Natječaj za sudjelovanje u programu Ljetnih praksi FER-a za ak. god. 2015./16.

Natječaj će biti raspisan tijekom proljeća.

Natječaj se odnosi na stručnu praksu studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva u poduzećima na području Republike Hrvatske.

U program se mogu uključiti studenti prve godine diplomskog studija. Studenti se u program uključuju dobrovoljno, prijavom na natječaj. Prakse se organiziraju nakon završetka ljetnih ispitnih rokova do početka iduće akademske godine.

Trajanje prakse je od tri do šest tjedana. Studenti za odrađenu praksu dobivaju 4 ECTS boda na temelju izvannastavne aktivnosti.

 

 

 

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: FER) na temelju Programa o ljetnim praksama FER-a od 18. travnja 2012. i Pravilnika o ljetnim praksama FER-a od 16. svibnja 2012. raspisuje

 

NATJEČAJ

za sudjelovanje u programu Ljetnih praksi FER-a za ak. god. 2015./2016.

 

 

OPĆI DIO

 

Natječaj se odnosi na stručnu praksu studenata Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike i računarstva u poduzećima na području Republike Hrvatske. U program se mogu uključiti studenti prve godine diplomskog studija. Studenti se u program uključuju dobrovoljno, prijavom na natječaj. Prakse se organiziraju nakon završetka ljetnih ispitnih rokova do početka iduće akademske godine. Trajanje prakse je od tri do šest tjedana. Studenti za odrađenu praksu dobivaju 4 ECTS boda temeljem izvannastavne aktivnosti.

 

ROKOVI

 

 12.4.-23.5.2016.

Prijava poduzeća i definiranje pozicija

 24.5.-1.6.2016.

Prijava studenata i iskazivanje interesa za pozicije

2.6.-20.6.2016.

Prvi krug odabira

  17.6.2016.

Prvi krug odabira -> Potvrda poduzeća

  20.6.2016.

Prvi krug odabira -> Potvrda studenata

21.6.-30.6.2016.

Drugi krug odabira

30.6.2016.

Drugi krug odabira -> Potvrda poduzeća

30.6.2016.

Drugi krug odabira -> Potvrda studenata

30.6.2016.

Rezultati natječaja

1.7.-30.9.2016.

Prakse u poduzećima

 

PRIJAVA

 

U program ljetnih praksi prijavljuju se zainteresirani studenti i poduzeća. Studenti i poduzeća prijavljuju se putem informacijskog sustava dostupnog na web stranicama FER-a (www.fer.unizg.hr/prakse).

 

Prijava poduzeća

 

Poduzeće koje se želi uključiti u Program ispunjava pristupnicu na web stranicama FER-a i dobiva korisnički profil u informacijskom sustavu. U svojem profilu poduzeće unosi podatke vezane uz pozicije koje nudi za tekuću akademsku godinu. Za svaku poziciju navode se:

 • naslov i kratki opis teme,
 • kompetencije koje se očekuju od studenta,
 • odgovorna osoba u poduzeću (izravni voditelj),
 • termini obavljanja i trajanje prakse,
 • ostali podaci po ponuđenoj praksi.

Pozicije koje poduzeća ponude u okviru Programa bit će vidljive svim prijavljenim studentima i nastavnicima na FER-u nakon što poduzeće dostavi potpisani okvirni ugovor o suradnji u području ljetnih praksi.

 

Prijava studenata

Studenti se prijavljuju putem informacijskog sustava. U okviru prijave student navodi:

 • osnovne osobne podatke,
 • životopis,
 • pismo interesa,
 • opis stručnih interesa i kompetencija,
 • preporuku mentora (nije obavezna),
 • rang-listu pozicija za koje je zainteresiran (nakon isteka roka za definiranje pozicija od strane poduzeća).

Prijavom na natječaj student prihvaća suglasnost da poduzeća za koja je iskazao interes mogu dobiti podatke koje je naveo u prijavnoj dokumentaciji. Preporuča se da se student konzultira s mentorom prilikom odabira pozicije.

