Naslovnica Pretraživanje AA
 
DIPLOMSKI RADOVI U 2001. GOD.
Anton Skorin
Alati za razvoj programske podrške

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1213
Mentor: prof.dr.sc. Mario Kovač
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti način izvedbe alata za razvoj programske podrške. Projektirati i izvesti neki od karakterističnih alata za procesor specijalne namjene. Usporediti učinkovitost izvedbe sa ostalim poznatim rješenjima.
Sažetak:
Datum obrane: 15.2.2001.

Domagoj Babić
Izvedba procesora u programibilnoj logici

Smjer: INE
Br.zadatka: 1214
Mentor: prof.dr.sc. Mario Kovač
Predmet: R1
Zadatak: Proučiti arhitekture procesora opće namjene. Predložiti arhitekturu pogodnu za izvedbu u programibilnoj logici. Izvesti procesor koristeći XILINX programibilni sklop.
Sažetak:
Datum obrane: 26.4.2001.


Goran Jakovljević
Operacijski sustav za ugradbena računala temeljen na virtualnom stroju Java

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1192
Mentor: prof.dr.sc. Mario Žagar
Predmet: OR
Zadatak: Proučiti implementaciju virtualnog stroja Java pod nazivom "Kaffe", s posebnim naglaskom na mogućnostima prilagodbe virtualnog stroja za rad u namjenskim računalima pod operacijskim sustavom Linux. Proširiti "Kaffe" s mogućnostima dinamičkog udaljenog učitavanja klasa u Javi i uporabom JNI (Java Native Inteface) sučelja za pristup funkcijama operacijskog sustava.
Sažetak: Cilj rada je bio modifikacija operacijskog sustava Linux (smanjenje njegove veličine), Instalacija virtualnog stroja Java (JVM) na takav sustav i proširenje mogućnosti JVM-a kako se omogućilo dinamičko učitavanje klasa preko mreže sa udaljenih računala poslužitelja. Daljnje proširenje mogućnosti uključivalo je sposobnost pokretanja Java programa (servleta) sa Java native sučeljem WWW pretraživača sa namjerom da ti programi upravljaju različitim sklopovljem priključenim na ugradbeni sustav.
Datum obrane: 26.4.2001.

Smiljan Puž
Udaljeni pristup mjernim uređajima korištenjem tehnologija i Java CORBA

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1201
Mentor: prof.dr.sc. Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: Proučiti module operacijskog sustava Linux namijenjene pristupu uređajima po standardu GPIB (General Purpose Interface Bus). Razraditi mogućnost pristupa iz Javinog virtualnog stroja JVM (Java Virtual Machine) uporabom tehnologije JNI (Java Native Interface). Implementirati objekt za udaljeni pristup korištenjem tehnologija JAVA i CORBA. Kao primjer uporabe razviti grafičko sučelje.
Sažetak:
Datum obrane: 26.4.2001.


Mladen Maras
Programsko - sklopovska izvedba kriptografskih algoritama

Smjer: AUT
Br.zadatka: 1223
Mentor: prof.dr.sc. Mario Kovač
Predmet: R1
Zadatak: Proučiti karakteristične kriptografske algoritme. Predložiti jedan algoritam za izvedbu na prijenosnom računalu u obliku programsko-sklopovske izvedbe. Usporediti učinkovitost izvedbe u usporedbi sa ostalim poznatim rješenjima.
Sažetak:
Datum obrane: 13.6.2001.

Dorian Ivančić
Izvedbe Serpent algoritma na 24-bitnom procesoru

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1212
Mentor: prof.dr.sc. Mario Kovač
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti Serpent kriptografski algoritam, proučiti karakteristike 24-bitnih procesora za obradu signala, programski izvesti Serpent algoritam na jednom 24-bitnom procesoru i provjeriti ispravnost izvedbe.
Sažetak:
Datum obrane: 14.6.2001.


Nenad Kljaić
Izvedba audio algoritama na prijenosnom računalu

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1216
Mentor: prof.dr.sc. Mario Kovač
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti neke karakteristične algoritme za obradu audio signala. Proučiti način ostvarivanja audio aplikacija na prijenosnom računalu. Osmisliti i napraviti programsku izvedbu jednog odabranog algoritma na prijenosnom računalu.
Sažetak:
Datum obrane: 14.6.2001.

