Projekt E

Ishodi učenja

 1. Definirati ciljeve projekta
 2. Organizirati projektni tim
 3. Razviti zadani projektni zadatak
 4. Pokazati rezultate projektnog zadatka
 5. Analizirati završeni projekt
 6. Predvidjeti probleme u izradi zadanog projekta

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Samostalni zadaci

Mentorski rad

Ostalo

Tjedni plan nastave

 1. Projekt.
 2. Projekt.
 3. Projekt.
 4. Projekt.
 5. Projekt.
 6. Projekt.
 7. Projekt.
 8. Projekt.
 9. Projekt.
 10. Projekt.
 11. Projekt.
 12. Projekt.
 13. Projekt.
 14. Projekt.
 15. Projekt.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
(5. semestar)

Literatura

(.), Literatura preporučena od strane mentora,
(.), Advisor recommended literature,

Izvedba

ID 183459
  Zimski semestar
4 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
8 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe