Predmeti

Popis predmeta naveden je u dnu stranice, a pregledni prikaz može se naći u knjižici o doktorskom studiju Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Studenti tijekom studija upisuju ukupno pet predmeta doktorskog studija, od čega najmanje dva u prvom i drugom semestru doktorskoga studija, a ostale u trećem i četvrtom semestru. Položeni ispiti iz svih predmeta uvjet su za pokretanje postupka ocjene teme doktorske disertacije ("javni razgovor") kao i za upis petoga semestra doktorskoga studija.

Način održavanja nastave na predmetima doktorskog studija ovisi o broju upisanih studenata. Za predmete koje je upisalo barem 4 studenta, predavanja se održavaju u skladu s objavljenom Satnicom doktorskog studija. Za predmete koje je upisalo tri ili manje studenata održat će predavanje usmjereno na ključne teme predmeta u trajanju od najmanje 3 sata. Termin predavanja iz pojedinog predmeta bit će objavljen na web-stranici predmeta.

Dodatno, student je dužan upisati istraživački seminar u području istraživanja u svim semestrima studija. Za obavijesti o istraživačkom seminaru studentima se preporučuje pretplatiti se na web-stranicu upisanog istraživačkog seminara.


Popis predmeta

Obvezni predmeti
6
ECTS
3D virtualni likovi (11684)
I. Pandžić;
6
ECTS
Aktivne antene (11430)
J. Bartolić; D. Bonefačić;
6
ECTS
Algoritmi u bioinformatici (11346)
S. Ristov;
6
ECTS
Analiza dinamičkih scena (11361)
Z. Kalafatić; S. Šegvić;
6
ECTS
Analiza i sinteza sustava u stvarnom vremenu (11446)
B. Blašković; . ;
6
ECTS
Analiza rizika (11497)
N. Debrecin; D. Škanata;
6
ECTS
Analiza visokonaponskih mreža (11327)
I. Pavić;
6
ECTS
Baze podataka (11347)
M. Baranović; S. Zakošek;
6
ECTS
Biomehanički i neurofiziološki mehanizmi (11431)
V. Medved; I. Lacković;
6
ECTS
Biometrijski sigurnosni sustavi (11362)
S. Ribarić;
6
ECTS
Biomonitoring sustavi (11301)
M. Cifrek; V. Bilas;
6
ECTS
Buka i vibracije (11310)
K. Jambrošić;
6
ECTS
Diferencijalne jedandžbe i dinamički sustavi (11379)
M. Pašić; V. Županović;
6
ECTS
Diskretni stohastički procesi (11528)
N. Elezović;
6
ECTS
Distribuirani informacijski sustavi (11340)
P. Knežević;
6
ECTS
Električna vuča (11517)
M. Vražić; I. Bahun;
6
ECTS
Elektroakustička mjerenja (11311)
S. Fajt; I. Đurek;
6
ECTS
Elektromagnetsko onečišćenje (11421)
A. Pavić;
6
ECTS
6
ECTS
Elektroničko poslovanje (11474)
B. Vrdoljak;
6
ECTS
Fizika lasera i elektro-optika (11353)
L. Bistričić; G. Pichler;
6
ECTS
Grafovi i mreže (11436)
N. Mijat; D. Jurišić;
6
ECTS
Industrijska postrojenja (11320)
I. Ilić; D. Sumina;
6
ECTS
Instrumentacija u zaštiti okoliša (11439)
R. Magjarević;
6
ECTS
6
ECTS
6
ECTS
6
ECTS
Inteligentni sustavi u industrijskim postrojenjima (11456)
J. Matuško; A. Slutej;
6
ECTS
Istraživački seminar iz automatike (11546)
Z. Kovačić; I. Petrović; V. Županović;
6
ECTS
Istraživački seminar iz elektroenergetike (11547)
I. Kuzle; S. Berberović;
6
ECTS
Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva (11548)
V. Bilas; Z. Kalafatić; M. Vučić;
6
ECTS
