Satnica za zimski semestar ak. godini 2017./2018.

Ožujak 2018.

Tjedan 5. - 9. ožujak 2018.
Regulatorni aspekti mreža i usluga

  • Ponedjeljak, 5. 3. 2018. - dvorana C8-22 (8. kat zgrade C)
  • Utorak, 6. 3. 2018. - dvorana C8-22 (8. kat zgrade C)
  • Srijeda, 7. 3. 2018. - dvorana C8-22 (8. kat zgrade C)
  • Četvrtak, 8. 3. 2018. - dvorana C8-22 (8. kat zgrade C)
  • Ponedjeljak, 12. 3. 2018. - dvorana C8-22 (8. kat zgrade C)
 
Travanj 2018.

Računovodstvo

Tjedan 9. - 13. travanj 2018.

  • Utorak, 10. 4. 2018. - dvorana C8-22 (8. kat zgrade C)
  • Srijeda, 11. 4. 2018. - dvorana C8-22 (8. kat zgrade C)
  • Četvrtak, 12. 4. 2018. - dvorana C8-22 (8. kat zgrade C)

Mikroekonomija

Tjedan 16. - 20. travanj 2018.

 

Svibanj 2018.

Pravni položaj i ovlasti regulatornih tijela u području elektroničkih komunikacija

Tjedan 7. - 11. svibanj 2018.