Naslovnica Pretraživanje AAA
IZBORNIK PREDMETA
 
GLAVNI IZBORNIK
 
 
STATISTIČKO MODELIRANJE I IDENTIFIKACIJA
Šifra: 11521
ECTS: 6
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nikica Hlupić
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opis predmeta:
Uloga statističkog modeliranja i identifikacije u suvremenoj znanosti (primjer). Opisna (deskriptivna) statistika i vizualizacija podataka (histogram, grafovi raspršenosti, kutijasti grafovi). Test pripadnosti razdiobi. Opis i mjerila statističkih svojstava procjene neke veličine: pristranost, učinkovitost (efikasnost), dosljednost (konzistentnost), dovoljnost i potpunost procjene (Neyman-Fisher teorem faktorizacije, Rao-Blackwell-Lehmann-Scheffe teorem). Metode izračunavanja procjene: kriterij najmanje varijance i nepristranosti (MVU procjena), kriterij najveće izglednosti (ML) i CR donja granica, najbolja nepristrana linearna procjena (BLUE), metoda momenata, Bayesove procjene. Odstupanja od pretpostavki modela (pogreške u varijablama, instrumentalne varijable). Usporedba i odabir metode. Vrednovanje i odabir modela (F-test i normal-plot, Akaike informacijski kriterij, Mallows' Cp). Regresija i korelacija. Faktorska analiza i analiza glavnih sastavnica (PCA; scree-graf).
Literatura:
  1. S. M. Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing, Estimation Theory; Prentice-Hall 1993.
  2. N. R. Draper, H. Smith: Applied Regression Analysis, 3rd ed., John Wiley & Sons 1998.
  3. R. A. Johnson, D. W. Wichern: Applied Multivariate Statistical Analysis, 6th ed., Pearson Prentice Hall 2008.
  4. G. A. F. Seber, A. J. Lee: Linear Regression Analysis, 2nd edition, Wiley 2003.
  5. R. Pintelon, J. Schoukens: System Identification, A Frequency Domain Approach; IEEE Press 2001.
  6. I. Miller, M. Miller: John E. Freund's Mathematical Statistics with Applications, 7th ed., Prentice Hall 2004.
  7. R. V. Hogg, J. W. McKean, A. T. Craig: Introduction to Mathematical Statistics, 6th ed., Prentice Hall 2005.
  8. T. W. Anderson: An Introduction to Multivariate Statistical Analysis, 3rd Edition, Wiley 2003.
  9. L. Ljung: System Identification: Theory for the User, 2nd edition, Prentice Hall 1997.
  10. P. R. Bevington, D. K. Robinson: Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences, 3rd ed., McGraw Hill 2003.
Termini konzultacija:
OBAVIJESTI
FORUM
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
ČESTA PITANJA
REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan
REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan
ANKETA
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!