Naslovnica Pretraživanje AA
 
LABORATORIJSKE VJEŽBE IZ ODR-A

Općenito

Labosi iz ODR-a imaju satnicu od dva sata tjedno i održavaju se svaki tjedan u blok satovima od 120 minuta (bez akademske četvrti). Labosi su obavezni i predstavljaju uvjet za potpis. Labosi se boduju i utječu na ocjene pismenog ispita i kolokvija (vidi pravila o labosima u repozitoriju datoteka na fakultetskoj stranici iz ODR-a).

Zadatci za labose

Zadatci za labose se također nalaze u repozitoriju datoteka (postoje isključivo u elektronskom obliku i nema ih za kupiti - naravno, studenti ih slobodno mogu printati za vlastite potrebe).

"Tehnički" dio labosa

Labosi se održavaju u PC-laboratorijima FER-a. PC računala koriste se samo kao X terminali i vježbe se odvijaju na UNIX računalu Pinus. Vježbe se obavljaju pod grafičkom radnom okolinom X11 Window System koja je standard na UNIX računalima. Same vježbe obavljaju se na programskom paketu ATLAS koji je razvijen na grupi predmeta RASIP. ATLAS (engl. Advanced Tools and Languages for Microprocessor Architecture Simulation) je skup programa i jezika namijenjenih simulaciji rada bilo koje arhitekture mikroračunala. Za studente koji žele vježbati za labose kod kuće, pripremili smo verziju ATLAS-a za platforme Linux i Windows+Cygwin.

Pravila održavanja labosa

Pravila održavanja labosa mogu se neznatno mijenjati iz godine u godinu. U osnovi, pravila su sljedeća (cjelokupna pravila za tekuću godinu nalaze se u repozitoriju datoteka fakultetske stranice):

1. Predaja vježbe i bodovanje

  • Svaka vježba predaje se u terminu kada se ta vježba odrađuje tj. nema predaje vježbe unaprijed.
  • U jednom terminu student može predati maksimalno 2 vježbe (trenutačnu vježbu i jednu prethodnu koju nadoknađuje prema dolje definiranim pravilima).
  • Prilikom predaje vježbe asistent može postaviti pitanja o vježbi studentu.
  • Na svakom labosu student piše bliceve koji daju bodove s labosa.

2. Nadoknade

Nakon neopravdanog izostanka vježba se ne može nadoknađivati i tako dobivati bodove (tj. student iz te vježbe ima 0 bodova).

Nakon opravdanog izostanka vježba se smije nadoknaditi na jednom od sljedećih termina vježbi. Ako se vježba ne nadoknadi, za nju se ne dobivaju bodovi. U slučaju većeg broja opravdanih izostanaka, student nadoknađuje laboratorijske vježbe u dogovoru s nastavnikom. Opravdani izostanci su oni za koje student predoči ispričnicu ili potvrdu.


3. Uvjeti za potpis

Uvjeti za potpis su uredno dolaženje na laboratorijske vježbe i sakupljenih barem 45% bodova od ukupnog broja bodova na laboratorijskim vježbama.

Studenti koji ne zadovolje ovaj minimum, upisuju predmet ponovo sljedeće godine.


REPOZITORIJ
TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan