FER English
 
MENTORI I TEME
Prof.dr.sc. Petar Biljanović (teme za doktorske disertacije)
Temeljni efekti i pojave u nanoelektroničkim strukturama (Basic effects and phenomena in nanoelectronic structures)
VLSI tehnologije (VLSI technologies)
Novi metalizacijski sustavi za čipove i njihov utjecaj na pouzdanost čipova (New chip metalization systems and their influence on chip reliability)
Utjecaj skaliranja na karakteristike mikroelektroničkih sklopova (Scaling influence on microelectronic circuit characteristics)
Mooreov zakon i njegova veza s tehnološkim razvojem -- krajnji dometi klasične mikroelektronike (Moore's law and its link with technology development -- limits of classic microelectronics)
Sofisticirane mikroelektroničke strukture (Sophisticated microelectronic structures)
Ionska implantacija i njeno modeliranje (Ion implantation and its modeling)
Polisilicijski termički elementi -- grijači i senzori (Polysilicon termic elements heaters -- heaters and sensors)

 

Prof.dr.sc. Nikola Bogunović
Formalni postupci u oblikovanju računalnih sustava
Verifikacija komunikacijskih protokola u raspodijeljenim računalnim sustavima
Oblikovanje mrežnih usluga za verifikaciju programskih i sklopovskih sustava
Formalna verifikacija paralelnih algoritama obrade podataka
Prevođenje različitih ulaznih jezika u oblik pogodan za verifikaciju
Verifikacija programskog koda pisanog u jeziku X alatom Y
Automatizirano otkrivanje znanja
Predviđanje pojava abnormalnog ponašanja srca inteligentnom dubinskom analizom EKG signala
Izdvajanje relevantnih podskupova u analizi nizova gena
Temeljem raznorodnih baza podataka konstrukcija modela klijenta pogodnog za ostvarivanje profita (kredit, osiguranje, tarifni model i sl.)
Temeljem zbirke zapisa datoteka na računalnim uslužiteljima konstrukcija modela za raspoznavanje "spama", crva, virusa i sl.

 

Prof.dr.sc. Leo Budin (teme za doktorske disertacije)
Operacijski sustavi
Funkcije za izvođenje paralelnih programa na grozdu (cluster) računala
Komunikacijski i sinkronizacijski mehanizmi u grozdu računala
Sustavi za rad u stvarnom vremenu
Analiza i projektiranje računalom
Paraleliziranje optimizacijskih algoritama
Paralelni algoritmi na grafovima
Paralelni algoritmi za linearne sustave

 

Prof.dr.sc. Željko Butković
Projektiranje mikroelektroničkih sklopova kao modula sustava na čipu
Projektiranje digitalnih sklopova - aritmetički sklopovi, memorijske strukture
Projektiranje sklopova analognog i miješanog signala (mixed signal) - operacijska pojačala, referentni izvori, AD i DA pretvarači, PLL

 

Prof.dr.sc. Bojana Dalbelo Bašić
Dubinska analiza Web-a (Web mining)
Analiza poveznica (Link analysis)
Detekcija trenda, analiza raspoloženja i mišljenja, analiza blogova (Trend detection, sentiment analysis, blog mining)
Ekstrakcija informacija i inteligentno pretraživanje teksta (Information extraction and intelligent information retrieval)
Sustavi odgovora na pitanje (Question answering systems)
Induktivno logičko programiranje za ekstrakciju informacija (Induction logic programming -- ILP)
Automatsko sažimanje teksta (Text summarization)
Prepoznavanje i označavanje naziva (Named-entity recognition and classification -- NERC)
Automatsko dodjeljivanje ključnih riječi (Document indexing)
Analiza teksta u modelu vektorskog prostora (Vector space model text mining)
Automatska kategorizacija web stranica i dokumenata, filtriranje email poruka (Document and web categorization, spam filtering)
Detekcija plagijata i analiza sličnosti dokumenata (Plagiarism detection and document similarity analysis)
Vizualizacija tekstnih podataka (Text visualization)
Obrada prirodnog jezika (Natural language processing -- NLP)
Razrješavanje višeznačnosti (Word sense disambiguation -- WSD)
Dijaloški sustavi (Dialog systems)
Učenje ovisnosnih gramatika (Dependency grammar induction)

