Naslovnica Pretraživanje AA
 
OSNOVE PROCESORA FRISC

Osnove procesora FRISC

D.Basch, M.Kovač

Uvod: brojevni sustavi; prikaz podataka i operacije s podatcima. Procesor FRISC: građa; skup naredbi; načini adresiranja; priključci; vremenski dijagrami; izvođenje naredbi; protočna struktura. Programiranje u asembleru: asembler; mnemonički jezik; jednostavni programi; rad s bitovima, otkrivanje grješaka, uspoređivanje brojeva; višestruka preciznost; potprogrami; makronaredbe. Ulaz/izlaz: bezuvjetni prijenos; uvjetni prijenos; prekidi; DMA.

Knjiga služi kao udžbenik na predmetima ODR i R1. U knjizi se nalazi "Prilog" s tablicama naredaba za procesor FRISC. Ovaj prilog je dozvoljeno koristiti na pismenom ispitu.

Prvo izdanje knjiga je doživjela 2002. godine, a drugo ponovljeno i dopunjeno izdanje 2004. godine. Drugo izdanje ima popravljene grješke poznate iz prvog izdanja, a gradivo je dopunjeno u manjem opsegu (desetak stranica). Pogledajte popise svih do sada poznatih grješaka u:

 • prvom izdanju knjige
 • drugom izdanju knjige.
 • Knjiga se može kupiti u Skriptarnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva po cijeni od 50,00 kuna.

     

  Iz sadržaja:

  1. Brojevni sustavi

   1.1 Brojevne baze i pretvorbe

  2. Pregled digitalnih sklopova

   2.1 Osnovni digitalni sklopovi
   2.2 Složeniji sklopovi
   2.3 Povezivanje sklopova
   2.4 Osnovna shema računala

  3. Prikaz podataka u računalu i operacije s podatcima

   3.1 Prikaz podataka u računalu
   3.2 Operacije s podatcima

  4. Procesor FRISC

   4.1 Unutarnja građa FRISC-a
   4.2 Naredbe FRISC-a
   4.3 Priključci FRISC-a
   4.4 Vremenski dijagrami
   4.5 Povezivanje FRISC-a s memorijom i vanjskim jedinicama
   4.6 Način izvođenja naredaba i protočna strukutra

  5. Programiranje u asembleru

   5.1 Mnemonički program i asembler
   5.2 Pravila pisanja mnemoničke datoteke
   5.3 Osnove asemblerskog programiranja
   5.4 Rad s bitovima
   5.5 Pomaci i rotacije
   5.6 Otkrivanje grješaka
   5.7 Uspoređivanje brojeva
   5.8 Višestruka preciznost
   5.9 Potprogrami
   5.10 Makronaredbe
   5.11 Različiti primjeri programiranja

  6. Ulazno-izlazni prijenos podataka

   6.1 Namjena i vrste ulazno-izlaznog prijenosa
   6.2 Bezuvjetni U-I prijenos
   6.3 Uvjetni U-I prijenos
   6.4 Prekidni U-I prijenos
   6.5 Različiti primjeri U-I prijenosa
   6.6 Vanjske jedinice za FRISC
   6.7 Izravan pristup memoriji (DMA)

  Literatura
  Kazalo


  Impresum:

  ISBN: 953-96360-3-5   (prvo izdanje)

  ISBN: 953-96360-6-X  (drugo ponovljeno i dopunjeno izdanje)

  Recenzenti:
      Prof. dr. sc. Gabro Smiljanić
      Prof. dr. sc. Mario Žagar 
      Prof. dr. sc. Željko Hocenski

  Lektor: Nikola Kustić, prof.

  Nakladnik: Antonić d.o.o.

  Tisak: Ekološki glasnik, Donja Lomnica

  Urednik: Doc.dr.sc. Davor Antonić

  Ovitak: Andrej Raknić

  Crteži i slog: Doc.dr.sc. Danko Basch


  TRAŽILICA
   
  REPOZITORIJ
   
  Repozitorij je prazan