Naslovnica Pretraživanje AA
 
DIPLOMSKI RADOVI U 2002. GOD.
Gazmend Abazi
Selektivni pristup osobnim informacijama pohranjenim na pametnim karticama tipa JavaCard

Smjer: RTH
Br.zadatka: 1302
Mentor: Mario Žagar
Predmet: Mikroračunala
Zadatak: Proučiti JavaCard specifikaciju i postupke zaštite pohranjenih podataka od neovlaštenog pristupa. Osmisliti sustav temeljen na tehnologiji JavaCard za selektivnu pohranu i pristup raznorodnim osobnim podatcima. Oblikovati i izraditi pokazni sustav primjene. Usporediti razvijeno rješenje s postojećim rješenjima.
Sažetak: Cilj ovog diplomskog rada proučiti Java Card specifikaciju i postupke zaštite pohranjenih podataka od neovlaštenog pristupa. Preciznije, istraženi su sadržaji resursa okoline pametne kartice, tehnologija Java kartice i koje su razlike od Java tehnologije. Opisali smo arhitekturu pametne kartice, dalje pokazali smo primjer jednog appleta i opisali kako se kreira applet za Java pametne kartice . Objasnili smo detaljno kako upotrijebiti datotečni sustav i kako koristiti kriptografske klase Java kartice. U pokaznom sustavu definirali smo parametre za kriptografsku zaštitu Java kartice i formatirali karticu prema istim parametrima za CryptoAPI, PKCS#11. Zbog sofisticiranih mogućnosti korištena je aplikacija Cove za formatiranje pametne kartice da bi se pripremila za kriptografske operacije. COVE ima svoje grafičko okruženje koji je dio programskog alata SchumbergerSema, na isto tako može biti samostalna aplikacija. Ispitivali smo ponašanje appleta Purse te ispravljanje mogućih pogrešaka preko ugrađenog sustava za ispravljanje pogrešaka programskog razvojnog alata Sm@rtCafe pokazali sljedeće: instalaciju i selekciju appleta na kartici i selektivni pristup i modifikacija podataka u appletu.
Datum obrane: 14.2.2002.

Davor Gašparac
Korisničke usluge temeljene na GPRS-u

Smjer: INE
Br.zadatka: 1261
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OR
Zadatak: Opisati mogućnost korištenja GPRS-a u poboljšaju kvalitete postojećih usluga temeljenih na GSM-u. Istražiti nova svojstva GPRS-a s naglaskom na primjeni nadzora i upravljanja u raspodijeljenim računalnim sustavima. Razviti programsku podršku za upravljanje takvim sustavima. Analizirati ulogu GPRS-a kao prijelaza ka UMTS-u.
Sažetak: U ovom radu ukratko je opisana arhitektura GPRS-a kao nadogradnje postojećoj GSM mobilnoj telekomunikacijskoj mreži te mogućnosti i ograničenja takve nadogradnje. Također su opisane mogućnosti korištenja GPRS-a na razini aplikacija te poboljšanja koja takva nadogradnja donosi već postojećim aplikacijama temeljenim na GSM-u. Kao primjer korištenja GPRS-a navedene su lokacijske usluge, WAP preko GPRS-a te arhitektura mreže usluga. U završnom dijelu rada prikazan je i opis mogućnosti J2ME tehnologije te primjer razvoja jednostavne aplikacije korištenjem standardnih alata koje nudi Sun Microsystems.
Datum obrane: 14.2.2002.


Saša Jurić
Izvedba univerzalne audio-vizualne arhitekture

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1297
Mentor: Mario Kovač
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti MPEG video normu te karakteristične komercijalne audio-vizualne arhitekture. Izabrati neku arhitekturu te na temelju nje programski izvesti sustav koji omogućuje dekodiranje MPEG-2 podataka. Provjeriti ispravnost rada sustava.
Sažetak:
Datum obrane: 26.2.2002.

