Naslovnica Pretraživanje AA
 
TEME SEMINARA

Virtualni laboratorij - programska podrška

Cilj: Ostvariti dio modula za izgradnju RASIPovog virtualnog laboratorija.

Tehnologije: Programiranje u Javi, mrežne tehnologije, razvoj Eclipse plug-inova, PHP, suradnja sa FERwebom, TINI.

Detaljno objašnjenje: Postojeći moduli unutar FERweba podržavaju osnovnu rezervaciju termina labosa, dok odvojeni poslužitelj i klijent pisani u Javi pružaju usluge inicijalizacije i pristupa TINI mrežnim kontrolerima za održavanje vježbi. Potrebno je proširiti mogućnosti poslužitelja i integrirati klijent za pristup virtualnom laboratoriju u Eclipse sučelje. Proširiti postojeće Eclipse module za razvoj za TINI platformu s sučeljem za pristup TINI kontrolerima preko mreže.

Dijelovi seminara:

 • Proširenje mogućnosti poslužitelja
 • Integriranje vlab klijenta u Eclipse
 • Integriranje ssh/ftp klijenta u Eclipse (korištenjem gotovih komponenti ako postoje) i povezivanje s vlab klijentom
 • Dokumentacija svakog pojedinog poddijela
Broj osoba: 2x(4-5)
Vrijeme izrade: kraj semestra

Virtualni laboratorij - priprema nastavnih materijala

Cilj: Pripremiti nastavne materijale za izvedbu vježbi unutar virtualnog laboratorija.

Tehnologije: TINI, XML, web.

Detaljno objašnjenje: Pripremiti zadatke za vježbe koje bi se izvodile unutar virtualnog laboratorija - sklopovski i programski. Istražiti mogućnosti TINI platforme (eventualno ih proširiti dodatnim sklopovskim modulima) i pripremiti nastavne materijale u XML obliku digitalne knjige (kao u RASIPovoj digitalnoj knjižnici).

Dijelovi seminara:

 • Istraživanje mogućnosti TINI platforme
 • Priprema dokumentacije o platformi
 • Priprema zadataka i materijala za vježbe (u dogovoru s ostalim VLab timovima)
 • Dokumentacija svakog pojedinog poddijela
Broj osoba: 2x(2-3)
Vrijeme izrade: kraj semestra

Biometrija - identifikacija otiskom prsta

Cilj: Ostvariti module za autorizaciju prava pristupa prostorijama biometrijskom metodom otiska prsta.

Tehnologije: Programiranje C/C++-u, mrežne tehnologije, Rabbit.

Detaljno objašnjenje: Mrežni kontroler Rabbit nadograđen je modulom za čitanje otiska prsta. Postojeća implementacija je nastala kao proof-of-concept i potrebno ga je doraditi da se omogući povezivanje s električnim bravama na Zavodu. Osim toga, potrebno je dovršiti integraciju sa sustavom za autorizaciju i praćenje prava pristupa prostorijama.

Dijelovi seminara:

 • Proučiti rad Rabbit modula i senzora za otisak prsta
 • Izraditi uređaj za uzimanje otiska
 • Postojeće električne brave na Zavodu povezati s čitačima otiska i povezati ih sa sustavom za autorizaciju
 • Unaprijediti postojeći softverski modul za poboljšanje slike otiska
 • XML baza, modul za rad s bazom podataka
Broj osoba: 2x(2-3)
Vrijeme izrade: kraj semestra / kraj godine

Udaljeno očitavanje potrošnje električne energije

Cilj: Povezivanje računala s procesom - konkretan primjer. Omogućiti udaljeno očitavanje brojila električne energije. (Dodatna pokazna tema za predavanje iz Računala i procesa.)

Tehnologije: Poznavanje pristupa serijskom portu - Linux / Windows. Programiranje C/C++, CGI ili servlet ili PHP.

