Naslovnica Pretraživanje AA
 
OSNOVE DIGITALNIH RAČUNALA - ZBIRKA RIJEŠENIH ZADATAKA

Osnove digitalnih računala - zbirka riješenih zadataka

M. Žagar

Brojevni sustavi, prikazivanje podataka, model osnovnog školskog računala, povezivane sa vanjskim jedinicama, rješavanje problema, mikroračunala. 
   

Iz sadržaja:

1. Brojni sustavi, kodovi i zapisivanje podataka u racunalo

2. Elementarno skolsko racunalo

3. Povezivanje skolskog racunala s ulazno/izlaznim jedinicama (U/I programiranje)

4. Rjesavanje problema kod racunala sa zadanim karakteristikama

  4.1. Hipotetsko racunalo
  4.2. Komercijalno miniracunalo (PDP-8)
  4.3. Mikroracunala
   Fairchild F8
   Intel I8080
   Intel I8085
   Zilog Z80

Impresum:

ISBN: N/A

Tisak: Sveucilisna naklada Liber, Zagreb

  
 
TRAŽILICA