Naslovnica Pretraživanje AA
 
PRAVILA KORIŠTENJA STUDENTSKOG LABOSA

Pravo na rad u studentskom laboratoriju imaju samo studenti koji imaju otvoren korisnički račun na Zavodu - RASIP domena. Studentski laboratoriji postoje na 11. katu, prostorija C11-20 i na 9. katu, prostorija C09-15.

U laboratorij je moguće doći samo radnim danom između 8:00h i 15:30h, a laboratorij je potrebno napustiti do 18:00h.

Za dobivanje korisničkog računa za Windows/Linux računala javiti se Marin Orlić (C11-17) ili Branko Mihaljević (C11-17). Pravo na otvaranje korisničkog računa imaju studenti koji su na neki način vezani za Zavod - izrada seminarskih radova, diplomskih radova te sudjelovanje na projektima u sklopu pojedinih predmeta.

Strogo je zabranjeno:

 • koristiti tuđi korisnički račun
 • priključivati vlastito računalo ili bilo kakav drugi uređaj na mrežu
 • instalirati bilo kakav software (a pogotovo P2P programe)
 • kršiti autorska prava na bilo koji način (npr. skidanjem i korištenjem crack-ova)
 • snimati, presnimavati ili na bilo koji način distribuirati sadržaj koji nije legalan
 • otvarati računala iz bilo kakvih razloga

Za bilo kakve iznimke od ovih pravila koje je potrebno učiniti zbog rada na projektu student je dužan javiti se asistentu/profesoru te dobiti njihovu dozvolu. Prije ulaska u laboratorij potrebno je javiti se tajnici i upisati početak rada u dnevnik rada.

Prilikom napuštanja laboratorija student je dužan ostaviti radno mjesto u najboljem redu:

 • odjaviti se sa računala, te ga ugasiti (osim ako drugačije nije naznačeno natpisom na samom računalu)
 • upisati završetak rada u dnevnik rada
 • onaj koji zadnji napušta laboratorij mora:
 • ugasiti svjetlo (ako je upaljeno)
 • provjeriti da li su svi prozori zatvoreni
 • ugasiti računala koje bi trebala biti ugašena a slučajno su ostala upaljena
 • pronaći tajnicu ili asistenta da zaključa laboratorij
Za računala koja nisu u domeni i na kojima su istaknute posebne upute uz ova pravila, vrijede pravila koja su dogovorena sa osobama zaduženim za ta računala. Svako nepridržavanje pravila koja su ovdje navedena povlači za sobom odgovarajuće mjere koje mogu biti od usmene opomene, do zatvaranja korisničkog računa, zabrane rada u studentskom laboratoriju, službene opomene ili isključivanja s Fakulteta!

TRAŽILICA