Detaljno objašnjenje: Zavod za visoki napon i energetiku i RASIP posjeduju brojila koja na sebi imaju komunikacijski priključak. Želja je ostvariti komunikaciju između računala i brojila te dohvatiti sve dostupne podatke koji se tiču potrošnje električne energije. Postojeća implementacija komunikacijskih modula, baze podataka i web sučelja posjeduje mogućnost pohrane i prikaza informacija o potrošnji, no sustav je u razvojnoj fazi i potrebno ga je doraditi u smislu boljeg sučelja i pouzdanijeg rada.

Dijelovi seminara:

 • Instalacija postojećih modula na dvije lokacije unutar FER-a (za upoznavanje s tehnologijom ;)
 • Proširenje sustava
  • Povećanje sigurnosti sustava
  • Problem unosa podataka s lokacija koje nisu stalno on-line
  • ...
 • Dokumentacija svakog pojedinog poddijela
Broj osoba: 4-5
Vrijeme izrade: kraj semestra

Bluetooth-AT sučelje

Cilj: Razvoj AT sučelja za Bluetoothov slog protokola u Javi.

Tehnologije: Java 2 Standard i Micro Edition, Ant, Bluetooth.

Detaljno objašnjenje: Nadogradnja postojeće implementacije Bluetooth sloga protokola u Javi slojem koji prihvaća i interpretira AT naredbe, prosljeđuje ih implementaciji, te vraća rezultate kao odgovore na AT naredbe. Postojeća implementacija sukladna je standardu JSR-82 programskog sučelja za Bluetooth bežičnu tehnologiju, ali taj standard ne sadrži AT sučelje. Cilj ovog projekta je upotpuniti postojeći Bluetooth stog tim slojem. Neophodno je solidno poznavanje Java programskog jezika.

Dijelovi seminara:

 • Proučavanje specifikacije sučelja AT naredaba za Bluetooth standard (detaljno)
 • Proučavanje specifikacije programskog sučelja Jave za Bluetooth JSR-82 (s korisničke perspektive)
 • Proširenje sustava
 • Implementacija programskog koda
 • Dokumentacija svakog pojedinog poddijela
Broj osoba: 1
Vrijeme izrade: sredina semestra

Bluetooth-JINI povezivanje

Cilj: Izrada Bluetooth - Jini premosnika protokola.

Tehnologije: Java 2 Standard i Micro Edition, Ant, Jini, Bluetooth.

Detaljno objašnjenje: Nadogradnja postojeće implementacije Bluetooth sloga protokola u Javi sučeljem prema Jini mrežnoj tehnologiji. Sučelje mora omogućiti sudionicima Bluetooth mreže pretraživanje i korištenje usluga iz Jini mreže, i obratno. Postojeća implementacija sukladna je standardu JSR-82 programskog sučelja za Bluetooth bežičnu tehnologiju. Potrebno je pozivima funkcija tog sučelja ostvariti premosnik protokola. Neophodno je solidno poznavanje Java programskog jezika, a poznavanje specifikacija tehnologija Jini i Bluetooth je prednost.

Dijelovi seminara:

 • Upoznavanje s dosadašnjim radovima na temu izrade premosnika protokola
 • Proučavanje specifikacije programskog sučelja Jave za Bluetooth JSR-82 (s korisničke perspektive)
 • Implementacija programskog koda
 • Dokumentacija svakog pojedinog poddijela
Broj osoba: 1-2
Vrijeme izrade: sredina semestra

TINI meteorološka postaja

Cilj: Razvoj sklopovske podrške za TINI meteorološku postaju.

Tehnologije: TINI, serijska komunikacija, Java, Ant.

Detaljno objašnjenje: Postojeću TINI meterološku postaju (poslužitelj za prikupljanje mjerenih vrijednosti, njihovu obradu i prikaz) potrebno je oplemeniti novim mjernim osjetilima i pretvornicima. Ovaj projekt uključuje izradu i spajanje mjernih osjetila i pretvornika relativne vlažnosti, brzine i smjera vjetra, količine svjetla, tlaka, razine (vodostaja), itd. na TINI mrežnu platformu. Neophodno je dobro poznavanje elektronike i iskustvo u izradi elektroničkih uređaja i tiskanih pločica.

