Dodatak za VIM (za napredne) - procesor FRISC

 

Za sve one koji vježbe za ODR pišu na vlastitiom računalu upogonjenom linuxom, ili nečim sličnim, ili su instalirali VIM (VI iMproved) na svoj windows stroj, u repozitoriju linkova možete naći sintaksnu datoteku za FRISC assembler.

Kratke upute. Da bi ostvarili bojanje sintakse, vaš teminal mora imati tu mogućnost. Ako radite na udaljenom računalu, spajajte se preko PuTTY klijenta (kojeg možete besplatno skinuti s mreže). Treminal bi trebao biti postavljen na xtermc (izbornik Connection - Terminal type string = xtermc) za spajanje na pinus, te na vrijednost linux za spajanje na linux server. Da bi vam VIM radio normalno (mislim na kretanje strelicama po tekstu), kopirajte također i "vimrc" datoteku koji naknadno preimenujte u ".vimrc".
Ako niste administrator na računalu na kojem radite - a vrlo vjerojatno niste, u vašem home direktoriju napravite direktorij ".vim", a zatim u njemu novi direktorij "syntax". U taj syntax direktorij kopirajte "frisc.vim". Tu je većina posla gotova.

Da bi vim znao koji sintaksnu datoteku mora koristiti za bojanje vašeg programa, dodajete kao prvu liniju vašeg programa slijedeće:

	; asmsyntax=frisc
ili svki puta kada iznova pokrente vim u komandnom modu napišite:
	:set ft=frisc
(Razmak iza ; je bitan).


Sintaksna datoteka za ARM

U repozitoriju datoteka je stavljena i sintaksna datoteka za VIM za procesor ARM (arm.vim).

Sintaksna datoteka za procesor ARM ima sličnu priču kao i ona za procesor FRISC. Prvo je potrebno tu datoteku nakopirati u direktorij "~/.vim/syntax". Nakon obavljenog kopiranja, pokrenite vim i editirajte vaš program. Kako i datoteka za ARM i datoteka za FRISC imaju nastavak .a, potrebno je dodatno izvršiti slijedeću naredbu u vimu (svki puta kada ponovo pokrente vim):

	:set ft=arm
 ili kao prvu naredbu programa dodati:
	; asmsyntax=arm