Berislav Nadinić
Središnje administracijsko sučelje u sustavu dinamičkog Weba

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1258
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: Potrebno je proučiti modularni pristup programiranju. Navesti razloge korištenja modularnog programiranja i modularnog dizajna pri izradi dinamičkog Weba. Specificirati posebne funkcije za svaki od programskih gradbenih modula kojima će se prenositi poruke o izmjenama izvršenim nad podacima. Koristeći te posebne funkcije potrebno je implementirati administraciju svih podataka (vijesti, diskusije, datoteke, ankete, podaci o kalendaru) bez narušavanja koncepta modularnosti. Implementirati, opisati i usporediti moguće izvedbe sučelja koja su namijenjena ispisivanju podataka primljenih od modula, te njihovom sortiranju prema svim atributima (kategorija, autor, status aktivnosti, datum stvaranja, datum isteka vrijednosti...). Središnje administracijsko sučelje treba omogućavati administratoru dinamičkog sustava Weba da na jednostavan način pregledava i mijenja podatke.
Sažetak: Prilikom izrade sustava dinamičkog Weba javlja se problem administracije velike količine podataka koji se unose u sustav. Zato je bilo potrebno implementirati središnje administracijsko sučelje koje će administrirati podaci u bazi podataka sustava. Također je trebalo implementirati odgovarajući mehanizam bilježenja promjena. Nakon opisa modularnog programiranja i pregleda korištenih tehnologija, dan je kratki prikaz problema s kojima se susreće prilikom administracije podataka, kao i zahtjeva koje to sučelje treba ispunjavati. Izvršena je usporedba centraliziranog i modularnog sučelja pri čemu su se naveli razlozi odabira modularnog rješenja. Objašnjena je implementacija modularnog rješenja sučelja koja se temelji na administraciji podataka preko administracije promjena. Na kraju diplomskog rada objašnjen je poseban modul korisnikovih sadržaja nastao na temelju kojeg se korisniku prikazuje povijest promjena.
Datum obrane: 21.3.2002.


Ervin Pliskovac
Izvedba Blowfish algoritma u programibilnoj logici

Smjer: AUT
Br.zadatka: 1264
Mentor: Mario Kovač
Predmet: R1
Zadatak: Proučiti blowfish kriptografski algoritam. Proučiti načine optimizacije algoritma za sklopovsku izvedbu. Izvesti algoritam u XILINX programibilnog logici i provjeriti efikasnost i ispravnost rada.
Sažetak:
Datum obrane: 24.4.2002.

Berislav Biočić
Programska podrška razvojnim sustavima mikroračunala udaljenog laboratorija

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1268
Mentor: Mario Žagar
Predmet: RIP
Zadatak: Proučiti sklopovski razvojni sustav za jednočipno mikroračunalo Infineon C167. Analizirati mogućnosti uporabe sklopa s komercijalnom programskom podrškom razvojnim sustavima. Proučiti metode udaljenog pristupa razvojnim sustavima jednočipnih mikroračunala, kombinacijom različitih vrsta sabirnica. Osmisliti i realizirati programsku podršku sklopovskog razvojnog sustava potrebnu za umrežavanje industrijskom sabirnicom CAN te udaljeni pristup uređajima s računalne mreže Ethernet.
Sažetak: Diplomski rad predstavlja realizaciju programske podrške razvojnim sustavima mikroračunala udaljenog laboratorija. Programska podrška je napravljena za mikroračunalo Siemens C167. Realizacija je monitor program koji se prenosi na mikroračunalo. Monitor program omogućava prihvat i slanje CAN poruka prekidnim sučeljem. Realiziran je i jednostavni debugger koji sadrži osnovne naredbe za pokretanje, zaustavljanje programa i ispis memorijskih lokacija te izvođenje programa korak po korak. Program je napravljen tako da je moguće uz male preinake koristiti RS-232 protokol. U radu je prikazan kratak opis sustava virtualnog laboratorija, tj. podatkovni protokoli kojima komuniciraju poslužitelj (Siemens C167) i klijent strana. Tekst sadrži i pregled osnovnih obilježja razvojnog sučelja monitor programa (microVision).
Datum obrane: 16.5.2002.