Dijelovi seminara:

 • Upoznavanje s dosadašnjim radom na TINI meteorološkoj postaji
 • Izrada i spajanje novog sklopovlja
 • Dokumentacija svakog pojedinog poddijela
Broj osoba: 1-2
Vrijeme izrade: sredina semestra

Bluetooth/WLAN kiosk

Cilj: Razvoj programske podrške za Bluetooth/WLAN kiosk.

Tehnologije: Bluetooth, web, XML-RPC, Java 2 Standard i Micro Edition, WLAN.

Detaljno objašnjenje: Omogućiti brzi pristup sažetim osnovnim informacijama (vijesti na FERwebu, mail, raspored,...) korisnicima koji uđu u bežični informacijski prostor FER-a. Postojeća implementacija ograničena je na domet Bluetooth uređaja kojima se pristupa na kiosk, želja je da se pristup uslugama omogući i putem bežične mreže.

Dijelovi seminara:

 • Upoznavanje s dosadašnjim radom na Bluetooth kiosku
 • Dorada postojećih modula i sustava dodavanja usluga
 • Izrada modula za male uređaje (Java 2 Micro Edition)
 • Izrada modula za pristupanje putem WLAN mreže
 • Dokumentacija svakog pojedinog poddijela
Broj osoba: 2x(2-3)
Vrijeme izrade: kraj semestra

Priprema nastavnih materijala za RiP

Cilj: Priprema multimedijalnih nastavnih materijala za RiP.

Tehnologije: XML, SMIL.

Detaljno objašnjenje: Postojeće predloške multimedijalnog oblika predavanja (prezentacije, audio s predavanja, dodatni materijali) iskoristiti za pripremu MM predavanja (za udaljeno učenje). Dopuniti teme sa predavanja dodatnim vezanima informacijama. Povezati sve dijelove u SMIL oblik.

Dijelovi seminara:

 • Upoznavanje s izradom MM nastavnih materijala
 • Obrada postojećih audio snimki i prezentacijskih materijala
 • Dodavanje dodatnih informacija (linkovi, titlovi,...)
 • Oblikovanje SMIL prezentacija
Broj osoba: 3-4
Vrijeme izrade: kraj semestra

Sveprisutno računarstvo

Cilj: Proučiti tehnologiju pametnih senzora (smart dust, motes).

Tehnologije: Smart dust, Java 2 ME, ...

Detaljno objašnjenje: Tehnologija pametnih senzora je još u začecima. Osnovna ideja pametnih senzora je izrada mikro-komponenti s mogućnostima prikupljanja, prijenosa i minimalne obrade podataka koje se što je više moguće približavaju procesu (pametna prašina se zbog male veličine može u velikom broju posijati u blizini mjerene pojave, npr. po prostoriji čiju temperaturu pratimo i sl.)

Dijelovi seminara:

 • Upoznavanje s tehnologijom smart dust
 • Prikupljanje i analiza informacija o tehnologiji, emulatorima, komponentama, ...
 • Moguća izrada probnih aplikacija sa stvarnim komponentama
 • Dokumentacija
Broj osoba: nije ograničeno
Vrijeme izrade: kraj semestra

JavaBeans

Cilj: Stvoriti biblioteku JavaBeans komponenata i alata.

Tehnologije: Java, JavaBeans, Eclipse.

Detaljno objašnjenje: Postojeće bean komponente i plug-inove za Eclipse potrebno je doraditi s novim mogućnostima. Izraditi nove komponente prema predlošcima iz industrije. Proučiti mogućnosti povezivanja vizualnih komponenti s procesnim (SCADA).

