Satnica za zimski semestar ak. godini 2016./2017.

Siječanj 2017.

Tjedan 16. - 20. siječnja
Pravo tržišnog natjecanja i elektroničke komunikacije

 • Ponedjeljak, 16.1.2017. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Utorak, 17.1.2017. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Srijeda, 18.1.2017. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Četvrtak, 19.1.2017. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)

Tjedan 23. - 28. siječnja:
Privatnost i zaštita potrošača u elektroničkim komunikacijama

 • Ponedjeljak, 23.1.2017. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Utorak, 24.1.2017. od 16-20 sati (TCR)
 • Srijeda, 25.1.2017. od 16-20 sati (TCR)
 • Četvrtak, 26.1.2017. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Petak, 27.1.2017. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
Listopad 2016.

Tjedan 17. - 21. listopada
nformacijske i komunikacijske usluge

 • Ponedjeljak, 17.10.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Utorak, 18.10.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Srijeda, 19.10.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Četvrtak, 20.10.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Petak, 21.10.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)

Tjedan 24. - 28. listopada
Odlučivanje temeljem troškova

 • Utorak, 25.10.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Srijeda, 26.10.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Četvrtak, 27.10.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
Studeni 2016.

Tjedan 7. - 11. studenoga
Računovodstveno odvajanje i modeliranje troškova

 • Srijeda, 9.11.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Četvrtak, 10.11.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Petak, 11.11.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)
 • Petak, 18.11.2016. od 16-20 sati (Bijela vijećnica)

Tjedan 21. - 25. studenoga
Modeliranje mreža

Tjedan 28. studenoga - 2. prosinca
Radiodifuzija radijskih i televizijskih programa

Prosinac 2016.

Tjedan 5. - 9. prosinca
Upravljanje radiofrekvencijskim spektrom