Petar Aladrović
Programska podrška razvojnog sustava jednočipnog mikroračunala

Smjer: AUT
Br.zadatka: 1204
Mentor: prof.dr.sc. Mario Žagar
Predmet: RIP
Zadatak: Proučiti sklopovski razvojni sustav za jednočipno mikroračunalo Siemens C167. Proučiti mogućnosti korištenja sklopa s komercijalnom programskom podrškom razvojnim sustavima. Osmisliti i realizirati programsku podršku sklopovskog razvojnog sustava potrebnu za umrežavanje industrijskom sabirnicom CAN, te udaljeni pristup uređajima sa računalne mreže Ethernet.
Sažetak:
Datum obrane: 11.7.2001.


Damir Bartolin
Sklopovski razvojni sustav jednočipnog mikroračunala

Smjer: AUT
Br.zadatka: 1205
Mentor: prof.dr.sc. Mario Žagar
Predmet: RIP
Zadatak: Osmisliti i realizirati sklopovski razvojni sustav za jednočipno mikroračunalo Siemens C167. Napisati potrebne programe za provjeru i podešavanje rada sustava. Osmisliti i realizirati temeljnu programsku podršku razvojnog sustava.
Sažetak:
Datum obrane: 11.7.2001.

Tomislav Gotić
Programska podrška za automatsko ispitivanje

Smjer: AUT
Br.zadatka: 1222
Mentor: prof.dr.sc. Mario Kovač
Predmet: R1
Zadatak: Proučiti JTAG normu. Proučiti način povezivanja sklopovlja koje podržava JTAG na računalo. Napisati programsku podršku za automatsko ispitivanje (ATE) komponenata na tiskanim pločicama.
Sažetak: Boundary Scan tehnologija omogućava jednostavno i jeftino ispitivanje integriranih krugova, sklopova i cjelokupnih uređaja. Proširenje norme i analogne uređaje, predviđeno za reviziju 4 znatno proširuje primjenu i snižava cijenu programske podrške. Aplikacije za industrijsku primjenu moraju biti pouzdane i robusne. Najvažniji dijelovi ATE aplikacija su generatori ispitnih vektora - ATPG (Automatic Test Pattern Generator) za koje se upotrebljavaju razni algoritmi, od kojih neki rade s umjetnom inteligencijom (AI) što dovoljno govori o složenosti problema.
Datum obrane: 11.7.2001.


Ana Brajković
Grafički programski paket za uređivanje slika

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1189
Mentor: prof.dr.sc. Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: Proučiti standard JPEG (Joint Photographic Experts Group). Proučiti grafičke pakete u jeziku Java. Predložiti grafičke metode za upisivanje objekata u sliku zapisanu u standardu JPEG. Realizirati programski paket koji će omogućiti grafičke preinake gotove slike.
Sažetak:
Datum obrane: 12.7.2001.

Zlatan Mulabegović
Modeliranje programskog jezika Java primjenom metoda UML-a

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1250
Mentor: prof.dr.sc. Mario Žagar
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti metode i procese UML-a (eng. Unified Modeling Language). Opisati osnovne koncepte objektnog programiranja i vizualnog modeliranja. Koristeći programski paket Rational Rose modelirati primjere temeljene na jeziku Java.
Sažetak: Cilj ovog diplomskog rada je približiti Unified Modeling Language korisnicima koji se prvi put susreću sa ovom metodom projektiranja računarskih sustava. Rad opisuje postupak modeliranja i generiranja koda Java servlet aplikacije na način Unified Modeling Language alat Rose2001A crpi potrebne informacije za realiziranje koda iz Unified Modeling Language modela. Prikazano rješenje omogućuje uvid u izradu Java aplikacije vodeći računa o kreiranju iscrpne dokumentacije koja opisuje model sa svih strana. Sustav je u potpunosti realiziran u Java okruženju.
Datum obrane: 12.7.2001.


Stipo Stipanović
Sigurnost u raspodijeljenim sustavima temeljenim na arhitekturi CORBA

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1202
Mentor: prof.dr.sc. Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: Opisati način prijenosa podataka uporabom arhitekture CORBA. Analizirati postojeća sigurnosna rješenja. Razraditi mogućnost za sigurno plaćanje (online banking) uporabom navedenih tehnologija kao primjer sigurne komunikacije.
Sažetak:
Datum obrane: 12.7.2001.

Tomislav Podhraški
Sklopovska izvedba multimedijskih algoritama

Smjer: RKP
Br.zadatka: 1226
Mentor: prof.dr.sc. Mario Kovač
Predmet: R2
Zadatak: Proučiti karakteristične multimedijske algoritme. Predložiti jedan algoritam za sklopovsku izvedbu. Izvesti algoritam i provjeriti učinkovitost izvedbe.
Sažetak:
Datum obrane: 24.9.2001.