 

REZULTATI NATJEČAJA

 

Prvi krug odabira

 

Nakon isteka roka za prijavu studenata (1. lipnja), poduzećima će biti vidljivi popisi studenata kojima su bili prioritetni odabir (tj. studenti koji su poduzeće odabrali na prvom mjestu na rang-listi interesa). Poduzeća sama odlučuju kojeg studenta žele odabrati na temelju prijavne dokumentacije i eventualnog osobnog kontakta sa studentom. Poduzeća će u informacijskom sustavu odabrati studente za koje su zainteresirani, najkasnije do 17. lipnja. Nakon isteka roka za odabir studenata, studenti koje su odabrala poduzeća moraju potvrditi odabir pozicije (najkasnije do 20. lipnja), čime se završava prvi krug raspoređivanja.

 

 • Rok poduzećima za odabir studenata (prvi krug) -  17. lipnja 2016.
 • Rok studentima za potvrdu prihvaćanja pozicije - 20. lipnja 2016.

 

Drugi krug odabira

 

U drugom krugu automatski se generiraju nove liste studenata koje vide poduzeća, koje će biti vidljive od 21. lipnja. Na tim listama nalaze se svi studenti koji su ponuđenu poziciju odabrali na bilo kojem mjestu na rang-listi interesa. Raspoređivanje u drugom krugu obavlja se na drugačiji način od prvoga:

 • više poduzeća može vidjeti istog studenta na svojem popisu, jer u ovom krugu sva poduzeća vide sve neraspoređene studente koji su za njih iskazali interes,
 • ako je poduzeće zainteresirano za studenta u drugom krugu, treba ga odabrati u sustavu,
 • istovremeno više poduzeća u drugom krugu može odabrati jednog studenta,
 • student potvrđuje poduzeće u koje želi ići i raspoređivanje se obavlja odmah, tj. ne čeka se kraj drugog kruga (zato je važno što prije odabrati studente jer u trenutku kada student potvrdi odlazak u drugo poduzeće on automatski nestaje s popisa svih drugih poduzeća za koja je bio potencijalno zainteresiran).

Nakon drugog kruga završava se postupak raspoređivanja studenata. 

 • Rok poduzećima za odabir studenata (drugi krug) - 30. lipnja 2016.
 • Rok studentima za potvrdu prihvaćanja pozicije - 30. lipnja 2016.

                                                                

PROVEDBA PRAKSE U PODUZEĆU I POSTUPAK NAKON ZAVRŠETKA PRAKSE

 

Svi detalji vezani uz provedbu prakse u poduzeću i postupak izvješćivanja nakon završene prakse regulirani su Pravilnikom i Programom o ljetnim praksama FER-a koji su raspoloživi u posebnom dijelu ovog Natječaja.

 

DODATNE ODREDBE

 

FER s poduzećima koja sudjeluju u programu potpisuje ugovor o suradnji u području ljetnih praksi. Rok za dostavu potpisanih ugovora za poduzeća koja se po prvi put ove akademske godine uključuju u program je 23. svibnja 2016. na adresu:

  

Doc. dr. sc. Hrvoje Džapo
Glavni koordinator Ljetnih praksi
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Uz naznaku: Natječaj za Ljetne prakse FER-a
Unska 3, 10000 Zagreb

 

Predložak ugovora se nalazi u posebnom dijelu Natječaja. Studenti u okviru prijave potvrđuju da su suglasni s elementima okvirnog ugovora kojeg FER potpisuje s poduzećima uključenim u program. Poduzeća sa studentima koje primaju mogu potpisati dodatne ugovore, ali samo ako ti ugovori nisu u suprotnosti s odredbama okvirnog ugovora o suradnji između poduzeća i FER-a.

 

Za koordinaciju aktivnosti na razini Fakulteta zadužen je glavni koordinator ljetnih praksi, dok studente na razini studijskih profila prate koordinatori praksi profila. U slučaju dodatnih pitanja i nejasnoća, studenti i poduzeća mogu se obratiti nadležnim koordinatorima profila ili na e‑mail adresu programa prakse@fer.hr.

 

POSEBNI DIO

Posebni dio ovog Natječaja sadrži:

 1. Program ljetnih praksi FER-a
 2. Pravilnik o ljetnim praksama FER-a
 3. Okvirni ugovor o suradnji između FER-a i poduzeća