Mario Špundak
Korisničko okruženje sustava virtualnog laboratorija

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1273
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: Proučiti organizaciju i koncept rada virtualnog laboratorija. Proučiti mrežne informacijske usluge Interneta. Analizirati postupke razvoja programskog koda na udaljenom mikroračunalu. Predložiti izgled i funkcije korisničkog sučelja za daljinsko upravljanje izvođenjem programa. Korištenjem okruženja Jave razviti programsku podršku za realizaciju opisanih funkcija.
Sažetak: Ovaj diplomski rad opisuje implementaciju korisničkog okruženja virtualnog laboratorija i koncepciju rada korisnika unutar sustava, sa posebnim naglaskom na razvoj programskog koda. Opisane su i implementirane sve funkcije koje su potrebne za rad na razvojnom sustavu: uređivanje teksta, rukovanje datotekama unutar projekta, prevođenje datoteka u izvršni kod, prenošenje datoteka na razvojni sustav i interaktivni način rada sa razvojnim sustavom (debugger).
Datum obrane: 13.6.2002.

Sandi Ljubić
Udaljeni laboratorij za ugradbene mikroračunalne sustave

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1270
Mentor: Mario Žagar
Predmet: RIP
Zadatak: Analizirati mogućnosti realizacije udaljenog laboratorija za rad u razvojnim sustavima jednočipnih mikroračunala. Osmisliti mogućnosti umrežavanja razvojnih sustava te načine udaljenog pristupa putem usluga Weba. Osmisliti programsku podršku komponenti udaljenog laboratorija i predložiti tehnologije implementacije. Predložiti korisničko sučelje udaljenog laboratorija i mogućnosti korištenja udaljenog laboratorija u izvođenju nastave.
Sažetak: Ovaj diplomski rad razmatra mogućnosti realizacije udaljenog laboratorija za rad s razvojnim sustavima jednočipnih mikroračunala. Laboratorij je zamišljen kao podrška alternativnom načinu izvođenja vježbi iz područja koja se bave interakcijom računala i procesa, razvojem kontrolnih i upravljačkih algoritama, programskim inženjerstvom, raspodijeljenim sustavima i otvorenim računarstvom. Opisane su mogućnosti udaljenog laboratorija i prednosti u odnosu na klasično okruženje kod obavljanja laboratorijskih vježbi. Posebno su analizirane mogućnosti udaljenog pristupa razvojnim sustavima koji se nalaze na industrijskoj CAN sabirnici, standardnoj Ethernet mreži, te uobičajenoj serijskoj liniji. Prikazana je temeljna infrastruktura potrebna za realizaciju sustava udaljenog laboratorija, a pritom su opisane funkcionalnosti predloženih programskih komponenti. U sklopu ovog rada realiziran je model virtualne serijske komunikacije u obliku Java aplikacije za rad sa (virtualnim) serijskim portovima i Virtual Serial Port Driver-a, komponente koja služi za prijenos serijskih podataka preko Internet/Ethernet mreže i za proces autentifikacije korisnika prilikom pristupa udaljenom serijskom portu.
Datum obrane: 13.6.2002.


Zvonimir Rakamarić
Asembler za Javu

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1265
Mentor: Danko Basch
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti programski jezik Javu i njegov odnos sa bajt-kodom. Predložiti mnemonički oblik bajt-koda i za njega izraditi asemblerski prevodilac. Osim prevođenja, asemblerski prevodilac mora provjeravati datoteku klase i optimizirati upotrebu lokalnih varijabli. Provjeriti ispravnost dobivenog bajt-koda izvođenjem na jednom od dostupnih virtualnih strojeva i usporediti rezultate izvođenja s optimizacijom i bez nje.
Sažetak:
Datum obrane: 13.6.2002.

