Naslovnica Pretraživanje AA
 
PRAVILA ODRŽAVANJA SEMINARA IZ PREDMETA RAČUNALA I PROCESI

Pravila održavanja seminara iz RiP-a

Ova stranica sadrži pravila za sve koji predmet RiP polažu putem seminara. Stranica će se obnavljati tijekom semestra pa je pratite.

Tjedna javljanja

Molim sve seminarce da jednom tjedno pošalju mail kako bi znali kako (da li) napredujete. Molimo da se mailom javite najkasnije do (uključivo) srijede za prošli tjedan.

Mail mora biti sljedećeg oblika:

Subject: RIP-P:2004-11-01, 2004-11-07:[Prezime]:[Naziv seminara]
[Opis napretka]

[Popis osoba na seminaru]

Datumi označavaju o kojem je tjednu riječ, dakle od pon-ned (bitno je da pogodite ponedjeljak zbog sortiranja :), prezime se odnosu na vođu te skupine, a tema je skraćeni naziv seminara (i dijela seminara ako ih ima više).

Prezime bi trebalo uvijek biti isto, pa čak i ako netko drugi piše mail jer je vođa skupine spriječen. Također, koristite isti naziv teme (može i neka skraćenica, kodno ime, bilo što samo da je jedinstveno).

Npr. recimo da ja (Ivan Ivančić) radim na projektu koji se zove 'Mjerenje gustoće prirodne izvorske vode korištenjem 14-bitovnog mikrometra' i javljam se u srijedu, 2004-11-10 za prošli tjedan, a vođa grupe koja razvija hardver je Marko Marković, napisat ću mail:

 

Subject: RIP-P:2004-11-01, 2004-11-07:Markovic:Mjerenje gustoce-hardver
Počeli smo rad na sklopu za upravljanje mjerenjem.
Marko Markovic
Ivan Ivancic

 

Mailove šaljite osobi koja vas vodi na projektu, npr:

ili netko deveti..

Podrazumijeva se da ćete slati mailove redovito, prema dogovoru s voditeljem projekta. Za one koji ne slijede upute smanjit će se maksimalna moguća ocjena koju mogu dobiti iz seminara (projekta/referata). 

Nije nužno slati izvješća za tjedne u vrijeme praznika (od Božića do Nove godine i sl.).

 

 


IZRADA SEMINARSKIH RADOVA

Seminarski rad mora sadržavati CD(ove) na kom(-jima) se nalaze sve programske komponente i dokumentacija u digitalnom obliku koji su prikupljeni ili proizvedeni za potrebe izrade seminarskog rada. Od dokumentacije posebno je važno imati 3 dokumenta:

  • installation manual - detaljan opis procedure instalacije svih programskih komponenti i prilagodbe svih parametara od "nule" (npr. parametri operacijskog sustava, programskih alata, skripti, konfiguracije itd.).
  • user's manual - korisnička dokumentacija u kojoj je detaljno opisana svaka opcija sustava koju korisnici ili administratori sustava imaju na raspolaganju (dakle kako doći do te opcije, kada je ona na raspolaganju, kako se koristi, itd.); on se logički nadovezuje na installation manual
  • technical reference - detaljan opis izrade projekta (dakle opis upotrebe svih alata i funkcija u tim alatima koji su doveli do izrade sustava) - npr. opis upotrebe SCADA programskog paketa za izradu SCADA aplikacije, opis upotrebe J2ME za izradu MIDlet-a itd. Ovaj dokument mora biti detaljno razrađen i treba biti podloga za što lakša kasnija proširenja ili modifikacije sustava. Treba omogućiti što lakše i brže upoznavanje novih generacija sa svim dosad učinjenim, kako bi mogle čim prije nastaviti dograđivati sustav.

O kvaliteti i funkcionalnosti izrade seminara, te o postignutim rezultatima ovisi konačna ocjena.


TRAŽILICA