Istraživački seminar iz elektronike (11549)
A. Barić; S. Fajt;
6
ECTS
Istraživački seminar iz obradbe informacije (11544)
S. Lončarić; S. Ribarić; M. Pašić;
6
ECTS
6
ECTS
Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva (11550)
M. Kovač; H. Mlinarić; J. Knezović;
6
ECTS
Istraživački seminar iz računarske znanosti (11551)
S. Srbljić; V. Sruk;
6
ECTS
Istraživački seminar iz radiokomunikacija (11552)
Z. Šipuš; H. Domitrović; S. Grgić;
6
ECTS
6
ECTS
Kombinatorički algoritmi (11473)
M. Pavčević;
6
ECTS
Konkurentni sustavi (11342)
I. Lovrek; M. Kušek;
6
ECTS
Kvaliteta opskrbe električnom energijom (11505)
T. Tomiša; J. Havelka;
6
ECTS
6
ECTS
Matematičko modeliranje elektroenergetskih sustava (11402)
H. Pandžić; T. Capuder;
6
ECTS
Metode i modeli teorije automata (11343)
D. Jevtić; I. Podnar Žarko;
6
ECTS
6
ECTS
6
ECTS
Mjerenja u elektroenergetskim mrežama (11399)
S. Milun; A. Pavić;
6
ECTS
6
ECTS
Mjerna pojačala (11443)
R. Magjarević; H. Džapo;
6
ECTS
Nadzor kakvoće i mjeriteljstvo (11425)
L. Ferković;
6
ECTS
Nelinearni sustavi upravljanja (11404)
Z. Vukić; N. Mišković;
6
ECTS
Novi izvori energije (11405)
V. Knapp; K. Trontl;
6
ECTS
Numerički proračuni elektromagnetske kompatibilnosti (11407)
Ž. Štih; Z. Haznadar; M. Dadić;
6
ECTS
Oblikovanje skladišta podataka (11460)
Z. Skočir; B. Vrdoljak; D. Pintar;
6
ECTS
Oblikovanje sustava za e-učenje (11384)
I. Botički;
6
ECTS
Odabrana poglavlja digitalne obrade slike (11392)
S. Lončarić; D. Petrinović;
6
ECTS
6
ECTS
Odabrana poglavlja kvantne fizike (11467)
S. Ilijić;
6
ECTS
Odabrana poglavlja nuklearne fizike i tehnike (11412)
D. Pevec; M. Matijević;
6
ECTS
Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika (11686)
J. Šnajder; S. Pado;
6
ECTS
Odabrane teme iz tehnologija i primjena World Wide Weba (11372)
G. Gledec; M. Kušek; M. Vuković;
6
ECTS
Optičke svjetlovodne komunikacije i senzori (11323)
Z. Šipuš; M. Bosiljevac;
6
ECTS
Optimizacije u telekomunikacijama (11464)
L. Neralić; L. Skorin-Kapov; M. Kos;
6
ECTS
Optimizacijski postupci u elektroenergetskim mrežama (11415)
D. Škrlec; H. Pandžić; M. Skok;
6
ECTS
Otkrivanje znanja u skupovima podataka (11485)
N. Bogunović; B. Dalbelo Bašić;
6
ECTS
Postupci vizualizacije (11487)
Ž. Mihajlović; K. Skala;
6
ECTS
6
ECTS
Prenaponi u mrežama (11418)
I. Uglešić; V. Milardić;
6
ECTS
Primijenjena funkcionalna analiza (11531)
D. Žubrinić;
6
ECTS
Procesi u računalnim sustavima (11350)
L. Budin; L. Jelenković;
6
ECTS
Procesi životnog ciklusa programskog proizvoda (11345)
I. Crnković; Ž. Car; M. Vuković;
6
ECTS
Programski agenti za elektroničko tržište (11511)
G. Ježić; K. Tržec;
6
ECTS
Projektiranje radiofrekvencijskih sustava (11360)
J. Bartolić; D. Babić;
6
ECTS
Prostorno-vremenske baze i tokovi podataka (11534)
Z. Galić; M. Baranović;
6
ECTS
Računalom podržano obrazovanje (11687)
I. Botički; N. Hoić-Božić;
6
ECTS
Računarski i robotski vid (11495)
S. Ribarić; . ;
6
ECTS
Raspodijeljeni računalni sustavi (11493)
S. Srbljić; D. Škvorc;
6
ECTS
Regulacija u energetici (11331)
I. Kuzle;
6
ECTS
