Naslovnica Pretraživanje AA
 
IMPULSNA I DIGITALNA ELEKTRONIKA

Impulsna i digitalna elektronika

G. Smiljanić

Linearno oblikovanje signala, tranzistori i elektronske cijevi kao sklopke, regenerativni sklopovi, generatori pilastog napona, generatori brzih impulsa, linije za kašnjenje, logički sklopovi, integrirani logički sklopovi, brojila, dekodiranje, memorije, AD i DA pretvarači. 
   

Iz sadržaja:

1. LINEARNO OBLIKOVANJE SIGNALA

  1.1. Linearno oblikovanje
  1.2. Valni oblici u impulsnoj elektronici
  1.3. Prijenos valnih oblika preko visokopropusnog filtra
   1.3.1. Prijenos sinusoidnog signala
   1.3.2. Ulazni napon u obliku step-funkcije
   1.3.3. Impulsna pobuda
   1.3.4. Slucaj vrlo velike i vrlo male konstante u odnosu na trajanje impulsa
   1.3.5. Kvadraticani valni oblik
   1.3.6. Pomicanje osnovice impulsa i uspostavljanje nivoa
   1.3.7. Eksponencijalnii ulaz
   1.3.8. Pobuda ulaznim ramp-signalom
   1.3.9. Deriviranje
  1.4. Prijenos valnih oblika preko niskopropusnog filtra
   1.4.1. Pobuda RC-sklopa skokom napona
   1.4.2. Impulsni ulaz
   1.4.3. RC-sklop kao integrator
  1.5. Primjer koristenja CR- i RC-sklopa pri prijenosu impulsnih signala
2.OGRANICAVACI I AMPLITUDNI KOMPARATORI
  2.1. Diode kao ogranicavaci
  2.2. Primjer ogranicavanja hoda napona pomocu diode
  2.3. Tranzistor kao ogranicavac
  2.4. Elektronska cijev kao ogranicavac
  2.5. Ostali ogranicavaci i amplitudni komparatori
3. TRANZISTOR I ELEKTRONSKA CIJEV KAO SKLOPKE
  3.1. Rucna sklopka
  3.2. Tranzistor kao sklopka
   3.2.1. Tranzistor kao sklopka - uzemljena baza
   3.2.2. Tranzistor kao sklopka - uzemljen emiter
    3.2.2.1. Podrucje zatvaranja
    3.2.2.2. Podrucje zasicenja
  3.3. Primjer sklopa za otvaranje i zatvaranje tranzistora.
  3.4. Elektronska cijev kao sklopka.
   3.4.1. Elektronska cijev kao zatvorena sklopka.
   3.4.2. Elektronska cijev kao otvorena sklopka
   3.4.3. Promjene karakteristika elektronskih cijevi
  3.5. Atenuatori za upravljanje elektronskom sklopkom
4. REGENERATIVNI SKLOPOVI
  4.1. Bistabil
   4.1.1. Nacin rada
   4.1.2. Brzina prijelaza iz jednog stabilnog stanja u drugo
   4.1.3. Okidanje bistabila
   4.1.4. Upotreba bistabila
   4.1.5. Pojacanje u petlji pri regenerativnom procesu.
  4.2. Univibrator
   4.2.1. Nacin rada
   4.2.2. Trajanje kvazistabilnog stanja
   4.2.3. Univibrator s elektronskim cijevima
   4.2.4. Emiterski vezan univribrator
  4.3. Multivibrator
  4.4. Schmittov okidni sklop.
   4.4.1. Nacin rada i valni oblici
   4.4.2. Histereza Schmittova okidnog sklopa
  4.5. Blocking oscilator
   4.5.1. Nacin rada i valni oblici
   4.5.2. Astabilni blocking oscilator
  4.6. Magnetski vezan multivibrator
5. GENERATORI PILASTOG NAPONA
  5.1. Pilasti napon dobiven iskoristenjem pocetnog dijela eksponencijalne krivulje
  5.2. Millerova vremenska baza
  5.3. Phantastron
  5.4. Bootstrap vremenska baza
6. BROJENJE IMPULSA SAKUPLJANJEM NABOJA
  6.1. Diodna pumpa
  6.2. Mjerenje frekvencije pomocu diodne pumpe
  6.3. Ujednacavanje prenesene doze naboja
7. GENERATORI BRZIH IMPULSA
  7.1. Dobivanje kratkih impulsa smanjenjem vrijednosti otpora i kondenzatora
  7.2. Formiranje impulsa pomocu linija
  7.3. Dobivanje kratkih impulsa pomocu integriranih brana
  7.4. Kratki impulsi pomocu avalanche tranzistora
  7.5. Brzi skok napona i formiranje kratkog impulsa pomocu steprecovery diode
8. LINIJE ZA KASNJENJE
  8.1. Linije s raspodijeljenim parametrima
  8.2. Linije s koncentriranim parametrima
9. LOGICKI SKLOPOVI
  9.1. Koincidencije i brane
   9.1.1. Koincidencije
   9.2.1. Vrijeme razlucivanja
   9.1.3. Izvedbe koincidencija
   9.1.4. Brane
  9.2. Logicki I-sklop
  9.3. Logicki ILI-sklop
  9.4. Logicki NE-sklop
  9.5. Logicki NI i NILI-sklopovi
  9.6. Primjer realiziranja jedne slozenije logicke funkcije
10. INTEGRIRANI LOGICKI SKLOPOVI
  10.1. Osnovni tipovi logika
   10.1.1. Otporno-tranzistorska logika
   10.1.2. Diodno-tranzistorska logika
   10.1.3. Tranzistorsko-tranzistorska logika
   10.1.4. Emiterski vezana logika
   10.1.5. MOSFET logika
  10.2. Integrirani bistabili
   10.2.1. SR-bistabil
   10.2.2. Sinhroni SR-bistabili
   10.2.3. D-bistabil
   10.2.4. JK-bistabil
11. BINARNI BROJNI SISTEM
  11.1. Binarni brojni sistem
  11.2. Osnovne racunske operacije u binarnom brojnom sistemu
   11.2.1. Zbrajanje
   11.2.2. Odbijanje
  11.3. Zapisivanje binarnih brojeva
  11.4. Oktalni i drugi brojni sistemi
12. BROJILA
  12.1. Binarna brojila
  12.2. Binarno kodirane dekade
  12.3. Brojila s integriranim krugovima
  12.4. Brojila s elektronskim cijevima
  12.5. Prikazivanje stanja brojila i registara
13. DEKODIRANJE
  13.1. Dekodiranje
14. MEMORIJE
  14.1. Memorije s feritnim jezgricama
   14.1.1. Princip rada menaorija s feritnim jezgricama
   14.1.3. Organizacija 2D memorija
  14.2. Cirkulirajuce memorije
  14.3. Magnetska traka, bubanj i disk
  14.4. Busena papirna traka i kartice
  14.5. Noviji tipovi memorija
  14.6. Memorije iz kojih se podaci pri upotrebi samo citaju (ROM)
15. ANALOGNO-DIGITALNI I DIGITALNO-ANALOGNI PRETVARACI
  15.1. Analogno-digitalni pretvaraci
   15.1.1. Wilkinsonov princip analogno-digitalne pretvorbe
   15.1.2. Analogno-digitalni pretvaraci sa sukcesivnom approksimacijom
  15.2. Digitalno-analogni pretvaraci i prikaz digitalnih podataka na ekranu katodne cijevi

Impresum:

ISBN: N/A

Lektor: Prof.dr.sc. Smiljka Kučinić

Urednik: Dr. Želimir Matutinović

Crteži: Josip Kail

  
 
TRAŽILICA