Naslovnica Pretraživanje AA
 
MODELIRANJE I SIMULIRANJE KONTINUIRANIH SISTEMA

Modeliranje i simuliranje kontinuiranih sistema

A. Maričić

Modeliranje i simuliranje kontinuiranih sustava opisano je teorijski, sa stajališta implementacije simulacijskih programa i kroz brojne primjere. Opisana je struktura analognih računala, osnove analogne tehnike, rad s analognim računalima i njihova primjen au simuliranju kontinuiranih sustava. Zatim se objašnjava digitalna simulacija kontinuiranih sustava, metode numeričke integracije, primjeri implementacije simulatora, a zatim je kroz brojne zadatke prikazano kako se modeliraju najrazličitiji kontinuirani sustavi. Detaljnije su opisani programi ANSIR, CSMP i MIMIC. 
   

Iz sadržaja:

1. Uvod

  1.1 Sazetak
  1.2 Primjer funkcionalnog programiranja
2. Osnovna struktura analognog racunala
  2.1 Operaciono pojacalo
  2.2 Invertor
  2.3 Sumator
  2.4 Potenciometar
   2.4.1 Podesavanje opcenitih potenciometara
   2.4.2 Neuzemljeni potenciometar
  2.5 Integrator
  2.6 Nacini rada analognog racunala
   2.6.1 postavljanje koeficijenat potenciometara
   2.6.2 Postavljanje pocetnih uslova
   2.6.3 Operativni nacin rada
   2.6.4 Pamcenje izlaznih varijabli
3. Osnove analogne tehnike
  3.1 Rjesavanje linearnih diferencijalnih jednadzbi
   3.1.1 Konstrukcija principijelne sheme
   3.1.2 Logicka provjera i minimizacija
  3.2 Generiranje analitickih funkcija
   3.2.1 Generiranje osnovnih trigonometrijskih funkcija
    3.2.1.1 Logicka provjera principijelne sheme
   3.2.2 Generiranje planarnih krivulja
4. Opce karakteristike rada na analognom racunalu
  4.1 Osnove programiranja
  4.2 Prikaz sekvencijalnog i paralelnog nacina racunanja
  4.3 Usporedba tocnosti racunanja
  4.4 strukturna usporedba digitalnih i analognih racunala
  4.5 Skaliranje varijabli
   4.5.1 Nacini izbora faktora skale
   4.5.2 Amplitudno skaliranje jednadzbi
   4.5.3 Vremensko skaliranje jednadzbi
   4.5.4 procjena maksimalnih vrijednosti
5. Digitalna simulacija kontinuiranih sustava
  5.1 Uvod
  5.2 Podloge za funkcionalno programiranje
  5.3 Prikaz razvoja programa ANSIR, CSMP i MIMIC
6. Numericka integracija
  6.1 Numericka integracija u programu ANSIR
  6.2 Numericka integracija u programu CSMP
  6.3 Numericka integracija u programu MIMIC
7. Modeliranje i simuliranje - ANSIR
  7.1 Teoretske podloge
  7.2 Organizacija programa ANSIR
   7.2.1 Sazetak
   7.2.2 Glavni program ANSIR
  7.3 Tipicni primjeri
   7.3.1 Analiza pasivnih elektrickih mreza
   7.3.2 Analiza elektrickih mreza s promjenljivom strukturom
   7.3.3 Rjesavanje diferencijalnih jednadzbi viseg reda
   7.3.4 Analiza sistema pomocu prenosnih funkcija
   7.3.5 Analiza sistema s povratnim vezom
8. Modeliranje i simuliranje - CSMP
  8.1 Organizacija programa CSMP
   8.1.1 Sazetak
   8.1.2 Glavni program CSMP
  8.2 Tipicni primjeri
   8.2.1 Ilustracija postupaka numericke integracije
   8.2.2 Generiranje analitickih funkcija i specijalni elementi
   8.2.3 Generiranje neanalitickih funkcija
   8.2.4 Priprema za analizu linearnih sistema
   8.2.5 Aproksimacija kasnjenja
   8.2.6 Veznani mehanicki sistem
   8.2.7 Logicki neispravni modeli
   8.2.8 Vremensko skaliranje
   8.2.9 Algebarske petlje
   8.2.10 Rjesavanje algebarskih jednadzbi
   8.2.11 Implicitne operacije
   8.2.12 Diskretizacija kontinuiranih varijabli
   8.2.13 Amplitudno skaliranje
    8.2.13.1 Uvod
    8.2.13.2 Primjena CSMP programa u biologiji
    8.2.13.3 Sistem logostickih jednadzbi
   8.2.14 Nelinearni mehanicki vezani sistemi
   8.2.15 Tipicne nelinearnosti
   8.2.16 Opcenite nelinearnosti
9. Program MIMIC
   9.1.1 Uvod
   9.1.2 Definicij pojmova
  9.2 Opceniti opis MIMIC procesora
   9.2.1 Strukture naredbi
   9.2.2 Naredbe za podatke
   9.2.3 Specifikacije za generatore funkcija
   9.2.4 Naredbe za ispis rezultata
   9.2.5 Graficki MIMIC procesor
  9.3 Dodatne mogucnosti MIMIC programa
   9.3.1 Kontrola nacina rad integratora
   9.3.2 Ogranicivac integratora
   9.3.3 Logicke kontrolne varijable
   9.3.4 Implicitne funkcije
   9.3.5 Potprogrami
   9.3.6 Aproksimacija funkcija kasnjenja
   9.3.7 Generatori slucajnih brojeva
   9.3.8 Mogucnosti funkcije FIN
   9.3.9 Specijalne funkcije
  9.4 Kratki opis programa MIMIC
10. Literatura

Impresum:

ISBN: N/A

Tisak: Sveucilisna naklada Liber, Zagreb

  
 
TRAŽILICA