Miroslav Šolman
Identifikacija osoba korištenjem beskontaktnih kartica

Smjer: AUT
Br.zadatka: 1299
Mentor: Mario Kovač
Predmet: R1
Zadatak: Proučiti beskontaktne pametne kartice. Proučiti postojeće GSM upravljačko računalo i izvesti program za identifikaciju osoba korištenjem beskontaktnih kartica. Povezati rješenje na mrežu i isprobati ispravnost rješenja.
Sažetak:
Datum obrane: 10.7.2002.


Maja Ristić
Izvedba MPEG-4 video algoritma

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1294
Mentor: Mario Kovač
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti MPEG-4 normu s naglaskom na procjenu pokreta kod kompresije digitalnog videa. Izabrati neke karakteristične algoritme za procjenu pokreta te ih programski izvesti. Ispitati performanse izvedbe i usporediti ih s poznatim rješenjima.
Sažetak:
Datum obrane: 10.7.2002.

Mario Škrtić
Izgradnja interaktivnih web aplikacija temeljenih na jeziku SVG

Smjer: RTH
Br.zadatka: 1303
Mentor: Mario Žagar
Predmet: Mikroračunala
Zadatak: Proučiti načine dinamičkog stvaranja korisničkih sučelja weba na strani poslužitelja temeljenih na jeziku SVG. Analizirati mogućnosti jezika SVG i JavaScript na korisničkoj strani web aplikacije. Predložiti metode izgradnje te implementirati prilagodljivu web aplikaciju korištenjem prethodno navedenih tehnologija. Opisati prednosti i nedostatke ovako izgrađenih rješenja.
Sažetak:
Datum obrane: 11.7.2002.


Bojan Šmid
Metode interpretiranja u simulatorima i njihova implementacija

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1266
Mentor: Danko Basch
Predmet: MIS
Zadatak: Proučiti metode simuliranja kao i metode izvođenja programa pomoću interpretatora i načina njihove implementacije . Za jezik TL ostvariti interpretator koji će obuhvatiti najvažnije mogućnosti jezika. Prilagoditi algoritam interpretiranja svojstvima jezika u cilju postizanja što boljih performansi. Analizirati dobivene rezultate i predložiti daljnja proširenja i poboljšanja.
Sažetak: Zadatak ovog diplomskog rada je bio dizajn i izrada simulatora za jezik TL. Interpretator je dio simulatora pa je bilo potrebno proučiti načine na koje se on može ostvariti. Također je definiran prikaz objekata u memoriji te algoritmi kreiranja i kopiranja takvih objekata za vrijeme izvođenja: kako se radi o simulatoru čija su bitna svojstva brzina rada i malo zauzeće memorije, algoritme je bilo potrebno i dodatno optimizirati. Za implementaciju je odabrana kombinacija jezika C i C++ čija svojstva su idealna za izvedbu ovakvog simulatora.
Datum obrane: 11.7.2002.

Jan Šnajder
Izvedba MPEG-4 video algoritama

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1292
Mentor: Mario Kovač
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti MPEG-4 normu s naglaskom na procjenu pokreta kod kompresije digitalnog videa. Izabrati neke karakteristične algoritme za procjenu pokreta te ih programski izvesti. Ispitati performanse izvedbe i usporediti ih s poznatim rješenjem.
Sažetak:
Datum obrane: 11.7.2002.


Matko Anđelinić
Administriranje vijesti i korisničkih dozvola u sustavu dinamičkog Weba