Dijelovi seminara:

 • Upoznavanje postojećim komponentama
 • Dorada postojećih komponenti
 • Izrada novih komponenti
 • Proučavanje mogućnosti povezivanja s procesnim komponentama
 • Dokumentacija svih poddijelova
Broj osoba: 2-4
Vrijeme izrade: kraj semestra

Digitalna knjižnica

Cilj: Stvoriti digitalnu knjižnicu RASIP-a.

Tehnologije: XML.

Detaljno objašnjenje: U XML oblik preneseno je nekoliko knjiga napisanih na RASIP-u. Proširiti mogućnosti prikaza digitalnih knjiga različitim oblicima za pretvorbu (npr. pretvaranje u PDF i sl.), skinovima, prilagodbom za različite oblike uređaja itd. Proučiti mogućnost korištenja postojećih API-ja za računalno čitanje teksta (digitalni govor, Speech API i sl.) za računalno čitanje knjiga.

Dijelovi seminara:

 • Upoznavanje postojećim oblikom XML knjiga
 • Dorada postojećih knjiga
 • Izrada novih knjiga, materijala, tema, izlaznih oblika, itd.
 • Proučavanje mogućnosti korištenja komponenti za računalni govor
 • Dokumentacija programskih poddijelova
Broj osoba: 4-6
Vrijeme izrade: kraj semestra

Povezivanje i upravljanje uređajima u sustavu SCADA

Cilj: Dodavanje mogućnosti upravljanja PLC-om iz korisničkog sučelja SCADA sustava

Tehnologije: poznavanje C/C++-a, programiranja pod MS Windows®, MS ActiveX / MS.NET ili Java-e

Detaljno objašnjenje: Izgraditi korisničko sučelje u Natinoal Instruments-ovoj SCADA-i preko kojeg je slanjem naredbi PLC-u (preko OPC servera) moguće paliti/gasiti žarulje spojene na njegove izlaze. Ulaz u PLC je serijski port koji je kabelom povezan sa RABBIT-om (mikroračunalo koje se programira u posebno prilagođenom C-u). Rabbit je ethernet mrežom spojen na intranet i vaš je zadatak napraviti / pronaći driver za OPC Server koji će slati podatke Rabbit-u (veza Rabbit-OPC), te napraviti GUI u National Instruments-ovoj SCADA-i NI Lookout koji će slati korisničke zahtjeve OPC serveru (veza OPC-SCADA klijent). Na raspolaganju su vam 2 seminarska rada u kojima je već napravljen (većim dijelom) program za RABBIT-a, te korisničko sučelje u Javi, te je opisani zadatak već riješen ali bez SCADA-e. Ovdje je naglasak na povezivanju u SCADA sustav.

Dijelovi seminara:

 • korisničko sučelje za NI Lookout
 • veza sučelja i OPC servera
 • veza OPC servera sa bazom podataka
 • veza OPC servera sa Rabbit-om (preko mreže)

Broj osoba: 3-4

Vrijeme izrade: Nova Godina


Obrada zahtjeva u sustavima za rad u stvarnom vremenu

Cilj: Proučiti arhitekturu operacijskog sustava za rad u stvarnom vremenu QNX s ciljem realizacije poslužitelja usluga

Tehnologije: Solidno poznavanje Linux-a, MS Windows-a te poznavanje Apache-a, MySQL-a, PHP-a, minimalno 2 raspoloživa i umrežena računala (klijent+server).

Detaljno objašnjenje: Usporedba brzina odziva WWW poslužitelja (Apache,MySQL,PHP) na QNX-u i MS Windows-ima prilikom izvođenja jednake zadaće.

