Javna nabava

Sukladno odredbi članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske (NN 13/14), objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima je Fakultet u sukobu interesa. To su:

ZAPI d.o.o.


Plan nabave

Izjave o sukobu interesa