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1255
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: Opisati razvoj usluga za objavi vijesti na mreži Internet. Ovladati otvorenim tehnologijama kao što su jezik PHP (PHP Hypertext Preprocessor), sustav obrazaca Smarty, baza podataka PostgreSQL. Upoznati se s postojećim dinamičkim sustavom Weba FER-a: sadržajem podataka u bazi i HTTP sjednica (eng. Hyper Text Transfer Protocol sessions). U sklopu informacijskog sustava dinamičkog Weba FER-a i RASIP-a potrebno je osmisliti i izgraditi programske module koji omogućuju administriranje (pisanje, brisanje i mijenjanje vijesti), uzimajući u obzir korisničke dozvole za navedene akcije. Programski moduli trebaju omogućavati uključivanje i razmještanje slika i multimedijskih zapisa u tekstualne sadržaje. Sustav korisničkih dozvola organizirati tako da dopušta upravljanje pravima korisnika po njihovoj pripadnosti korisničkim grupama za određenu kategoriju, te osobnim dozvolama ukoliko one postoje. Sustav dozvola također treba niti primjenjiv i na ostale module u sklopu dinamičkog Weba FER-a i RASIP-a.
Sažetak: Opisan je sustav dinamičkog Weba ostvarenog Open Source tehnologijama PHP, Smarty, te PostgreSQL. Prikazana je ideja razdvajanja razvoja složenog sustava na tri sloja: bazu podataka, skriptnu aplikaciju zaduženu za logiku, te sustav predložaka. U sklopu sustava dinamičkog Weba razvijen je i objašnjen sustav korisničkih dozvola koji je primjenjiv i na druge elemente sustava koji rukuju sadržajem pomoću programskog sučelja. Uvedena je ideja listi kontrole pristupa na Webu (eng. access control lists).
Datum obrane: 11.7.2002.

Krešimir Dujmić
Usluga diskusije kao programski modul dinamičkog Weba

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1256
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: Opisati povijesni razvoj diskusija na Internetu. Upoznati se s radom protokola NNTP (eng. Network News Transfer Protocol). Implementirati jednostavni programski primjer sučelja Weba prema NNTP poslužitelju. Osmisliti uslugu diskusije za informacijski sustav Weba Fer-a i RASIP-a. Implementirati diskusiju kao programski modul u sustavu dinamičkog Weba. Programski modul diskusije treba sadržavati mogućnosti objave diskusije, njenu izmjenu, postavljanje parametara njene vidljivosti i aktualnosti, razlikovanje prikaza pročitanih i nepročitanih diskusijskih dretvi pojedinog korisnika, te prikazivanje diskusija korisniku u zavisnosti od korisničke dozvole koju on posjeduje u određenoj kategoriji.
Sažetak: Na početku diplomskog rada objašnjena je povijest i evolucija diskusija CBBS (Computer Bulletin Board System). Nakon toga je dan pregled tehnologija koje bi mogle biti korištene pri razvoju ovakvih sustava. Objašnjeni su razlozi zbog čega su izabrane Open Source tehnologije. U interesu budućega razvoja diskusija proučeno je i implementirano jednostavno sučelje prema NNTP poslužitelju, dana je lista glavnih NNTP naredbi. Glavni dio diplomskog se sastoji od opisa implementacije usluge diskusije, diskusijskog modula, načina na koji modul komunicira s modulom za praćenje promjena i modulom za objavu vijesti. Načinjena je strukturna karta modula diskusija i objašnjen ER model baze podataka koju modul koristi. Na kraju su objašnjeni problemi s kojima smo se susreli i moja vizija daljnjeg razvoja.
Datum obrane: 11.7.2002.


Tomislav Lopar
Izvedba audio enkodera prema MPEG normi

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1289
Mentor: Mario Kovač
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti MPEG normu za kompresiju audia. Proučiti neke karakteristične algoritme za izvedbu psihoakustičnog modela. Programski izvesti enkoder i usporediti njegove performanse sa enkoderima koji imaju druge psihoakustičke modele.
Sažetak:
Datum obrane: 11.7.2002.