Relejna zaštita (11332)
A. Marušić; J. Havelka;
6
ECTS
Satelitski komunikacijski sustavi (11363)
K. Malarić;
6
ECTS
6
ECTS
Sigurnost računalnih sustava (11375)
M. Golub;
6
ECTS
Spremnici podataka (11491)
V. Sruk;
6
ECTS
6
ECTS
Sustavi za mjerenje neelektričkih veličina (11317)
M. Cifrek; T. Pribanić;
6
ECTS
6
ECTS
Teorija signala (11318)
D. Seršić;
6
ECTS
Teorija sklopnih aparata (11325)
I. Gašparac; I. Erceg;
6
ECTS
Transformatori (11333)
Z. Maljković; D. Žarko;
6
ECTS
Ultrazvučni sustavi (11368)
A. Petošić;
6
ECTS
Upravljanje autonomnim sustavima (11410)
I. Petrović; D. Kragić; Z. Puljiz;
6
ECTS
Upravljanje elektromehaničkim sustavima (11518)
N. Perić; J. Matuško;
6
ECTS
Upravljanje obnovljivim izvorima energije (11519)
N. Perić; M. Vašak;
6
ECTS
6
ECTS
Upravljanje telekomunikacijskim mrežama (11376)
M. Randić; O. Dobrijević;
6
ECTS
Utjecaj elektroenergetskog sustava na okoliš (11334)
D. Feretić; Ž. Tomšić;
6
ECTS
6
ECTS
Zdravstvo u uvjetima novih tehnologija (11690)
S. Tonković; M. Končar;
6
ECTS
Zvuk u multimedijskim sustavima (11339)
H. Domitrović;
Obvezni predmeti
6
ECTS
Akustičko projektiranje (11335)
I. Đurek;
6
ECTS
Algoritmi za ugrađene računalne sustave (11358)
L. Budin; D. Jakobović; L. Jelenković;
6
ECTS
Analiza informacijskih procesa (11449)
K. Pripužić;
6
ECTS
Analiza primjenom računala u elektromagnetskoj teoriji (11326)
Z. Haznadar; S. Berberović; B. Trkulja;
6
ECTS
Audiokomunikacije (11307)
S. Fajt;
6
ECTS
Automatizirana ispitivanja električnih strojeva (11451)
M. Vražić; S. Stipetić;
6
ECTS
Biomedicinski učinci elektromagnetskih polja (11503)
D. Šimunić; K. Malarić;
6
ECTS
Digitalna analiza slike (11308)
S. Lončarić; B. Bijnens;
6
ECTS
Digitalni mjerni uređaji i mjerni sustavi (11414)
D. Ilić; R. Malarić;
6
ECTS
Dinamika izmjeničnih strojeva (11453)
I. Erceg;
6
ECTS
Električki filtri - odabrana poglavlja (11433)
N. Mijat; M. Vučić;
6
ECTS
Električne željeznice (11397)
I. Uglešić;
6
ECTS
6
ECTS
Elektromotorni pogoni posebne namjene (11455)
D. Ban; I. Gašparac;
6
ECTS
Fleksibilni prijenos električne energije (11668)
M. Delimar; D. Van Hertem;
6
ECTS
Forenzička analiza audio signala (11313)
H. Domitrović; A. Petošić;
6
ECTS
Formalizmi u telekomunikacijama (11450)
M. Mikuc; B. Blašković;
6
ECTS
Geoinformacijski sustavi (11476)
D. Škrlec;
6
ECTS
Interakcija čovjeka i računala (11389)
V. Glavinić; A. Granić;
6
ECTS
Istraživački seminar iz automatike (11546)
Z. Kovačić; I. Petrović; V. Županović;
6
ECTS
Istraživački seminar iz elektroenergetike (11547)
I. Kuzle; S. Berberović;
6
ECTS
Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva (11548)
V. Bilas; Z. Kalafatić; M. Vučić;
6
ECTS
Istraživački seminar iz elektronike (11549)
A. Barić; S. Fajt;
6
ECTS
Istraživački seminar iz obradbe informacije (11544)
S. Lončarić; S. Ribarić; M. Pašić;
6
ECTS
6
ECTS
Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva (11550)
M. Kovač; H. Mlinarić; J. Knezović;
6
ECTS
Istraživački seminar iz računarske znanosti (11551)
S. Srbljić; V. Sruk;
6
ECTS
