FER English
 
DIPLOMSKI RADOVI

Diplomski rad Prikaži sve


Napredna pretraga

Ukupno: 130 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Broj
rada
Kandidat Naslov Mentor Rad Datum obrane Sadržaj
Ime Prezime
Marko Juraić Strujni stimulator za medicinsku upotrebu sa povećanom sigurnošću Igor Krois Diplomski rad 24.09.2009.
Raul Blečić Electro-thermal measurements and characterization of high voltage and high temperature semiconductor devices Adrijan Barić Diplomski rad 24.09.2009.
Josip Žilak Utjecaj naprezanja na karakteristike skaliranih CMOS tranzistora Tomislav Suligoj Diplomski rad 16.07.2009.
Tihomir Knežević Karakteristike FinFET struktura s ultra tankim tijelom pod utjecajem naprezanja Tomislav Suligoj Diplomski rad 16.07.2009.
Dalibor Jelača Galvansko izolirani generator signala Igor Krois Diplomski rad 16.07.2009.
Stjepan Stjepčević Galvanski izolirano mjerilo impedancije tkiva Igor Krois Diplomski rad 16.07.2009.
Marko Šarlija Mjerenja i simulacije tranzistora snage sa produženim drift područjem u standardnoj CMOS tehnologiji Tomislav Suligoj Diplomski rad 20.11.2008.
Igor Vasiljević Analiza tranzistora snage sa dodatnim mehanizmima osiromašenja u standardnoj CMOS tehnologiji Tomislav Suligoj Diplomski rad 20.11.2008.
Agata Šakić Analiza MOSFETa s dvostrukom upravljačkom elektrodom u FinFET tehnologiji Tomislav Suligoj Diplomski rad 10.07.2008.
Matija Mrzlečki Utjecaj tehnološko-topoloških parametara na karakteristike bipolarnog tranzistora s horizontalnim tokom struje Tomislav Suligoj Diplomski rad 19.06.2008.
Viktor Vilman Depozicija poluvodičkih tankih slojeva Petar Biljanović Diplomski rad 20.12.2007.
Domagoj Miletić Modeliranje pasivnih SMD komponenata u širokom frekvencijskom opsegu Adrijan Barić Diplomski rad 25.10.2007.
Franjo Pongrac Modeliranje žica za spajanje silicijske pločice na podnožje kučišta Adrijan Barić Diplomski rad 20.09.2007.
Joško Marasović Pouzdana i brza bežična veza za primjenu u medicinskoj telemetriji Igor Krois Diplomski rad 10.07.2007.
Mirko Poljak Utjecaj kvantnih efekata na karakteristike ekstremno skaliranih MOS tranzistora Petar Biljanović Diplomski rad 17.05.2007.
Neven Parat CMOS linearni sklopovi Petar Biljanović Diplomski rad 23.11.2006.
Ognjen Jović Kvadraturni LC oscilator u 0.35 um CMOS tehnologiji Adrijan Barić Diplomski rad 26.10.2006.
Sanja Žonja Karakterizacija polisilicijskih slojeva dobivenih LPCVD postupkom Petar Biljanović Diplomski rad 21.09.2006.
Svebor Tomasović Analiza električnih karakteristika procesiranih bipolarnih struktura s horizontalnim tokom struje u području proboja Petar Biljanović Diplomski rad 21.09.2006.
Niko Bako Projektiranje i optimizacija LIN sklopovskog sučelja Adrijan Barić Diplomski rad 14.07.2006.
TRAŽILICA