Tomislav Živković
Izvedba algoritama za identifikaciju

Smjer: RKP
Br.zadatka: 1227
Mentor: prof.dr.sc. Mario Kovač
Predmet: R1
Zadatak: Proučiti karakteristične algoritme za identifikaciju. Predložiti jedan algoritam za izvedbu na prijenosnom računalu u obliku programsko-sklopovske izvedbe. Usporediti učinkovitost izvedbe u usporedbi sa ostalim poznatim rješenjima.
Sažetak:
Datum obrane: 24.9.2001.

Goran Jurković
Upravljanje procesom korištenjem usluge kratkih poruka

Smjer: AUT
Br.zadatka: 1231
Mentor: prof.dr.sc. Mario Kovač
Predmet: R1
Zadatak: Proučiti način funkcioniranja GSM mreže i usluge kratkih poruka (SMS). Projektirati mikroračunalo koje će primati i slati kratke poruke nadzornom računalu. Ostvariti program za upravljanje procesom korištenjem nadzornog računala i usluge kratkih poruka.
Sažetak:
Datum obrane: 26.9.2001.


Marin Gjuranić
Algoritmi za simulaciju digitalnih sklopova

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1206
Mentor: doc.dr.sc. Danko Basch
Predmet: MIS
Zadatak:
Sažetak:
Datum obrane: 27.9.2001.

Goran Grdaković
Izvedba kriptografskog algoritma na procesoru opće namjene

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1215
Mentor: prof.dr.sc. Mario Kovač
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti neke karakteristične kriptografske algoritme. Izabrati jedan karakterističan algoritam i predložiti način njegove izvedbe na procesoru opće namjene. Ostvariti programsku izvedbu algoritma.
Sažetak:
Datum obrane: 27.9.2001.


Mario Gvozdanović
Primjena autonomnih pokretnih objekata u nadgledanju raspodijeljenih računalnih resursa

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1191
Mentor: prof.dr.sc. Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak:
Sažetak: U ovom radu opisan je proces oblikovanja i izgradnje sustava za prikupljanje i nadgledanje stanja resursa računala u lokalnoj mreži temeljen na tehnologiji mobilnih agenata. Sustav za prikupljanje i nadgledanje resursa nazvan Komarac razvijen je na temelju sustava za podršku mobilnim agentima Stršljen. Sustav Stršljen temelji se na standardu OMG MASIF koji standardizira sustave za mobilne agenta razvijene pomoću arhitekture CORBA. Objašnjena je tehnologija za razvoj raspodijeljenih sustava CORBA pošto je cijeli sustav baziran na njoj. Dan je opširniji uvid u tehnologiju mobilnih agenata, njeno funkcioniranje u okviru raspodijeljenih sustava, prednosti takvog pristupa, te kratak pregled postojećeg sustava.
Datum obrane: 27.9.2001.

Željko Kunica
Izvedba naprednih algoritama za kompresiju slike

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1217
Mentor: prof.dr.sc. Mario Kovač
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti napredne algoritme za kompresiju slike. Osmisliti optimalan način izvođenja algoritma na raznim izvedbama računala. Izabrati jedan karakterističan algoritam i izvedbu računala i ostvariti programsku izvedbu algoritma na tom računalu.
Sažetak:
Datum obrane: 27.9.2001.


Ante Martinić
Sustav elektroničkih ključeva temeljen na industrijskoj sabirnici

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1193
Mentor: prof.dr.sc. Mario Žagar
Predmet: RIP
Zadatak: Osmisliti mogućnosti realizacije sustava elektroničkih ključeva temeljenog na industrijskoj sabirnici CAN. Razviti i izraditi elektronički bravu temeljenu na jednočipnom mikroračunalu s mogućnosti povezivanja s sabirnicom CAN. Izraditi programsku podršku za podešavanje i provjeru rada elektroničkih brava.
Sažetak: Tema diplomskog rada jest sustav elektroničkih brava temeljem na CAN sabirnici. Sustav elektroničkih brava ima zadaću kontrolirati ulazak osoba u prostorije u koje je ugrađen. Rad obrađuje postupak izrade nadzornog uređaja, način na koji su ti sklopovi spojeni kao i njihov raspored na štampanoj pločici. Dan je kratki osvrt na funkcionalnost nadzornog programa poslužitelja i izgled potrebne baze podataka.
Datum obrane: 27.9.2001.