Goran Mitrović
Zaštita modela ponašanja u VHDL-u

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1286
Mentor: Danko Basch
Predmet: MIS
Zadatak: Proučiti jezik za modeliranje sklopovlja VHDL s naglaskom na opise ponašanja. Predložiti i implementirati transformacije datoteka u VHDL-u tako da izlazni model ne otkriva intelektualno vlasništvo u početnom modelu. Uvjet je da izlazni model također bude u VHDL-u i funkcionalno odgovara početnom modelu.
Sažetak: Zaštita intelektualnog vlasništva postaje sve učestaliji problem na području računarstva. U ovom radu, ograničio sam se na jezik VHDL pošto na tržištu gotovo da i ne postoje slični projekti, iako je interes prisutan. Također, ograničio sam se samo na dio VHDL-a kojim se modelira ponašanje pošto je područje prilično opsežno. Predstavio sam dvadesetak konkretnih algoritama koji više ili manje uspješno modificiraju izvorni kod, skrivajući time detalje implementacije. Algoritmi su podijeljeni na četiri skupine: prvi se bave modifikacijama sekvencijalnih naredbi, drugi mijenjaju izgled izraza, treći dodaju nove varijable i funkcije među postojeće, dok posljednji evaluira konstantne izraze za vrijeme parsiranja.
Datum obrane: 11.7.2002.


Marko Mušnjak
Zaštita strukturnih modela u VHDL-u

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1287
Mentor: Danko Basch
Predmet: MIS
Zadatak: Proučiti jezik za modeliranje sklopovlja VHDL i tipične strukturne modele izrađene u njemu. Koncipirati transformacije strukturnih dijelova opisa u VHDL-u tako da izlazni model ne otkriva strukturu početnog modela i time štiti intelektualno vlasništvo. Uvjet je da izlazni model također bude u VHDL-u i funkcionalno odgovara početnom modelu.
Sažetak:
Datum obrane: 11.7.2002.

Darko Tropčić
Razvoj programske podrške za mobilne uređaje

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1305
Mentor: Mario Žagar
Predmet: Mikroračunala
Zadatak: Analizirati građu današnjih mikroračunala korištenih u mobilnim uređajima. Proučiti razvojni paket Sun Java2 Micro Edition (J2ME) te postupak programiranja mobilnih uređaja. Razviti programsku podršku za daljinski nadzor i upravljanje uređajima pomoću mobilnog telefona. Napisati odgovarajuće primjere i pripadnu dokumentaciju.
Sažetak: U ovom radu je opisana Mikro Edicija Java programskog jezika namijenjena programiranju mobilnih telefona, dvosmjernih pager-a, PDA-a i sl. Prvo poglavlje daje uvod u J2ME, a u drugom je opisan rad s programskim paketom J2ME Wireless Toolkit. Treće poglavlje daje prikaz CLDC specifikacije, te karakteristike KVM-a, dok je u četvrtom poglavlju dat kratak prikaz MIDP specifikacije. Peto poglavlje daje kratak prikaz Siemensovog mobilnog telefona SL45i, a šesto poglavlje sadrži izvorni kod programa za daljinski nadzor i upravljanje uređajima te dokumentaciju.
Datum obrane: 11.7.2002.


Goran Pauković
Izvedba prijenosnog računala zasnovanog na ARM procesoru

Smjer: RKP
Br.zadatka: 1301
Mentor: Mario Kovač
Predmet: R1
Zadatak: Proučiti ARM procesor i izvedbu prijenosnog računalnog sustava korištenjem tog procesora. Predložiti nekoliko karakterističnih ulazno/izlaznih modula i izvesti ih za prijenosno računalo. Provjeriti ispravnost i performanse izvedenog računala.
Sažetak:
Datum obrane: 23.9.2002.

Marko Šatrak
Izvedba MPEG-4 video algoritma

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1293
Mentor: Mario Kovač
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti MPEG-4 normu s naglaskom na procjenu pokreta kod kompresije digitalnog videa. Izabrati neke karakteristične algoritme za procjenu pokreta te ih programski izvesti. Ispitati performanse izvedbe i usporediti ih s poznatim rješenjima.
Sažetak:
Datum obrane: 26.9.2002.