 

Prof.dr.sc. Julijana Divković-Pukšec
Fizičko projektiranje VLSI sklopova
Usporedba postojećih algoritama za sve stupnjeve projektiranja
Usporedba metoda za procjenu vremena kašnjenja
Metode za podešavanje vremena kašnjenja

 

Prof.dr.sc. Vlado Glavinić
Mreže računala
Modeliranje i oblikovanje aplikacija i usluga informacijske infrastrukture
Modeliranje i oblikovanje sustava obrazovanja na daljinu
Primjena Web usluga
Inteligentno pretraživanje informacijskog prostora
Primjena posredničkih platformi u potpori raspodijeljenim aplikacijama
Korisnička sučelja
Modeliranje inteligentnih korisničkih sučelja
Modeliranje i oblikovanje interakcije inteligentnih sustava obrazovanja
Digitalni sustavi
Modeliranje i razvoj digitalnih sustava na čipu (tehnologija Cadence)

 

Doc.dr.sc. Marin Golub
Računalna sigurnost (Computer Security)
Genetski algoritmi (Genetic Algorithms)

 

Doc.dr.sc. Domagoj Jakobović
Evolucijski algoritmi
Evolutionary Computation Framework
Primjene genetskog programiranja
Paralelno programiranje
Paralelni evolucijski algoritmi
Metode optimizacije

 

Doc.dr.sc. Leonardo Jelenković
Operacijski sustavi
Višedretveni i paralelni sustavi
Optimizacijske metode

 

Prof.dr.sc. Zoran Kalafatić
Računalni vid (Computer Vision)

 

Prof.dr.sc. Željka Mihajlović
Računalna grafika (Computer Graphics)
Modeliranje objekata
Prividna stvarnost
Dodatni vizualni učinci
Animacija
B-splajn
Vizualizacija

 

Prof.dr.sc. Joško Radej
Obrade slobodno oblikovanih ploha
Reverse engineering

 

Prof.dr.sc. Slobodan Ribarić
Raspoznavanje uzoraka (Pattern Recognition)
Biometrijska identifikacija i verifikacija Internet korisnika
Obrada slike, dinamički i robotski vid
Multiagentski sustavi
Umjetna inteligencija
Inteligentni sustavi
Arhitektura CISC i RISC
Sustavi temeljeni na FPGA sklopovima

 

Prof.dr.sc. Siniša Srbljić
Parallel, Distributed and Internet Based Systems
Parallel and distributed algorithms for data, security and system management
Large scale system architecture
Language translation for distributed systems
Internet Systems for Business on Demand
Business computing, grid computing and system management
Data management (data distribution, replication, caching, coherence and concistency)
System architecture (service creation, integration and management)
Security-privacy-safety (authentication authorization, data confidentiality, non-repudiation)
System management (traffic, load, job and application management)
Applications (distance learning)
Lawful Interception in VoIP Networks
Distributed systems for surveillance of IP telephony sessions in VoIP Systems

 

Prof.dr.sc. Vlado Sruk
Suradničko računarstvo (Collaborative Computing)
Pouzdanost računalnih sustava (Computer System Reliability)
Organizacija memorijskih sustava (Memory System Organization)
Sustavi za rad u stvarnom vremenu i ugrađeni sustavi (Real-Time and Embedded Systems)
Kvaliteta programske podrške (Software Quality)
Metodologija projektiranja sustava na čipu (System-on-Chip Design Methodology)

 

Doc.dr.sc. Siniša Šegvić
Računalni vid i obrada slike
Prepoznavanje elemenata prometne signalizacije
Primjene geometrijskih aspekata računalnog vida
Arhitektura računala
Primjene vektorskih instrukcija u algoritmima računalnog vida
Oblikovanje programske podrške i programsko inženjerstvo

 


TRAŽILICA