Naslovnica Pretraživanje AA
 
KNJIGE

D. Basch, M. Žagar ml., B. Mihaljević, M. Orlić, J. Knezović, I. Bosnić, D. Hofman, M. Kovač
Zbirka programskih zadataka za procesor FRISC

Programiranje procesora FRISC: rad s bitovima, zapisivanje podataka u računalu, operacije s podatcima u računalu, potprogrami, opći zadatci. Programiranje vanjskih jedinica: bezuvjetne i uvjetne vanjske jedinice, prekidne vanjske jedinice, sklop FRISC-CT, sklop FRISC-PIO, izravni pristup memoriji i sklop FRISC-DMA, zadatci s kombinacijom vanjskih jedinica.
   objavljeno 2012.

 

D. Basch, M. Kovač
Osnove procesora FRISC

Uvod: brojevni sustavi, osnovni sklopovi, prikaz podataka i operacije s podatcima. Procesor FRISC: građa, skup naredaba, načini adresiranja, priključci, vremenski dijagrami, izvođenje naredaba, protočna struktura. Programiranje u asembleru: asembler, mnemonički jezik, jednostavni programi, rad s bitovima, otkrivanje grješaka, uspoređivanje brojeva, višestruka preciznost, potprogrami, makronaredbe. Ulaz/izlaz: bezuvjetni prijenos, uvjetni prijenos, prekidi, DMA.
   objavljeno 2002. i 2004.

 

M. Kovač, D. Basch
Osnove procesora ARM

Ova knjiga namijenjena je prvenstveno studentima Fakulteta elektrotehnike i računarstva kao udžbenik iz predmeta Osnove digitalnih računala, Računala 1 i Računala 2. U knjizi je posvećena znatna pažnja objašnjenju detalja arhitekture komercijalnog procesora ARM te na jednostavan način, obogaćen brojnim primjerima, čitatelj može upoznati načine programiranja i uporabu ovog procesora.
   objavljeno 2002. i 2004.

 

M. Žagar
UNIX i kako ga iskoristiti

Pozivi sustava, Ljuske (csh, tcsh, sh, ksh, sh4, ocsh...), Filtri (grep, awk,...), Pomoć u programiranju (courses, lex, yac, make,...), Jezici orijentirani na oznake (SCCS, nroff, SGML, HTML,...), HTML (osnove, napredne strukture, paradigme,...).
   objavljeno 1997.

 

D.Basch, M. Žagar
ATLAS - simulacija arhitekture mikroračunala

Jedina knjiga koja postoji o ATLAS-u sadrži sljedeće: kratak pregled simulacije računala i programskog paketa ATLAS, brzi uvod za osnovnu upotrebu ATLAS-a, detaljan opis svakog pojedinog programa ATLAS-a i detaljan opis jezika za modeliranje računala koji se koriste u ATLAS-u. Na kraju knjige su prilozi s opisima sintakse jezika u BNF-u.
   objavljeno 1995.

 

M. Žagar
UNIX i kako ga koristiti

Osnove i koncepti UNIX-a, rad na UNIX sustavu, programski jezik C, UNIX i mreže računala, X Window system.
   objavljeno 1995.

 

D. Antonić, Ž. Ban
Obrada teksta programom WordPerfect 6.0 i 6.1

Knjiga i priručnik o upotrebi programa za obradu teksta - WordPerfect. Dan je pregled svih svojstava WP-a, ali i detaljne upute za njihovo korištenje s primjerima.  Osim svih osnovnih svojstava (unos i uređivanje teksta, rad s datotekama, ispis teksta, formatiranje teksta, tablice, grafovi) poseban naglasak je dan na naprednije mogućnosti (matematičke formule, makro programiranje, organizacija dokumenata, spreadsheet-ovi). 
   objavljeno 1995.

 

G. Smiljanić
32-bitna mikroračunala

Opisane su glavne značajke 32-bitnih mikroračunala (procesora) koje ih razlikuju od procesora starijih generacija, način njihovog razvitka, memorije, CISC i RISC arhitekture, protočne strukture, upravljanje memorijom. Detaljnije su objašnjeni procesori Intel 80386 i Motorola 68020. 
   objavljeno 1994.

 

M. Žagar, M. Kovač, D. Basch
Uvod u mikroračunala

U uvodnom dijelu objašnjeni su brojevni sustavi i kodovi. Drugi dio opisuje arhitekturu, programiranje i ulazno-izlatni prijenos za Školsko mikroračunalo (ŠMIR). Treći dio opisuje arhitekturu, programiranje i vanjske jedinice (CTC, PIO) za mikroačunalo Z80. Prilog knjige sadrži tablice naredaba za mikroračunala ŠMIR i Z80.
   objavljeno 1994.