Alen Herout
Optimizacija multimedijskih algoritama

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1295
Mentor: Mario Kovač
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti osnovne algoritme za kompresiju multimedijskih podataka. Proučiti napredne metode za brzo izvođenje karakterističnih algoritama. Napisati programsku podršku za brzo izvođenje algoritama i isprobati je na uzorcima multimedijskih podataka.
Sažetak:
Datum obrane: 26.9.2002.

Ivica Lončar
Realizacija programskog sučelja za komunikaciju preko sabirnice GPIB upotrebom CORBA-e

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1269
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: Proučiti kORBit (implementaciju CORBA-e (eng. Common Object Request Broker Architecture) u jezgri Linuxa). Razviti jezgreni programski modul za komunikaciju preko sabirnice GPIB (eng. General Purpose Inteface Bus). Model treba biti realiziran kao kORBit servis. Pomoću razvijenog modula ostvariti sliku operacijskog sustava koja se može pokrenuti s diskete. Operacijski sustav treba omogućiti udaljeno podešavanje parametara upotrebom protokola HTTP 1.0. Razvijeni sustav testirati pomoću klijenata za pristup mjernim uređajima spojenim na sabirnicu GPIB.
Sažetak: Rad opisuje jedno od mogućih rješenja udaljenog pristupa sabirnici GPIB u raspodijeljenom sustavu. Navedeni su problemi koji se javljaju pri stvaranju slike operacijskog sustava koji se može pokrenuti s diskete i opisano je implementirano rješenje. Koncept rada zasnovan je na modelu integracije CORBA poslužitelja u jezgru operacijskog sustava. Navedena su moguća alternativna rješenja.
Datum obrane: 26.9.2002.


Tomislav Petrović
Upravljanje resursima i korisnicima udaljenog laboratorija

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1272
Mentor: Mario Žagar
Predmet: RIP
Zadatak: Analizirati već razvijene komponente sustava udaljenog laboratorija s posebnim naglaskom na poslužiteljsku stranu programske podrške za udaljeni pristup industrijskoj mreži. Osmisliti načine rezervacije resursa udaljenog laboratorija od strane korisnika na temelju generičkog opisa raspoloživih resursa i njihove međuovisnosti. Predložiti načine vrednovanja rezultata izvođenja nastavnih zadataka uporabom udaljenog laboratorija. Realizirati potrebne programske module i korisnička grafička sučelja temeljena na Webu.
Sažetak: Ovaj diplomski rad bavi se opisom i analizom razvijenih komponenti sustava udaljenog laboratorija. Isto tako u njem je predložen način rezervacije resursa udaljenog laboratorija od strane korisnika, a predložen je način rezervacije na temelju generičkog opisa, te način vrednovanja rezultata izvođenja nastavnih zadataka uporabom udaljenog laboratorija. Svi potrebni programsko moduli su implementirani i objašnjeni, a realizirana su i potrebna korisnička sučelja temeljena na Webu.
Datum obrane: 26.9.2002.

Hrvoje Zvonarević
Simulacija razradbenog ispita kao programski modul dinamičkog Weba

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1260
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OR
Zadatak: Proučiti otvorene tehnologije: programski jezik PHP, sustav obrazaca Smarty, bazu PostgreSQL. Analizirati postojeći dinamički sustav Weba FER-a, uključujući sadržaj podataka u bazi te sadržaj sjednice HTTP-a (eng. Hyper Text Transfer Protocol Session). U sklopu dinamičkog Weba FER-a potrebno je izgraditi novi programski modul koji služi učenicima srednjih Škola, kako bi se mogli pripremiti za prijamni ispit. Sustav treba uključivati stvaranje ispita iz skupa pitanja na slučajan način, evidenciju vremena i kandidata, izračun rezultata na temelju bodova dobivenih ispita i ocjena iz srednje škole te rangiranje kandidata. Administracijsko sučelje sustava treba omogućiti dodavanje i brisanje pitanja i pripadajućih točnih odgovora, te brisanje starih vrijednosti.
Sažetak: Na početku diplomskog rada zadatak je bio proučiti otvorene tehnologije: programski jezik PHP, sustav obrazaca Smarty, bazu podataka PostgreSQL, uključujući sadržaj podataka u bazi te sadržaj sjednice HTTP-a (Hyper Text Transfer Protocol Session). U sklopu dinamičkog Weba FER-a izrađen je novi programski modul koji služi učenicima srednjih škola, kako bi se mogli pripremiti za prijemni ispit na fakultet. Sustav uključuje stvaranje ispita iz skupa pitanja na slučajan način, evidenciju vremena i kandidata, izračun rezultata na temelju bodova dobivenih na ispitu i ocjena u srednje škole te rangiranje kandidata. Administracijsko sučelje sustava omogućuje dodavanje i brisanje pitanja i pripadnih točnih odgovora, te brisanje starih vrijednosti zadataka iz baze podataka.
Datum obrane: 26.9.2002.