Dijelovi seminara:

 • Instalacija i upoznavanje sa operacijskim sustavom QNX
 • Umrežavanje sustava (podešavanje mrežnih parametara
 • Konfiguracija WWW poslužitelja, baze podataka Postgresql ili MySQL
 • Izrada poslužiteljskih skripti
 • Dokumentacija svakog pojedinog poddijela

Broj osoba: 2-3
Vrijeme izrade: Nova Godina


PLC - povezivanje sa mrežama računala

Cilj: Izgradnja korisničkog sučelja (java applet-a) za upravljanje PLC-om preko RABBIT-a

Tehnologije: Poznavanje rada sa Javom, socket-ima, računalnim mrežama, C za Rabbit-a

Detaljno objašnjenje: Izgraditi Java Applet preko kojeg će korisnik moći obavljati uključivanje-isključivanje žarulja spojenih na izlaze PLC-a. Na raspolaganju su materijali od prošlogodišnjeg sličnog zadatka, koje treba prilagoditi da sustav radi prema traženim specifikacijama.

Dijelovi seminara:

 • Upoznavanje s dosadašnjim radom na projektu
 • Dorada postojećih modula prema traženoj specifikaciji
 • Otklanjanje naslijeđenih nedostataka
 • Dokumentacija svakog pojedinog poddijela
Broj osoba: 2
Vrijeme izrade: Nova Godina

Virtualni laboratorij - praćenje stanja uređaja pomoću videozapisa

Cilj: Razvoj programske podrške za daljinsko odrađivanje laboratorijskih vježbi.

Tehnologije: Poznavanje Java-e, baza podataka, mrežne komunikacije među programima (socket-i), programiranja pod MS Windows-ima, digitalnih zapisa videa i slika.

Detaljno objašnjenje: Izgradnja programske podrške (u Javi) za prijenos statičkih / dinamičkih slika (videa) preko mreže, dinamička rezervacija jednog resursa u višekorisničkom okruženju, dokumentiranje postavljenih zahtjeva u bazi. Konkretnije, taj sustav trebao bi omogućiti većem broju studenata udaljenu odradu laboratorijske vježbe na jednom primjerku hardware-a (npr. PLC). Svaki student napiše program za PLC, zatraži od sustava (kratkotrajnu) dodjelu PLC-a, te nakon potvrde prihvata zahtjeva šalje uradak na PLC. Sustav (preko kamere i mreže) vraća studentu vizualni efekt izvođenja uratka.

Dijelovi seminara:

 • Upoznavanje s IP ili običnom kamerom i mogućnostima programskog preuzimanja i manipulacije digitalnog zapisa slika sa te kamere, te stvaranje jednog oblika video-streaminga.
 • Prijenos video sadržaja preko Interneta/intraneta do poslužitelja
 • Konfiguriranje poslužiteljske strane sa bazom podataka za skup studenata
 • Izrada modula za prosljeđivanje zahtjeva sa poslužitelja na udaljeni uređaj (npr. PLC)
 • Dokumentacija svakog pojedinog poddijela
Broj osoba: 2x(3-4)
Vrijeme izrade: Nova Godina

Eclipse - podrška za različite programske platforme

Cilj: Razvoj i prilagođavanje okruženja Eclipse za upravljanje projektima i njihovim raznolikim modulima(sadržajem) sa iste platforme

Tehnologije: Poznavanje tehnologija temeljenih na Java-i i programske platforme Eclipse

Detaljno objašnjenje: Izgradnja plug-inova za Eclipse za podršku razvoju programske podrške na različitim platformama (npr. pozivanje java SE compilera, cross-compilera za mikrokontrolere RABBIT i Tini te PLC iz jednog okruženja, CVS, upravljanje različitim dijelovima većeg projekta).

Dijelovi seminara:

 • Detaljnije upoznavanje s tehnologijom i principima Eclipse
 • Odabir triju prevoditelja za različite ciljne skupine (mikrokontroleri, PLC-i, PC + MS Windows)
 • Izrada modula za upravljanje prevoditeljima s jednog mjesta (iz jednog zajedničkog okruženja)
 • Dopuna i izrada podrške za upravljanje i pregled različitim dijelova projekta (dokumentiranje, veze među objektima)
 • Dokumentacija svakog pojedinog poddijela
Broj osoba: 2x(2-3)
Vrijeme izrade: Nova Godina

TRAŽILICA