FER English
 
PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Arhitektura računala 2
1,0,0
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Digitalna logika
1,1,1
1 Sveučilišni preddiplomski INFO
Elektronika 1
1,1,0
3 Sveučilišni preddiplomski INFO
Elektronika 1R
1,1,0
3 Sveučilišni preddiplomski INFO
Elektronika 2
1,0,0
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Interaktivna računalna grafika
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Komunikacijske mreže
1,1,1
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Napredno korištenje operacijskog sustava Linux
0,0,0
2, 4, 6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Natjecateljsko programiranje
1,0,0
1, 3, 5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Objektno orijentirano programiranje
1,0,0
3 Sveučilišni preddiplomski INFO
Oblikovanje programske potpore
1,0,0
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Oblikovni obrasci u programiranju
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Operacijski sustavi
1,0,0
3 Sveučilišni preddiplomski INFO
Osnove izrade PHP aplikacija
0,0,0
2, 4, 6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Osnove korištenja operacijskog sustava Linux
0,0,0
1, 3, 5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Osnove programskog jezika Java
0,0,0
2, 4, 6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Osnove programskog jezika Scala
0,0,0
1, 3, 5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Prevođenje programskih jezika
1,0,0
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Programiranje u Haskellu
1,1,1
1, 3, 5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Projekt iz programske potpore
1,1,1
5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Rješavanje optimizacijskih problema algoritmima evolucijskog računanja u Javi
0,0,0
1, 3, 5 Sveučilišni preddiplomski INFO
Skriptni jezici
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Statistička analiza podataka
0,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Umjetna inteligencija
1,1,1
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u raspoznavanje uzoraka
1,0,0
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u teoriju računarstva
1,0,0
4 Sveučilišni preddiplomski INFO
TRAŽILICA