Marko Mrvelj
Obrada servisnih informacija za digitalni satelitski prijenos

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1194
Mentor: prof.dr.sc. Mario Žagar
Predmet: OR
Zadatak:
Sažetak: Digital Video Broadcasting standard pokriva široki spektar usluga. Mogućnost prijenosa slike, zvuka i podataka istovremeno na jednom transponderu (kanalu) otvara nove multimedijalne mogućnosti. Budući DVB servisi, sastojat će se od širokog aspekta programa koji se prenose velikim brojem prijenosnih kanala. Kako bi se IRD (Integrated Receiver Decoder) mogao podesiti na odgovarajući kanal, te kako bi DVB korisnik bio u mogućnosti da pregleda izobilje programa koji se emitiraju potrebni su pomoćni alati za olakšavanje navigacije kroz postojeće programe. Servisne informacije (Service Information) ispunjavaju upravu tu namjenu. Kako bi se service providerima omogućio lakši unos DVB-SI informacija u sustav, kreirana je aplikacija u Java programskom jeziku u tu svrhu.
Datum obrane: 27.9.2001.


Marin Orlić
Udaljeni pristup uređajima za serijsku komunikaciju korištenjem tehnologija Java i CORBA

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1195
Mentor: prof.dr.sc. Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: Proučiti module operacijskog sustava Linux namjene pristupu uređajima sa serijskim priključkom (RS232C). Razraditi pristupanje uređajima iz Javinog virtualnog stroja (Java virtual machine) uporabom tehnologije JNI (Java Native Interface). Implementirati objekt za udaljeni pristup koristeći Javu i CORBA-u. Razviti grafičko sučelje kao primjer.
Sažetak:
Datum obrane: 27.9.2001.

Krešimir Pavić
Primjena eliptičkih krivulja u kriptografiji

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1218
Mentor: prof.dr.sc. Mario Kovač
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti primjenu eliptičkih krivulja u kriptografiji. Predložiti i programski izvesti karakterističan algoritam na prijenosnom računalu. Usporediti učinkovitost izvedbe u usporedbi sa ostalim poznatim rješenjima.
Sažetak:
Datum obrane: 27.9.2001.


Marko Pršić
Korisnička strana programske podrške za udaljeni pristup industrijskoj mreži

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1198
Mentor: prof.dr.sc. Mario Žagar
Predmet: RIP
Zadatak:
Sažetak: Istraženi su mehanizmi komunikacije klijenata s poslužiteljem temeljeni na CORBA arhitekturi. Kao implementacija CORBA arhitekture korišten je programski alat ORBacus, zbog mogućnosti dinamičkog pronalaženja objekata, fleksibilnosti, višejezične i višeplatformske podrške. Definirani su vlastiti protokoli na višem nivou za prijenos datoteka preko CAN/Ethernet mreže, terminalski rad na udaljenim uređajima.
Datum obrane: 27.9.2001.

Mirjana Puač
Programska podrška sustava elektroničkih ključeva temeljenog na industrijskoj sabirnici

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1199
Mentor: prof.dr.sc. Mario Žagar
Predmet: RIP
Zadatak: Osmisliti programsku podršku sustavu elektroničkih brava temeljenom na industrijskoj sabirnici CAN. Realizirati raspodijeljeni programski sustav, s potrebnim poslužiteljima i klijentima sposobnim za udaljeni nadzor i upravljanje sustavom uporabim grafičkog i korisničkog sučelja.
Sažetak: Zadatak ovog diplomskog rada bio je napraviti programsku podršku sustavu elektroničkih brava. Sustav se sastoji od elektronskih brava spojenih na CAN sabirnicu. Programski dio sustava čini programska jezgra s bazom podataka te GUI klijenti. Djelatnici Zavoda imaju ključeve koji sadrže identifikacijski broj koji određuje vlasnika ključa. Kada netko želi ući na Zavod prisloni ključ uz bravu kako bi brava mogla očitati ID broj. Nakon očitavanja, brava šalje jezgri podatke o broju ključa i o vratima kroz koje se želi ući. Zbog potrebe komuniciranja s udaljenim uređajima najbolje rješenje bilo je koristiti objektivno orijentirane tehnologije. Jezgra i GUI klijenti su rađeni u Java programskom jeziku, dok je poslužitelj rađen u jeziku C++. CORBA daje okosnicu za razvijanje objektivno orijentiranih, distribuiranih sustava i moguće je, prilikom izrade aplikacija, koristi objektivno orijentirane alate. Od alata koji implementiraju CORBA standard uzet je ORBacus. Najvažnije značajke ORBacus-a su potpuna podrška CORBA IDL standardu te preslikavanje u Javu i C++. Jezgra komunicira s elektronskim bravama preko sučelja CANGatew3ay Servera. Sučelja su napravljena u IDL-u. Za primanje i slanje poruka koristi se BasicCANServer sučelje. Poruke se mogu primati tek nakon što se definira CANServerCallback objekt i za njega implementira metoda onMessage kojom se poruka obrađuje.
Datum obrane: 27.9.2001.


