Obavijesti

Jurica Goričanec, mag. ing. polagat će kvalifikacijski ispit u petak, 6. travnja 2018. godine u 12.00 sati, u okviru Istraživačkoga seminara iz automatike na Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo (zgrada C, IX. Kat/Seminar).

Rad je dostupan ovdje isključivo prijavljenim korisnicima FER weba.

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Ante Zglav, mag. ing. polagat će kvalifikacijski ispit u četvrtak, 5. travnja 2018. godine u 12.00 sati, u okviru Istraživačkoga seminara iz automatike na Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo (zgrada C, IX. Kat/Seminar).

Rad je dostupan ovdje isključivo prijavljenim korisnicima FER weba.

Autor: Đurđica Tomić Peruško