Antonio Čikeš
Analiza algoritama za kompresiju

Smjer: RTH
Br.zadatka: 1306
Mentor: Mario Kovač
Predmet: R1
Zadatak: Proučiti algoritme za kompresiju multimedijskih podataka. Definirati postupke usporedbe algoritama. Programski izvesti procedure za usporedbu, te njima analizirati algoritme.
Sažetak: Ovaj diplomski rad daje pregled osnovnih pojmova vezanih uz kompresiju, opis osnovnih algoritama i analizu metoda kompresije digitalnih informacija u odnosu na brzinu kompresije, entropiju i veličinu kompresiranih datoteka. U drugom poglavlju je definirana kompresija, osnovna podjela postupaka metode kompresije. Također su definirani neki osnovni pojmovi koji se pojavljuju uz pojam kompresije kao što su informacija, entropija i stupanj kompresije. U trećem poglavlju se nalazi pregled Huffmanovog, Shannon-Fanovog i aritmetičkog kodiranja, kao i metode rječnika za kompresiju podataka. Također se nalazi opis impulsno kodne modulacije i diferencijalne impulsno kodne modulacije. Obrađene su i JPEG metoda za kompresiju slika i MPEG metoda za kompresiju video signala. U četvrtom poglavlju opisan je program za analizu algoritama za kompresiju s obzirom na brzinu kompresije, entropiju i veličinu ulazne i izlazne datoteke. Nakon toga dan je kratak pregled subjektivnih parametara za analizu kompresije, prijedlozi za buduća istraživanja metoda za kompresiju i razrada primjene kompresije u radu s digitalnim informacijama.
Datum obrane: 19.12.2002.

Davorin Jurišić
Razvoj ugrađenih računalnih sustava temeljen na mikrokontroleru i8051

Smjer: RTH
Br.zadatka: 1307
Mentor: Mario Žagar
Predmet: R1
Zadatak: U okviru diplomskog rara potrebno je proučiti razvojni sustav tvrtke Cygnal temeljen na 8051 kompatibilnom kontroleru te analizirati primjenu u području ugrađenih računalnih sustava. Na primjeru upravljanja centralnim grijanjem pokazati mogućnosti mikrokontrolera, razviti odgovarajuću sklopovsku i programsku podršku te napisati pripadnu dokumentaciju.
Sažetak: Svrha ovog rada bila je pokazati kako se korištenjem mikrokontrolera u ugrađenim sustavima podiže upotrebljivost samog sustava. Na primjeru upravljanja centralnim grijanjem izgrađen je multikontrolerski sustav koji se sastoji od više povezanih uređaja koji međusobno komuniciraju. Sustav je podijeljen na središnji uređaj i periferne uređaje, pri čemu svaki uređaj povezuje niskonaponski i visokonaponski dio. Kao osnova pri razvoju ovog projekta korišten je razvojni sustav firme Cygnal temeljen na C8051F020 mikrokontroleru koji je nadograđen kako bi se zadovoljile potrebe projekta. Programski dio je izveden u programskom jeziku C.
Datum obrane: 19.12.2002.


TRAŽILICA