Projects

Cyber Conflict Simulator

Research and development project “Cyber Conflict Simulator – CCS“ is a project coordinated by SME company Utilis d.o.o. in which Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb is a research partner. For the purpose of this project two young researchers were employed with the participation of two members of the Laboratory, assistant professor  Stjepan Groš (coordinator on the Faculty) and assistant professor Ante Đerek.

The goal of the project is development of simulator that will allow education and training of cyber security incident handler. That will make fight against cyber criminal and other cyber attacks more efficient and effective. During the project partners are working on industrial research with the goal to develop simulation model and application system that will simulate different cyber attacks for the purpose of education and training. Potential users of the CCS are financial industry, ICT sector, energy sector, transporation, defense, etc.

The project started on January 2018 and will run till the end of 2020. The project was cofinanced with the funds from European regional development fund, Operational programme competitiveness and cohesion 2014 - 2020 within the Smart Specialization Strategy of Republic of Croatia.

Razvoj integriranog sustava za zaštitu od kibernetičkih prijevara – IAFS

Istraživačko - razvojni projekt “Razvoj integriranog sustava za zaštitu od kibernetičkih prijevara – IAFS“ je projekt tvrkte Multicom na kojemu je FER partner. Na FER-u su zaposleni jedan mlađi i jedan iskusni istraživač, a u projekt su uključeni nastavnici i istraživači s tri zavoda Fakulteta, kao i članovi Laboratorija za informacijsku sigurnost i privatnost FER-a: izv.prof. dr. sc. Boris Vrdoljak (kao voditelj sa strane FER-a) i doc. dr. sc. Marin Vuković.

U ovom projektu FER-ov tim se angažira na dva vrlo aktualna područja istraživanja – to su analitička obrada velikih količina podataka i područje sigurnosti. Naglasak u istraživačkom radu će biti na definiranju metoda i algoritama za detekciju anomalija i potencijalnih prijevara u velikim količinama transakcijskih podataka. Cilj je detektirati nezakonite postupke kojima bi netko korištenjem lažnog prikazivanja ili prikrivanja identiteta, ili zlouporabe podataka, nastojao doći do materijalne koristi ili prouzrokovati neki drugi oblik štete.

Ukupna je vrijednost projekta 8.916.990,17 kuna, a traje od listopada 2017. godine do kraja 2019. godine. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj, operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“.

Using IBM Watson for the pentest reconnaissance phase

Stjepan Groš, "Using IBM Watson for the pentest reconnaissance phase", 2016 IBM Faculty Award. Duration: October 2016 - September 2017.