 

G. Smiljanić
Računala i procesi

Osnovna načela "on-line" načina rada, složeniji "on-line" sustavi, Koncipiranje i primjeri izgradnje "on-line" sustava, distribuirani višeprocesorski sustavi namijenjeni radu s procesima, računarska radna pomagala
   objavljeno 1991.

 

G. Smiljanić
Osnove digitalnih računala

Ovaj udžbenik koji je doživio mnogo izdanja uvodi čitatelja u osnovne pojmove o digitalnim računalima. Objašnjeni su brojevni sustavi, osnovni logički sklopovi, jednostavni model školskog računala (preteča ŠMIR-a), osnove asemblerskog programiranja, ulazno-izlazni prijenos podataka, mikroračunala, mreže za prijenos i udaljena obrada podataka, osobna računala. 
   objavljeno u nekoliko izdanja 1975.-1990.

 

M. Žagar
Osnove digitalnih računala - upute za laboratorijske vježbe

Upute i zadatci za laboratorijske vježbe na računalima temeljenima na procesoru Intersil IM6100. Objašnjena je građa računala, naredbe, mikrointerpreter, načini adresiranja, potprogrami, ulazno-izlazni prijenos podataka. 
   objavljeno 1989.

 

A. Maričić
Modeliranje i simuliranje kontinuiranih sistema

Modeliranje i simuliranje kontinuiranih sustava opisano je teorijski, sa stajališta implementacije simulacijskih programa i kroz brojne primjere. Opisana je struktura analognih računala, osnove analogne tehnike, rad s analognim računalima i njihova primjen au simuliranju kontinuiranih sustava. Zatim se objašnjava digitalna simulacija kontinuiranih sustava, metode numeričke integracije, primjeri implementacije simulatora, a zatim je kroz brojne zadatke prikazano kako se modeliraju najrazličitiji kontinuirani sustavi. Detaljnije su opisani programi ANSIR, CSMP i MIMIC. 
   objavljeno 1988.

 

M. Žagar
Osnove digitalnih računala - primjeri, zadaci i rješenja

Zbirka rješenih zadataka iz područja: brojevni sustavi, prikaz podataka u računalu, kodovi, značajke arhitektura RISC, asemblersko programiranje, vanjske jedinice, komercijalna mikroračunala. 
   objavljeno 1987.

 

G. Smiljanić
Mikroračunala

Brojevni sustavi, prikaz podataka u računalu, osnovni logički sklopovi, vanjske jedinice i jedinice za pohranu podataka, mikroračunala - osnove i asemblersko programiranje, programski jezici, memorije, računala temeljena na mikroračunalima, povezivanje računala i procesa, komercijalna mikroračunala (8030/8085, Z80, 6800, IM 6100), 16-bitna mikroračunala (8086,68000). Knjiga je doživjela nekoliko izdanja.
   objavljeno u nekoliko izdanja 1981-1986.

 

V. Žiljak, G. Smiljanić
Modeliranje i simuliranje sa računalima
Modeliranje i simuliranje nedeterminističkih sustava, planiranje eksperimenta, verifikacija i validacija modela, simulacijski jezik GPSS i njegove biblioteke.
   objavljeno 1980.

 

M. Žagar
Osnove digitalnih računala - zbirka riješenih zadataka
Brojevni sustavi, prikazivanje podataka, model osnovnog školskog računala, povezivane sa vanjskim jedinicama, rješavanje problema, mikroračunala.
   objavljeno 1979.

 

M. Dugački
Zbirka riješenih zadataka iz predmeta Elektronička računala
Načini adresiranja, petlje, programiranje ulaza/izlaza, tipični laboratorij, mjerenje i upravljanje procesima.
   objavljeno 1976.

 

G. Smiljanić
Impulsna i digitalna elektronika
Linearno oblikovanje signala, tranzistori i elektronske cijevi kao sklopke, regenerativni sklopovi, generatori pilastog napona, generatori brzih impulsa, linije za kašnjenje, logički sklopovi, integrirani logički sklopovi, brojila, dekodiranje, memorije, AD i DA pretvarači.
   objavljeno 1976.

 

G. Smiljanić
Impulsna elektronika
Linearno oblikovanje signala, tranzistori i elektronske cijevi kao sklopke, regenerativni sklopovi, generatori pilastog napona, generatori brzih impulsa, linije za kašnjenje, logički sklopovi, integrirani logički sklopovi.
   objavljeno 1973.

 

 

 

 


TRAŽILICA