Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta

Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta: 1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor – 4 izvršitelja na neodređeno vrijeme. 2. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme. 3. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand – 2 izvršitelja na određeno vrijeme. 4. Suradnika u suradničkom zvanju asistent – 2 izvršitelja na određeno vrijeme.   Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.  Više o zvanjima i radnim mjestima možete pročitati u nastavku obavijesti.

Natječaj za radno mjesto

Natječaj za radno mjesto

Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za radno mjesto: 1. Položaj III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica / voditelj ureda u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje) uz probni rad od dva mjeseca   UVJETI - SSS - znanje engleskog jezika u govoru i pismu - najmanje 1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice, dokaz o stručnoj spremi i dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO). Rok prijave na natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijave s dokumentacijom podnose se neposredno u prijamnu pisarnicu Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, 10000 Zagreb. O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u roku od 10 dana od donošenja odluke o izboru objavom na internetskoj stranici www.fer.hr

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Renata Peček

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj za izbor voditelja Središnje knjižnice Fakulteta / položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseca objavljenog u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje br. 207 od 25. listopada 2017. godine, Narodnim novinama broj 104 od 25. listopada 2017. godine i na Internet stranici Fakulteta od 25. listopada 2017. godine, da je na temelju odluke Dekana od  27. studenoga 2017. godine, a nakon dobivenoga prijedloga povjerenstva za predlaganje izbora za voditelja Središnje knjižnice Fakulteta / položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi izabrana Branka Marijanović, mag. bibl.      

Više