Istraživački seminar iz radiokomunikacija (11552)
Z. Šipuš; H. Domitrović; S. Grgić;
6
ECTS
6
ECTS
Komunikacije u virtualnim okruženjima (11454)
M. Matijašević; I. Pandžić; D. Gračanin;
6
ECTS
Komunikacije za multimedijske usluge (11321)
B. Zovko-Cihlar; T. Kos;
6
ECTS
Kvantitativne metode upravljanja rizicima (11477)
Z. Bohaček; V. Mornar;
6
ECTS
Matematičke metode u teoriji upravljanja (11385)
D. Žubrinić; V. Županović;
6
ECTS
Matematika kodova (11530)
M. Pavčević; A. Aglić Aljinović;
6
ECTS
6
ECTS
Metode i tehnike razvoja programske podrške (11359)
K. Fertalj; B. Milašinović;
6
ECTS
Modeli za predstavljanje slike i videa (11685)
S. Šegvić; T. Hrkać;
6
ECTS
Modelsko prediktivno i optimalno upravljanje (11514)
M. Baotić; M. Morari;
6
ECTS
Mreže inteligentnih osjetila (11508)
V. Bilas; D. Vasić;
6
ECTS
Multimedijski računalni sustavi (11480)
M. Kovač; J. Knezović;
6
ECTS
Nadzemni vodovi i kabeli (11328)
Z. Hebel; I. Pavić;
6
ECTS
6
ECTS
Navigacijski sustavi (11438)
T. Kos;
6
ECTS
Nelinearna optimizacija (11532)
I. Brnetić; J. Milišić;
6
ECTS
Odabrana područja iz organizacije obrade podataka (11381)
Z. Skočir; J. Pečar-Ilić; M. Banek; M. Vranić;
6
ECTS
Odabrana poglavlja adaptivnog i robusnog upravljanja (11406)
Z. Vukić; N. Mišković;
6
ECTS
6
ECTS
Odabrana poglavlja komunikacijskih protokola (11462)
M. Mikuc; G. Gledec;
6
ECTS
Operacijska istraživanja (11484)
V. Mornar;
6
ECTS
Otvorene mrežne arhitekture (11465)
D. Huljenić; L. Skorin-Kapov;
6
ECTS
Petrijeve mreže i distribuirani sustavi (11466)
D. Jevtić; K. Valavanis;
6
ECTS
Planiranje distribucijskih sustava (11416)
S. Krajcar; M. Skok;
6
ECTS
Pogon elektroenergetskog sustava (11329)
T. Tomiša;
6
ECTS
Poremećaji i zaštita sinkronih strojeva (11457)
Z. Maljković; A. Marušić;
6
ECTS
Postupci raspoređivanja (11486)
D. Jakobović;
6
ECTS
Postupci rješavanja elektromagnetskih problema (11336)
Z. Šipuš; S. Hrabar;
6
ECTS
6
ECTS
6
ECTS
Primijenjene tehnike estimacije (11300)
I. Petrović; . ;
6
ECTS
Primjena numeričkih postupaka (11349)
N. Hlupić; B. Milašinović;
6
ECTS
Primjena obradbe signala (11420)
B. Jeren; D. Petrinović;
6
ECTS
6
ECTS
Projektiranje podržano računalom (11458)
S. Berberović; Ž. Štih;
6
ECTS
6
ECTS
Računarska grafika (11494)
. ; Ž. Mihajlović;
6
ECTS
6
ECTS
Složeni modulacijski postupci (11364)
B. Modlic;
6
ECTS
Slušna akustika (11337)
K. Jambrošić; . ;
6
ECTS
Statističke metode za dubinsku obradu podataka (11516)
B. Dalbelo Bašić; D. Mladenič;
6
ECTS
6
ECTS
Stohastički procesi i filtri (11533)
N. Elezović; I. Velčić;
6
ECTS
Sustavi energetske elektronike (11459)
Z. Benčić; Ž. Jakopović; V. Šunde;
6
ECTS
6
ECTS
Sveprisutno računarstvo (11520)
M. Žagar; I. Čavrak;
6
ECTS
Širokopojasne mreže (11472)
M. Kos; A. Bažant; Ž. Ilić;
6
ECTS
Teorija nuklearnog reaktora (11428)
D. Pevec; K. Trontl;
6
ECTS
Tržište pokretnih telekomunikacija (11390)
G. Ježić; B. Nemšić;
6
ECTS
6
ECTS
Višeprocesorski i paralelni sustavi (11352)
Z. Kalafatić; T. Hrkać;
6
ECTS
Vjerojatnosna procjena tehnološkog rizika (11429)
Z. Šimić; S. Šadek;