka.
   3.4.2. Elektronska cijev kao otvorena sklopka
   3.4.3. Promjene karakteristika elektronskih cijevi
  3.5. Atenuatori za upravljanje elektronskom sklopkom
4. REGENERATIVNI SKLOPOVI
  4.1. Bistabil
   4.1.1. Nacin rada
   4.1.2. Brzina prijelaza iz jednog stabilnog stanja u drugo
   4.1.3. Okidanje bistabila
   4.1.4. Upotreba bistabila
   4.1.5. Pojacanje u petlji pri regenerativnom procesu.
  4.2. Univibrator
   4.2.1. Nacin rada
   4.2.2. Trajanje kvazistabilnog stanja
   4.2.3. Univibrator s elektronskim cijevima
   4.2.4. Emiterski vezan univribrator
  4.3. Multivibrator
  4.4. Schmittov okidni sklop.
   4.4.1. Nacin rada i valni oblici
   4.4.2. Histereza Schmittova okidnog sklopa
  4.5. Blocking oscilator
   4.5.1. Nacin rada i valni oblici
   4.5.2. Astabilni blocking oscilator
  4.6. Magnetski vezan multivibrator
5. GENERATORI PILASTOG NAPONA
  5.1. Pilasti napon dobiven iskoristenjem pocetnog dijela eksponencijalne krivulje
  5.2. Millerova vremenska baza
  5.3. Phantastron
  5.4. Bootstrap vremenska baza
6. BROJENJE IMPULSA SAKUPLJANJEM NABOJA
  6.1. Diodna pumpa
  6.2. Mjerenje frekvencije pomocu diodne pumpe
  6.3. Ujednacavanje prenesene doze naboja
7. GENERATORI BRZIH IMPULSA
  7.1. Dobivanje kratkih impulsa smanjenjem vrijednosti otpora i kondenzatora
  7.2. Formiranje impulsa pomocu linija
  7.3. Dobivanje kratkih impulsa pomocu integriranih brana
  7.4. Kratki impulsi pomocu avalanche tranzistora
  7.5. Brzi skok napona i formiranje kratkog impulsa pomocu steprecovery diode
8. LINIJE ZA KASNJENJE
  8.1. Linije s raspodijeljenim parametrima
  8.2. Linije s koncentriranim parametrima
9. LOGICKI SKLOPOVI
  9.1. Koincidencije i brane
   9.1.1. Koincidencije
   9.2.1. Vrijeme razlucivanja
   9.1.3. Izvedbe koincidencija
   9.1.4. Brane
  9.2. Logicki I-sklop
  9.3. Logicki ILI-sklop
  9.4. Logicki NE-sklop
  9.5. Logicki NI i NILI-sklopovi
  9.6. Primjer realiziranja jedne slozenije logicke funkcije
10. INTEGRIRANI LOGICKI SKLOPOVI
  10.1. Osnovni tipovi logika
   10.1.1. Otporno-tranzistorska logika
   10.1.2. Diodno-tranzistorska logika
   10.1.3. Tranzistorsko-tranzistorska logika
   10.1.4. Emiterski vezana logika
   10.1.5. MOSFET logika
  10.2. Integrirani bistabili
   10.2.1. SR-bistabil
   10.2.2. Sinhroni SR-bistabili
   10.2.3. D-bistabil
   10.2.4. JK-bistabil

Impresum:

ISBN: N/A

Lektor: Prof.dr.sc. Stanko Turk

Urednik: Dr. Želimir Matutinović

Omot: Branislav Nemet

  
 
TRAŽILICA