Vedran Pugar
Poslužiteljska strana programske podrške za udaljeni pristup industrijskoj mreži

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1200
Mentor: prof.dr.sc. Mario Žagar
Predmet: RIP
Zadatak: Osmisliti i realizirati poslužiteljske programe temeljene na arhitekturi CORBA za udaljeni pristup uređajima na industrijskoj sabirnici CAN. Programe realizirati u programskom jeziku C++ na Linux operacijskom sustavu. Osmisliti i realizirati potrebne programe za provjeru rada i udaljeno upravljanje poslužiteljem.
Sažetak: U programskom jeziku C++ implementiran je server temeljen na CORBA arhitekturi koji služi kao komunikacijski most između industrijske CAN mreže s fizičkim uređajima koji imaju sučelje za CAN mrežu i klijenata koji se nalaze na drugoj strani servera i spajaju se s njim preko CORBA sučelja. Klijenti, preko servera, mogu pomoću posebne logike filtara slati i podatke prema klijentima koji se preko sučelja predbilježavaju na njih. Uređaji, fizički ili virtualni, koji nude svoje resurse ostalim uređajima se dinamički prijavljuju u bazu podataka šaljući svoje informacije i dobivajući određene informacije o porukama koje će koristiti ostali uređaji pri komunikaciji s njim.
Datum obrane: 27.9.2001.

Igor Soršak
Izvedba audio algoritama na prijenosnom računalu

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1220
Mentor: prof.dr.sc. Mario Kovač
Predmet:
Zadatak: Proučiti karakteristične algoritme za obradu audio signala. Proučiti način ostvarivanja audio aplikacija na prijenosnom računalu. Osmisliti i napraviti programsku izvedbu jednog odabranog algoritma na prijenosnom računalu.
Sažetak:
Datum obrane: 27.9.2001.


Tomislav Turčin
Informacijske usluge na Internetu realizirane korištenjem Extensible Markup Language-a

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1197
Mentor: prof.dr.sc. Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: Potrebno je proučiti Extensible Markup Language (XML). Opisati način korištenja i rada na XSL-a (Extensible Stylesheet Language) i CSS-a (Cascading Style Sheet). Predložiti način organizacije dokumenata na Web-u i njihovo stvaranje korištenjem opisanih jezika. Izraditi primjere koji objašnjavaju svojstva navedene tehnologije.
Sažetak: Extensible Markup Language ili kraće XML je opisno strukturalni jezik, koji odvaja prezentaciju od sadržaja. Njegova glavna karakteristika je kreiranje proizvoljnih elemenata. Te proizvoljno kreirane elemente možemo definirati pomoću CSS (Cascading Style Sheet) jezika i XSL (Extensible Stylesheet Language) standarda. Sadržaj se nalazi u XML, a prezentacija u XSL datoteci. XSL standard čine tri jezika. To su XSL, XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) i XPath. Da bismo preciznije definirali te elemente ponekad je potrebno ih definirati pomoću DTD-a (Document Type Definition). XML je u potpunosti kompatibilan s gotovo svim skriptnim jezicima .
Datum obrane: 27.9.2001.

Marin Vidaković
Pogonski programi sklopovskih sučelja industrijskih mreža

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1196
Mentor: prof.dr.sc. Mario Žagar
Predmet: RIP
Zadatak: Proučiti sklopovsko sučelje prema industrijskoj sabirnici CAN. Proučiti mehanizme razvoja pogonskih programa za operacijske sustave Linux i Windows 2000. Projektirati i realizirati potrebne programe za instalaciju i provjeru rada pogonskih programa.
Sažetak: U radu je opisan postupak izrade pogonskih programa za Can Area Network (CAN) karticu razvijenu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. CAN kartica se na PC računalo spaja putem ISA sučelja. Izrađeni su pogonski programi za operativne sustave Windows 2000 i Linux.
Datum obrane: 27.9.2001.


TRAŽILICA